ΑΚΙΝΗΤΑ

Ε9/: Πότε δε γίνεται άμεσα εκκαθάριση φόρου για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010-2013;

Ε9/: Πότε δε γίνεται άμεσα εκκαθάριση φόρου για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010-2013; 670 447 taxvoice.gr

Πώς αναγράφονται στο Ε9, τα ακίνητα που έχουν υποστεί ουσιώδεις ζημιές; Έχουν κάποια έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ;

Πώς αναγράφονται στο Ε9, τα ακίνητα που έχουν υποστεί ουσιώδεις ζημιές; Έχουν κάποια έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ; 907 397 taxvoice.gr

Επισημάνσεις: Ενεργειακό πιστοποιητικό και υποχρέωση αναγραφής του στο TaxisNet !

Επισημάνσεις: Ενεργειακό πιστοποιητικό και υποχρέωση αναγραφής του στο TaxisNet ! 500 309 taxvoice.gr

Αναπροσαρμογή-Μείωση μισθώματος. Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία ως έκτακτη και απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών.

Αναπροσαρμογή-Μείωση μισθώματος. Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία ως έκτακτη και απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 907 397 taxvoice.gr