Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, 2022
  - Advertisement -spot_img

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

  Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ -Πρακτικές συμβουλές !

      Άρθρο του Λ. Μπέλεση, Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ   Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ -Πρακτικές συμβουλές ! Ένα ερώτημα που πολλές φορές ταλαιπωρεί τους λογιστές, όταν ένας πελάτης...

  Έχω επαγγελματικό σκάφος και θέλω να ιδρύσω εταιρία. ΝΕΠΑ ή κάποια άλλη μορφή;

  Άρθρο του Λ. Μπέλεση, Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ   Ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα ,με δεδομένο ότι  είμαστε μία χώρα που ένα μεγάλο  μέρος...

  Αναβίωση Νομικού Προσώπου Α.Ε για βεβαίωση φορολογικών οφειλών.

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι..   Αν το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να προχωρήσει σε ταμειακή βεβαίωση οφειλών Ανώνυμης Εταιρίας, της οποίας η οφειλή...

  Μπορεί μια Ομόρρυθμη Εταιρία να λειτουργεί νόμιμα με ένα μόνο εταίρο;

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι.... Σε μια Ομόρρυθμη Εταιρία αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας...

  Είναι υποχρεωτική η χρήση εταιρικής σφραγίδας για τις συναλλαγές μιας εταιρίας;

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR Γνωρίζετε ότι... Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του...

  Μεγάλη προσοχή: Χρόνος υποβολής δήλωσης Νομικών Προσώπων και πρόστιμα!

      ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι.... Η δήλωση Νομικών προσώπων...

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πώς μπορεί να βελτιωθεί η Καθαρή Θέση μιας επιχείρησης;

  Μιχάλης Καμβύσης, Λογιστής σε ΑΕ, πρώην Ασκούμενος ΟΕΛ, Μέλος της Ομάδας του Taxvoice.gr   Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών εις Νέο - Βελτίωση Καθαρής...

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

  Μιχάλης Καμβύσης, Λογιστής σε ΑΕ, πρώην Ασκούμενος ΟΕΛ Μέλος της ομάδας του taxvoice.gr!   Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων   Στο παρόν άρθρο θα παραθέσουμε εν συντομία ένα ζήτημα...

  Οι ΙΚΕ ..και τo Brain Storming!.

          Γιώργος Νούσης Λογιστής Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων BNP Tax Advisory Services Certified Tax Acc. O.E.E. Grade A’ www.bnppartners.com.gr  mob: 6974.484.464   Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες  ..Και to Brain Storming!.   Ας...

  Δήλωση εισοδήματος νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση.

      Της Ελένης Καψάλη, λογίστριας-φοροτεχνικού και μέλους της ομάδας του taxvoice.gr!   Δήλωση εισοδήματος νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση Όταν ένα νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση, συντάσσεται ισολογισμός έναρξη...

  Προμέρισμα Ανώνυμης Εταιρείας και ονομαστικοποίηση μετοχών.

      Γράφει ο εκλεκτός συνάδερφος Σπύρος Κασσέλας! Εσπέρου 96 Κηφισιά  210-6084009 email: s.kasselas@fworks.gr  spiroskasselas@gmail.com     Προμέρισμα ανώνυμης εταιρείας και ονομαστικοποίηση μετοχών. Ο νόμος 4548/2018 έρχεται να τροποποιήσει δύο...

  Αριθ. 31637/2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

    Αριθ. 31637/2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. Αριθ. 31637 (ΦΕΚ Β' 928 /20-03-2017) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)...

  Δικαιώματα ελέγχου στην ανώνυμη εταιρεία!

  Διαχειριστικός Έλεγχος της σκοπιμότητας και της χρηστής διοίκησης που ασκείται από το ΔΣ ως δικαίωμα των μετόχων που εκπροσωπούν το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img