Σάββατο, 21 Μαΐου, 2022
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  MYDATA

  Η πορεία του myDATA, μέχρι τώρα και τι πρέπει να προσέξουμε το 2022;(+video)

  Η πορεία του myDATA, μέχρι τώρα και τι πρέπει να προσέξουμε το 2022;   Στην πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με θέμα την πορεία του MYDATA...

  myDATA: Πως διαβιβάζονται οι κρατήσεις του ΕΛΟΓΑΚ;

  Οι κρατήσεις του ΕΛΟΓΑΚ( ελληνικού οργανισμού γάλακτος και κρέατος) στα παραστατικά εσόδων, διαβιβάζονται στα myDATA, με category 1.95 "Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και δεν...

  myDATA:Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ;

  Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ(ΦΤΜ, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.ΜΕ); Απάντηση: Τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ(ΦΤΜ, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.ΜΕ), διαβιβάζονται ως εξής: ...

  Με ποιους τρόπους γίνεται η διαβίβαση στα myDATA;

  Ερώτηση: Με ποιους τρόπους(κανάλια) γίνεται η διαβίβαση στα myDATA; Απάντηση: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά...

  myDATA: Διαβίβαση τιμολογίων και λιανικών συναλλαγών!

  Ερώτηση: Τεχνικά όταν διαβιβάζουμε Τιμολόγια χονδρικής ή Λιανικές, διαβιβάζουμε σύνοψη μόνο ή και άλλα έξτρα δεδομένα; Απάντηση: Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας(τιμολόγια, λιανικές...

  myDATA: Πιστωτικά και συμπληρωματικά τιμολόγια!

  Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε για τα πιστωτικά και τα συμπληρωματικά τιμολόγια πώλησης, που είναι συσχετιζόμενα με το αρχικό τιμολόγιο; Απάντηση: Διαβιβάζουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα...

  myDATA: Χρόνος διαβίβασης εσόδου, που είναι λογιστική εγγραφή!

  Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης στην περίπτωση εσόδου, που δεν αφορά σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, αλλά σε λογιστική εγγραφή; Απάντηση: Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης...

  myDATA: Η Α1138/20, με ερωτήσεις-απαντήσεις(μέρος τρίτο)!

  ΑΡΘΡΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ:   Ερώτηση: Που μπορούμε να δούμε τα παραστατικά της ΑΑΔΕ, την τυποποίηση τους, καθώς και τις εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων...

  myDATA: Η εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους;

  Η Εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης της Α.Α.Δ.Ε. έχει όρια ή μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλες οι Επιχειρήσεις; Όχι δεν έχει όρια, την Εφαρμογή Έκδοσης...

  myDATA: Διαβίβαση παραστατικών με μηδενική αξία!

  Στην περίπτωση που Επιχείρηση εκδώσει είτε για συναλλαγές χονδρικής, είτε για συναλλαγές λιανικής, παραστατικό με μηδενική αξία έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει...

  myDATA: Πως διαβιβάζονται τα μικροέξοδα με ΑΛΠ?(καύσιμα, κλπ);

  Με ποιο τρόπο διαβιβάζονται τα μικροέξοδα από την Επιχείρηση  Λήπτη που λαμβάνει αποδείξεις λιανικής (βενζίνες, γραφική ύλη κ.τ.λ.); Οι Επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής διαβιβάζουν...

  myDATA: Χρεωστική και πιστωτική κάρτα!

  Ποιο τρόπο πληρωμής επιλέγει η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και ποιο στην περίπτωση εξόφλησης με χρεωστική κάρτα; Στην  περίπτωση  εξόφλησης...

  myDATA: Αριθμός εγκατάστασης!

  Πως μπορεί να διαβιβάσει το παραστατικό η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου του Λήπτη; Σε κάθε περίπτωση ο Α/Α...

  myDATA: Μη αποδοχή παραστατικού από τον λήπτη!

  Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο και η   Επιχείρηση Λήπτης δεν το αποδέχεται, έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει σχετικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA; Ναι  μπορεί ...

  myDATA: Εγγραφές τακτοποίησης!

  Ερώτηση: Τι διαβιβάζεται με τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων και τι ιδιαιτερότητα υπάρχει με τη μισθοδοσία και τις αποσβέσεις; Απάντηση: Από τα δεδομένα των τηρούμενων...

  myDATA: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στις εκκαθαρίσεις;

  Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στις εκκαθαρίσεις; Απάντηση: Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που...

  myDATA: Ειδικά θέματα συναλλαγών με το εξωτερικό!

  Πως διαβιβάζει η Επιχείρηση στην περίπτωση που λαμβάνει έξοδα από Επιχειρήσεις αλλοδαπής ή εκδίδει έσοδα προς Επιχειρήσεις αλλοδαπής και δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο ΑΦΜ...

  myDATA: Συναλλαγές με τρίτες χώρες!

  Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από Τρίτες Χώρες ποια υποχρέωση έχει ως προς...

  myDATA: Τι διαβιβάζουμε στα τιμολόγια χονδρικής;

  Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα Τιμολόγια χονδρικής; Απάντηση: Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής: i. Α.Φ.Μ. ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη β) Είδος Παραστατικού...

  Η Α.1138/2020 με ερωτήσεις-απαντήσεις(μέρος δεύτερο)!

  ΑΡΘΡΟ 2:ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:   Ερώτηση: Ποιες οντότητες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στο myDATA; Απάντηση: Στο myDATA, υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι οντότητες του άρθρου 1 του...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img