Το ΚΕΑ σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις!

0
2730

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!

1.Τι είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ;

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά.

2.Ποιες είναι η παροχές που περιλαμβάνει ;

1. Εισοδηματική ενίσχυση:
χρηματικό ποσό ενίσχυσης
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:

● Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
● Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
● Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
● Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
● Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
● Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.
● Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
● Σε υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
– Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
– Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
– Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
– Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

3.Ποιοι θεωρούνται ωφελούμενοι ;

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:
κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:
1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι

4.Ποιο είναι το εξαμηνιαίο εισόδημα ενός νοικοκυριού για να το δικαιούται;

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη              1.800€
ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα                      2.100€
και ένα ανήλικο μέλος
ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη             2.400€
ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα
ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη        2.700€
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη
ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη                       3.000€
ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

→ Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού.
Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

5.Ποια περιουσιακά κριτήρια πρέπει να έχει ο δικαιούχος;

● Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

● Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
● Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
● Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
● Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.
● Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.
● Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ