Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής για τις επιχειρήσεις – Το νέο όπλο στην φαρέτρα της ΑΑΔΕ!

Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής για τις επιχειρήσεις – Το νέο όπλο στην φαρέτρα της ΑΑΔΕ


Μέσα από το άρθρο 37 του πρόσφατου Νόμου 5036/2023 γίνονται γνωστές οι προθέσεις της Φορολογικής Διοίκησης για την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής με συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα χειρόγραφου ή αθεώρητου μηχανογραφημένου Δελτίου Διακίνησης.

Σχετική με τα ανωτέρω είναι η τροποποίηση που επήλθε στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/ 2014) με την προσθήκη νέων παραγράφων (9Α, 9Β, 9Γ) στο άρθρο 5.

 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων διακίνησης αγαθών, τα Νέα Δελτία Αποστολής θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να εκδίδονται ψηφιακά
  2. Να φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις
  3. Να διαβιβάζονται απευθείας στην ΑΑΔΕ, δηλαδή στα MyDATA.

 

Σημαντική Σημείωση: Σήμερα, τα Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής, αποστέλλονται στο MyDATA ως απλά τιμολόγια, δηλαδή φορολογικά παραστατικά αξιών, μεταφέροντας μεταξύ άλλων πληροφορίες για την Αξία και το ΦΠΑ, χωρίς να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία για τα είδη που διακινούνται και τις ποσότητες αυτών. Αυτό θα αλλάξει με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής.

 

Μάλιστα, έχει προβλεφθεί και συγκεκριμένη κωδικοποίηση στο MyDATA με τους κάτωθι τύπους παραστατικών:

Δελτίο Αποστολής – MyDATA

9.1 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο
9.2 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο – Συγκεντρωτικό
9.3 Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

 

Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (Ανάποδο Δελτίο Αποστολής) – MyDATA

10.1 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο
10.2 Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

 

Περιπτωσιολογία

Το 9.1 θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που θα τιμολογούμε με έκδοση φορολογικού παραστατικού ένα συγκεκριμένο Δελτίο Αποστολής (πχ εκδίδουμε σήμερα ένα τιμολόγιο για μια παράδοση που έγινε πριν δέκα μέρες συσχετίζοντάς το με το συγκεκριμένο δελτίο αποστολής).

Το 9.2 θα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συσχετίσουμε το Δελτίο με επιμέρους Δελτία Αποστολής (ένα Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής που συσχετίζεται με απλά Δελτία Αποστολής)

Το 9.3 επιλέγεται για τις λοιπές περιπτώσεις διακίνησης, όπως η μεταφορά ειδών από το Κεντρικό στο Υποκατάστημα ή την Αποθήκη.

Το 10.1 χρησιμοποιείται όταν για παράδειγμα μας επιστρέφουν είδη χωρίς να συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής (ιδιώτης πελάτης ή επιτηδευματίας που μας έστειλε πίσω τα είδη χωρίς να εκδώσει  Δελτίο Αποστολής) και θέλουμε να συσχετίσουμε το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής με το Πιστωτικό Τιμολόγιο. Ακόμη, θα μπορούσε να συσχετιστεί με ένα δικό μας Δελτίο Αποστολής κατά την παραλαβή αποθέματος που διακινήθηκε με σκοπό την επίδειξή του και έπειτα επεστράφη.

ΤΟ 10.2 αφορά μη συσχετιζόμενη ποσοτική παραλαβή, για παράδειγμα από εγκατάσταση της εταιρείας στο πλαίσιο εσωτερικής διακίνησης 

Πιθανολογείται ότι η σύνταξη του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής θα γίνεται με χρήση της στατιστικής κωδικοποίησης ειδών (ΣΤΑΚΟΔ).

Ακόμη, είναι πιθανό να ξεκινήσει η εφαρμογή του από τις μεγάλες επιχειρήσεις και σταδιακά να γίνει επέκταση του μέτρου και στις υπόλοιπες, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι σήμερα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ή πλαίσιο λειτουργίας του.

Σίγουρα ο στόχος της Φορολογικής Διοίκησης, και με το μέτρο αυτό, είναι να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Μετά την εφαρμογή του νέου αυτού εργαλείου αναμένεται να εκλείψει το φαινόμενο της μαύρης διακίνησης ειδών με «προσωρινά Δελτία Αποστολής», δηλαδή την πρακτική της διακίνησης ειδών με έγχαρτο ΔΑ, το οποίο καταστρεφόταν με το πέρας της διακίνησης, και εφόσον δεν προέκυπτε έλεγχος στη διαδρομή, επιτρέποντας στον πωλητή να «ξεφύγει» από την έκδοση Τιμολογίου δηλαδή από την υποχρέωσή του να εκδώσει τιμολόγιο το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση του είδους.

Η διαδικασία, λοιπόν, θα είναι ηλεκτρονική με το Δελτίο Αποστολής να σημαίνεται, πριν ξεκινήσει η μεταφορά, γεγονός που θα δεσμεύει τον πωλητή να εκδώσει και το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Βουρβαχάκης Στέλιος
Λ/Φ Α’ τάξης

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ