ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φορολογία επιχορήγησης ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φορολογία επιχορήγησης ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φορολογία επιχορήγησης ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης. 720 405 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Ένα θέμα που χρειάζεται προσοχή ως προς το χειρισμό του, είναι η φορολογική αντιμετώπιση της επιχορήγησης που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους, για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης.

Οι επιχορηγήσεις αυτές που δίνονται από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, δεν έχουν τον ίδιο φορολογικό χειρισμό με τις λοιπές επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τον Οργανισμό.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στη νομολογία,μετά την εφαρμογή του Ν.4172/2013, κάποια ρητή απαλλαγή που να ορίζει ότι οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι αφορολόγητες( όπως ίσχυε παλαιότερα), καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα:

 

  • Οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις αυτές που δίνονται από τον ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, καλύπτοντας συγκεκριμένες δαπάνες, προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων.

 

  • Οι περισσότερες άλλες περιπτώσεις επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ για κάλυψη δαπανών, δεν έχουν την παραπάνω αντιμετώπιση. Θα επανέλθουμε σε επόμενο άρθρο μας, ώστε να διαλευκάνουμε τις περιπτώσεις αυτές.

 

Μείνετε συντονισμένοι στο taxvoice.gr!

Εξειδικευμένη γνώση και αμέτρητες και πολύ χρήσιμες πληροφορίες είναι εδώ για εσάς!

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ:

ΔΕΑΦ Α 1099985-01/07/2016