Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους servicers από τον καινούργιο φορολογικό νόμο;

0
1797

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους servicers από τον καινούργιο φορολογικό νόμο,

Ο νέος φορολογικός νόμος με κάποιες σημαντικές του παρεμβάσεις προσπαθεί να οριοθετήσει και να τακτοποιήσει την σχέση των servicers με τους οφειλέτες δανείων.

Είναι μία εξαιρετική αρχική προσπάθεια που θα δούμε στην πορεία πως θα λειτουργήσει έτσι ώστε να υπάρξει δικαιότερη σχέση μεταξύ servicers πολίτη η επιχειρήσεις που οφείλουν δάνεια και ήταν κάτι άκρως απαραίτητο γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές οφειλές έχουν δημιουργηθεί από τα προβλήματα της κρίσης 2009-2019 και στην συνέχεια από τα προβλήματα την πανδημίας

Να την χαιρετήσουμε θετικά και να αναμένουμε τα αποτελέσματα και φυσικά θα είμαστε εδώ για προτάσεις στην πορεία.

Ας δούμε λοιπόν τις αλλαγές:

Οι αγοραστές και οι διαχειριστές πιστώσεων υποχρεώνονται   να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης, και  να παρέχουν στο δανειολήπτη άμεσα, τη στιγμή της πρόσβασής του, τα εξής :

α) πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει με ανάλυση της οφειλής  καθώς και το ισχύον επιτόκιο,

β) την περιοδικότητα των δόσεων, το ύψος αυτών, την ημερομηνία πληρωμής εκάστης αυτών, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και το λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.

Το σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024. Μέχρι τότε οι servicers είναι υποχρεωμένοι  να παρέχουν εγγράφως τις πληροφορίες αυτές  εντός 30 ημερών.

Επίσης οι  servicers  έχουν την υποχρέωση

 1. Να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών
 2. Να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή, και να τους σέβονται
 3. Να γνωστοποιούν στον δανειολήπτη εγγράφως, σε γλώσσα σαφή και κατανοητή, μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση πίστωσης και πάντα μεταξύ άλλων τα εξής:
 •  πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες και άλλες επιτρεπόμενες χρεώσεις
 •  την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή των πιστώσεων καθώς και των αρμόδιων αρχών στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία.
 1. Να καθιερώσουν διαφανείς, άμεσες και δωρεάν διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών.
 2. Να εφαρμόζουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζουν:
 •  Σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους, και η ανάγκη παραπομπής τους σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών(κάτι πολύ σημαντικό
 • Καταγραφή και διεκπεραίωση των καταγγελιών των δανειοληπτών.
 • Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ορίζεται επίσης ρητά ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης απαιτήσεων ή ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση της σύμβασης και του επιτοκίου.

Επιπλέον με τις ρυθμίσεις που εισάγονται, παρέχεται η δυνατότητα στους servicers:

 •  Να χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες, των οποίων τις πιστώσεις διαχειρίζονται οι ίδιοι ή άλλοι servicers, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των πιστώσεων ή την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης.
 • Να διαχειρίζονται τα ακίνητα που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια που διαχειρίζονται και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Δεν επιτρέπεται όμως να αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε με πλειστηριασμό) ακίνητα που συνδέονται με τα δάνεια που διαχειρίζονται.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις όπως προαναφέραμε είναι  μέν φυσικά  πολύ σωστές αλλά από την πλευρά μας εκφράζουμε την επιφύλαξη μας για την πρακτική εφαρμογή των παρακάτω υποχρεώσεων, γιατί μέχρι στιγμής  έχουν συνηθίσει σε λειτουργία χωρίς κανόνες  ανεξέλεγκτα , να εφαρμόζουν τακτικές εκφοβισμού , άσκησης ψυχολογικής βίας και πολύ σωστά έχουν θεσπισθεί ποινές από το νομοσχέδιο ώστε όλες αυτές οι ενέργειες να τιμωρούνται με πρόστιμα.

Οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, υποχρέωση διόρθωσης της παράβασης και φθάνουν μέχρι ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ