Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και η προσοχή που χρειάζεται στην υποβολή του αιτήματος!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και η προσοχή που χρειάζεται στην υποβολή του αιτήματος

  Μετά την ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων όλοι λέγαμε ότι ήταν αναγκαίο να υπάρξει μία ρύθμιση με περισσότερες δόσεις που θα βοηθήσει τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου τις οφειλές τους.

  Η πολιτεία για τον λόγο αυτό θέσπισε και νομοθέτησε τον εξωδικαστικό μηχανισμό στήριξης οφειλών ,που είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ρυθμίσει οφειλές σε δημόσιο μέχρι 240 δόσεις και οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα και λοιπούς οφειλέτες μέχρι 420 δόσεις.

  Αρχικά πολλοί θεώρησαν ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τις 100 ή 120 δόσεις και ότι απλά έχεις να κάνεις μία ρύθμιση με μία απλά αίτηση, κάτι που όμως δεν αληθεύει και που πολλές φορές ήταν  και ό λόγος για τον οποίο αρκετοί δεν κατάφεραν να ενταχθούν, κάνοντας ένα απλό αίτημα, ή κάποιοι εντάχθηκαν και μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα  βρέθηκαν εκτός.

  Φυσικά τα πράγματα δεν είναι έτσι και σίγουρα πριν προχωρήσουμε στην υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό στήριξης οφειλών θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορα δεδομένα του οφειλέτη όπως:

  • Ακίνητη περιουσία
  • Εισόδημα
  • Απόδειξη της οικονομικής δυσκολίας για πληρωμή
  • Αν ο οφειλέτης ανήκει σε ευάλωτες ομάδες
  • Εισοδήματα εγγυητών (για δάνεια)
  • Για νομικά πρόσωπα δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

  Οι παραπάνω παράμετροι όπως επίσης και κάποια άλλα στοιχεία είναι τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο αλγόριθμος και καταλήγει στην πρόταση για ρύθμιση.

  Επομένως καλό θα είναι πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε απόφαση και υποβολή να συμβουλευτούμε την άποψη των ειδικών συναδέλφων Λογιστών-Οικονομολόγων που ασχολούνται με την συγκεκριμένη εργασία γιατί πιθανόν να μας συμφέρουν άλλες λύσεις όπως πχ

  • Μια απλή ρύθμιση σε 12 ή σε 24 δόσεις
  • Διαπραγμάτευση b t b με τράπεζες
  • Πρόταση εξυγίανσης
  • Η ακόμη και πτώχευση

  Η ουσία λοιπόν είναι για την κάθε περίπτωση να βρεθεί η περίπτωση που είναι η καλύτερη και με βάση αυτή να προχωρήσει ή όχι το αίτημα.

  Ας θυμηθούμε όμως μερικά βασικά στοιχεία του εξωδικαστικού

  Θυμίζουμε ότι στον εξωδικαστικό μπορούν να ενταχθούν :

  • φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως τζίρου ή ύψους οφειλών.
  • Προϋπόθεση, το χρέος να είναι άνω των 10.000 ευρώ. 

  Όσοι ενταχθούν μπορούν να πετύχουν κάτω από προϋποθέσεις τις παρακάτω μειώσεις στην οφειλή τους

  • Μέχρι 75% στην βασική οφειλή και  95% στις προσαυξήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και οφειλές προς δήμους)
  • Μέχρι 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες και τους servers
  • Μέχρι 240 δόσεις για το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ).
  • Μέχρι 420 δόσεις για τις τράπεζες και τους servers

  To κύριο κριτήριο για την επίτευξη αυτή είναι το ότι οι πιστωτές λαμβάνουν υπόψη τους την αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη για να συναινέσουν στη ρύθμιση και βασίζεται στη αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή, δηλαδή ότι κανένας πιστωτής δεν μπορεί να λάβει λιγότερα χρήματα από όσα θα λάμβανε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του.

  Αν λοιπόν  η οφειλή είναι μεγαλύτερη τότε ο οφειλέτης  πρέπει να πληρώσει οπωσδήποτε  την αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του

  ΠΡΟΣΟΧΗ =>  Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ΣΤΟ μέγιστο ανάμεσα  στη φορολογητέα  και εμπορική αξία μειωμένη κατά 3% . Άρα ,η ελάχιστη μηνιαία δόση της ρύθμισης του δανείου που προτείνει ο αλγόριθμος , υπολογίζεται με το άθροισμα  των εισοδημάτων και της αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του.

  Η πρόταση δεν είναι δεσμευτική ούτε για τον πιστωτή, δηλαδή την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης ούτε και για τον οφειλέτη. Είναι όμως δεσμευτική για το Δημόσιο .

  Η σύμβαση αναδιάρθρωσης υπογράφεται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης και δεσμεύει όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (υπάρχει δυνατότητα για παράταση κατόπιν αιτήματος των μερών ή σε περίπτωση σφάλματος). Εάν περάσει το χρονικό αυτό διάστημα χωρίς συμφωνία, η διαδικασία περατώνεται ως άκαρπη, χωρίς όμως να αποκλείεται η κατάθεση νέας αίτησης, έπειτα από 12 μήνες.

  Μόλις επιτευχθεί η σύμβαση αναδιάρθρωση δεν επιτρέπεται  η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε.

  Επιπλέον, σε σχέση με το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ,  χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους και ασφαλιστικών εισφορών,

  Όταν ενταχθεί κάποιος  στην ρύθμιση μπορεί να λάβει ενημερότητα  με παρακράτηση ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Είσπραξη χρημάτων.

  Το ποσοστό της παρακράτησης διαμορφώνεται από 10% έως και 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

  10% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

  30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

  50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.

  70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

  • Περιοδική είσπραξη χρημάτων.

  Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

  να αντιστοιχεί στην κάλυψη 1 δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

  • Μεταβίβαση ακινήτου ή  σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.

  Εφόσον υπάρχουν οφειλές σε ρύθμιση ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

  Ας δούμε επίσης  και τις αλλαγές στον εξωδικαστικό με τον νόμο 5024/2073 που κυρίως αφορούν την :

  • Μεγαλύτερη προστασία για τους ευάλωτους οφειλέτες
  • Βελτίωση της ρύθμισης δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση

  Στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουμε μία κομβική αλλαγή που όσοι ασχολούμαστε με αυτόν είναι κάτι που το ζητούσαμε γιατί βλέπαμε επιχειρήσεις και ιδιώτες να θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και η αρνητική συμπεριφορά των διαχειριστών δανείων έφερναν σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις και τελικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έμενε αρρύθμιστο παρά την θέληση του να ρυθμίσει

  Ορίζεται  ότι η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών  όπως προκύπτει από την εφαρμογή του υπολογιστικού εργαλείου του εξωδικαστικού θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών (τράπεζες και Δημόσιο). Υπενθυμίζεται ότι το υπολογιστικό εργαλείο προσδιορίζει το τελικό ποσό αποπληρωμής, το ύψος του «κουρέματος» και τον αριθμό των δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, την αξία της περιουσίας του, κ.ά. Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση αυτή, ενώ οι πιστωτές μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια εφόσον διαθέτουν στοιχεία ότι παράμετροι της αίτησης είναι ψευδείς (αν ο ενδιαφερόμενος είναι πράγματι ευάλωτος).

  Αξίζει να σημειωθεί κάτι που ενισχύει την παραπάνω άποψη μας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σχεδόν μία στις δύο προτάσεις ρύθμισης του εξωδικαστικού που απορρίπτονται από τους servicers αντιστοιχούν σε ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι με το νέο καθεστώς θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να τις αποπληρώσουν σταδιακά διασώζοντας την κατοικία τους.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ  : Βελτιώνεται,  ο αλγόριθμος από τον οποίο προκύπτει το ύψος της διαγραφής οφειλών  που ρυθμίζεται μέσω του εξωδικαστικού, για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και όχι μόνο τους ευάλωτους. Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που επέρχονται, το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής από δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση μειώνεται έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Ας δούμε παρακάτω ένα παράδειγμα .

  Δανειακή υποχρέωση Αξία Ακινήτου Ποσοστό οφειλής προς εμπορική αξία ακινήτου Υφιστάμενη Κατάσταση Κατάργηση του ελάχιστου ποσού ανάκτησης του μη εξασφαλισμένου μέρους του δανείου που καλύπτεται με εμπράγματη ασφάλεια
  Ρυθμιζόμενο ποσό Ρυθμιζόμενο ποσό Ποσοστό βελτίωσης πρότασης
  100.000 € 50.000 € 200% 45.220 € 32.500 € 28%
  100.000 € 70.000 € 143% 55.308 € 45.500 € 18%
  100.000 € 100.000 € 100% 70.440 € 65.000 € 8%
  100.000 € 120.000 € 83% 80.528 € 78.000 € 3%

  Ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη το επιτόκιο των ρυθμίσεων . Έτσι οι δανειολήπτες θωρακίζονται από το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων που ισχύει διεθνώς.. Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν ήδη 3% σταθερό.

  Επεκτείνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό στα πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος επιχειρήσεων που έχουν κλείσει.

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ