ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Όλα τα νέα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς τους επόμενους μήνες( VIDEO).

0
690

 

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Την Πέμπτη το πρωί ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό μία δέσμη νέων μέτρων που έχουν σκοπό τους την ανακούφιση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ο βασικός πυλώνας θα είναι αυτός που θα αναφέρουμε παρακάτω για το κάθε ένα από αυτά.

Θα  είμαστε σε αναμονή για τον τρόπο εφαρμογής τους από τα αρμόδια Υπουργεία και φυσικά σε κάθε ανακοίνωση εφαρμογής θα σας ενημερώνουμε αναλυτικά.

Αναλυτικά τα μέτρα θα είναι :

  Α. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7

Τον Απρίλιο ξεκινά ο 7ος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Θα είναι διευρυμένος και θα περιλαμβάνει όλους τους κλάδους που έχουν πληγεί , όπως  πχ το λιανεμπόριο, την εστίαση και λοιπούς κλάδους όπου έχουν αντιμετωπίσει περιοριστικά μέτρα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρχει κατώτατη οικονομική ενίσχυση ανεξάρτητα τζίρου αλλά σε συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων από 1000-8000 ευρώ.

Γενικότερα τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ  και θα φτάνουν έως τις 100.000 ευρώ. Ενώ στην 6 ξεκινούσαν από τα 500 και έφταναν στις 50000 ευρώ.

   Β. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 50% ΣΕ 60 ΔΟΣΕΙΣ

Απαλλαγή  από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020. Μία σημαντική αλλαγή είναι ότι  οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60, με την δυνατότητα αν εξοφληθεί όλο το ποσό με σε μία δόση να υπάρχει έκπτωση 15%. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ουσιαστικά να επιστραφεί μόνο το 35% κάτι που όμως είναι δύσκολο αν η επιχείρηση δεν έχει ανακάμψει μέχρι το 2022 που αρχίζει η αποπληρωμή.

Γ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και επομένως  με συγκεκριμένο δεσμευτικό κριτήριο στην διατήρηση της απασχόλησης , θα επιδοτηθεί  σοβαρό μέρος των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020 και δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιδότησης θα έχει  τη μορφή «πιστωτικού» για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων θα περιλαμβάνει εκτός από τα νοικοκυριά πλέον  και τις  επιχειρήσεις,  και θα επιδοτεί και τόκους και κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης. Στα «κόκκινα» δάνεια θα φθάνει το 80% αν οι οφειλές ρυθμισθούν.

Ε  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

 Δόσεις ρυθμισμένων οφειλών φόρων και εισφορών Μαρτίου πληττόμενων , μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης.

ΣΤ . ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ

Η πλήρης απαλλαγή πληρωμής ενοικίων και η αποζημίωση του 80% στους ιδιοκτήτες θα ισχύσει και τον Μάρτιο.

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.