Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ! Τεράστια προσοχή στις παρακάτω συναλλαγές!

0
423

Πρόσφατα στις 30/07/2018, ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο ένας νόμος, ο οποίος περιέχει πολύ σημαντικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την καταπολέμηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο νόμος αυτός είναι ο:

Νόμος 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.”

Σκοπός του δημοσίου, μέσα από την αυστηρή νομοθέτηση σε τέτοια ζωτικά ζητήματα, είναι από τη μία η προάσπιση των συμφερόντων του έναντι τέτοιου είδους φαινομένων, αλλά και από την άλλη η πρόληψη έναντι πιθανής φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, μέσα από ένα πλέγμα ρυθμίσεων και συστάσεων έναντι των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και οποιονδήποτε φορέων μεσολαβούν στην διακίνηση χρήματος.

Θα σταθούμε σήμερα ιδιαίτερα σε ένα συγκεκριμένο άρθρο του νόμου αυτού και σε επόμενες αναρτήσεις μας θα δώσουμε έμφαση και σε άλλα σημεία του, καθώς η βαρύτητα των διατάξεων που περιέχει είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα έχει αντίκτυπο για τα επόμενα χρόνια σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούμε όλοι.

Το άρθρο 12 λοιπόν, δίνει οδηγία στις Τράπεζες να δείχνουν τεράστια προσοχή στις εξής περιπτώσεις πελατών:

α) όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση,
β) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:
αα) ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
ββ) αποτελεί μεταφορά χρηματικών ποσών, σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχείου 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 141) άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, 
γ) όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ τουλάχιστον, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
δ) όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ τουλάχιστον κατά την κατάθεση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
ε) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού,
στ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου,
ζ) όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό χρήμα ή για ειδικά προπληρωμένα μέσα που διαθέτουν δυνατότητα επαναφόρτισης με μηνιαίο όριο πράξεων πληρωμής άνω των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις.
Τα ανωτέρω ποσά υπολογίζονται χωρίς Φ.Π.Α. ή άλλες νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη.

Συνεχίζοντας, παραθέτω αυτούσια την ανάρτηση στο facebook του φίλου και έγκριτου συναδέρφου Θανάση Γκόλιαρα, που δίνει ένα σαφή στίγμα σε ποια σημεία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:

Α) 30/07/2018 δημοσιεύτηκε ο Ν.4557, που αντικαθιστά/επικαιροποιεί Ν.3691/2008

==> Β) Ορισμοί:

=> Β1) Ξέπλυμα: Απόκτηση/Μεταβίβαση/Πώληση κ.λπ. περιουσίας κ.λπ. που προέρχεται από εγκληματικές ενέργειες ή πράξεις, όπως και η χρήση Τραπεζών/Ασφ.Εταιρειών/Επενδ.Εταιρειών κ.λπ. για να δοθεί νομιμοφάνεια.

=> Β2) Ύποπτη συναλλαγή: Απόχρωση για ένδειξη ξεπλύματος

=> Β3) Ασυνήθη συναλλαγή: Δεν συνάδει με προφίλ συναλλασσομένου

==> Γ) Ενδεικτικές ενέργειες/πράξεις/συναλλαγές που μπορεί να θεωρηθούν ως ξέπλυμα:

=> Γ1) Φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδήματος ή ανακρίβεια Δηλώσεων, ώστε να ΜΗΝ πληρωθεί φόρος άνω των 100.000 €. Επίσης η έκδοση/λήψη εικονικών στοιχείων για μη πραγματική συναλλαγή ή μέρος αυτής άνω των 75.000 €

=> Γ2) Μη καταβολή χρεών προς Δημόσιο για διάστημα άνω 4 μηνών και ποσού άνω 100.000 €

=> Γ3) Ασυνήθεις ή ύποπτες συναλλαγές

==> Δ) Υποχρεωτικά οποιαδήποτε πληρωμή από το Δημόσιο γίνεται με προηγούμενη ταυτοποίηση του ΑΦΜ του συναλλασσόμενου

==> Ε) Ενδεικτικές ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές (τα ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ/κρατήσεις):

=> Ε1) Άνω των 15.000 € (εφάπαξ ή πολλές που μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους)

=> Ε2) Μεταφορά/Εμβάσμα άνω των 1.000 € (για εμπόρους κ.λπ.: 10.000 €)

=> Ε3) Κέρδη από τυχερά παιχνίδια κ.λπ. άνω των 2.000 €

=> Ε4) Συναλλαγές με προπληρωμένες/επαναφορτιζόμενες κάρτες (κυρίως ανώνυμες) άνω των 250 €

==> ΣΤ) Οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν πλήρες και επικαιροποιημένο αρχείο με τα στοιχείων των εταίρων τους (ονοματεπώνυμο, ημ/νία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα, χώρα διαμονής κ.λπ.) => μελλοντικά θα δηλώνονται σε ειδική φόρμα μέσω TAXISNET

==> Ζ) Ανάλογα με το ποσό του ξεπλύματος προβλέπονται ποινές κάθειρξης και χρηματικών προστίμων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Γίνεται σαφές ότι το πλαίσιο των συναλλαγών αυστηροποιείται σε μεγάλο βαθμό!

Για παράδειγμα κάθε μεταφορά χρηματικού ποσού 1000 ευρώ και πάνω μέσω εμβάσματος ή μεταφοράς από λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό, θεωρείται κίνηση ύποπτη για φοροδιαφυγή!

Τεράστια προσοχή λοιπόν!

Θα επανέλθουμε για να σας ενημερώνουμε!

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ