H Κρισιμότητα της προδραστικής οικονομικής διαχείρισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού!

0
566

Κρισιμότητα της προδραστικής οικονομικής διαχείρισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού:

Οι Οικονομικοί Διευθυντές οι Προϊστάμενοι Λογιστηρίων  και οι λογιστές των εταιριών αποτελούν παράγοντες καίριας σημασίας για τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς εξελίσσεται η κρίση του κορωνοϊού (COVID-19). Είναι σημαντικό να ενημερώνονται, να εξοπλίζονται και να είναι σε εγρήγορση  συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται με ευελιξία και συνέπεια στις συνεχείς αλλαγές, τεχνολογικές εξελίξεις και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί.

Με τις πρόσφατες εξελίξεις έχει ενισχυθεί σημαντικά η αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις του ιού και πόσο θα διαρκέσουν.

Η σαφής σκέψη υπό πίεση είναι απαραίτητη σε μια κρίση. Οι επαγγελματίες του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ τομέα και οι ομάδες τους πρέπει να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις στάσεις που απαιτούνται για τη συστηματική αξιολόγηση των τρεχουσών συνθηκών και τη χαρτογράφηση μιας σειράς μελλοντικών σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους επιπτώσεων. Θα χρειαστεί καλή κρίση και εξαιρετική συνεργασία με άλλους τομείς της επιχείρησης για να εξισορροπηθεί η ταχύτητα και η ακρίβεια στην παραγωγή αυτών των σεναρίων.

Κλειδιά σε αυτήν την προσπάθεια προοριστικής διαχείρισης είναι τα ακόλουθα:

  • Προσεκτική ιεράρχηση και διαχείριση προτεραιοτήτων , λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες ολιστικά, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
  • Μείωση όσο το δυνατό της πολυπλοκότητας σε διαδικασίες για σωστή λήψη αποφάσεων. Η προσθήκη περιττών διαδικασιών και πολυπλοκότητας δεν θα είναι χρήσιμη. Οι δράσεις της οικονομικής διαχείρισης και οι αλλαγές διαδικασιών θα πρέπει να σχεδιαστούν για την υποστήριξη και των άλλων διευθυντών λειτουργιών και του προσωπικού, οι οποίοι θα βρίσκονται όλοι υπό πίεση.
  • Σαφής, συνεπής, ειλικρινής επικοινωνία αλλά με ενσυναίσθηση. Επικοινωνία, η οποία θα εξηγεί γιατί είναι αναγκαίες ορισμένες ενέργειες ή γιατί λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις ή τι εναλλακτικές υπάρχουν. Οι συμβουλές και προτάσεις χρειάζεται να  παρέχονται λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των άλλων, παρουσιάζοντας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα τα οφέλη και τα μειονεκτήματα σε κάθε επιλογή.
  • Βιωσιμότητα με κοινωνική ευθύνη Οι επαγγελματίες του ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΣΤΙΚΟΥ τομέα θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι, ενώ η επιβίωση της δικής τους επιχείρησης θα είναι η προτεραιότητα, πρέπει επίσης να εξετάσουν το δημόσιο συμφέρον και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαχείριση των ταμειακών ροών και η λήψη οικονομικής στήριξης όπου είναι απαραίτητο θα είναι θεμελιώδους σημασίας, αλλά οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής στήριξης στους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές.
  • Παρακολούθηση εξελίξεων και αναζήτηση νέων πληροφοριών. Οι κοινωνικές, επιχειρηματικές και οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης αλλάζουν ραγδαία. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί διευθυντές και τα στελέχη θα πρέπει να βοηθούν τις επιχειρήσεις να αφομοιώνουν γρήγορα νέες πληροφορίες και να δρουν άμεσα καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες είναι κρίσιμης σημασίας.
  • Παρακολούθηση των εξελίξεων εσωτερικά στον οργανισμό. Για σωστές προβλέψεις και προτάσεις προδραστικής και βιώσιμης διαχείρισης είναι κρίσιμη και η συνεργασία με άλλους τομείς της επιχείρησης για από κοινού λήψη αμοιβαία ωφέλιμων αποφάσεων. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

o   Αλλαγές εργατικού δυναμικού – ελλείψεις, άδειες ασθενείας, μειωμένες αποδοχές, απολύσεις, ώρες, κατ’ οίκον εργασίας, , ταξίδια και έξοδα

o   Ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών

o   Ικανότητα των πελατών να πληρώνουν

o   Ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας

o   Απόθεμα – πλεονάσματα, ελλείψεις, φθορές και αποτίμηση

o   Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης – κυβέρνηση, τράπεζες και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

o   Οικονομικές μεταβολές – φόροι, επιχειρηματικά επιτόκια, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές βασικών εμπορευμάτων, ασφάλιστρα

o   Κινήσεις χρηματιστηρίου – χρηματοοικονομικά αποθέματα ασφαλείας, υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών ταμείων

Πολλές προκλήσεις από τον κορωνοϊό έγιναν αμέσως αισθητές, αλλά άλλες θα χρειαστούν χρόνο για να φιλτραριστούν. Επομένως, όταν είναι εφικτό, χαρτογραφήστε πώς οι αλλαγές επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησή σας και εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας στα οικονομικά τμήματα να αναπτύξουν νοοτροπία ευελιξίας, επικοινωνιακής ενσυναίσθησης και αποτελεσματικής συνεργασίας ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν εποικοδομητικά και βιώσιμα τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν μέσα σε αυτή την πανδημία και να μπορέσουν να προχωρήσουν με απόδοση και πρόοδο.

Λάμπρος Μπέλεσης

Αντιπρόεδρος  ΠΑΕΛΟ

Πηγή: FINANCE PRO

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ