Ο δεκάλογος της οικονομίας την εβδομάδα που πέρασε, της Μαρίας Σκοτάδη!

0
452

1.Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο

1. Υπολογισμός της ελάχιστης αμοιβής: Το ύψος της δεν μπορεί να υπολείπεται του μεγαλύτερου μεταξύ του ελάχιστου βασικού μισθού προσαυξημένου κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος μετά τα 3 πρώτα έτη και του ανώτερου ετήσιου μισθού έως 30.000 ευρώ που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει στο προσωπικό του. Για τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής, λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αυτοαπασχολούμενου.

   2. Κόστος μισθοδοσίας. Η ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται με ένα ποσό ίσο με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού που ο αυτοαπασχολούμενος απασχολεί στην επιχείρησή του, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.

   3. Τζίρος. Όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ η ελάχιστη αμοιβή εισόδημα προσαυξάνεται κλιμακωτά με ανώτερο όριο τα 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για 473.000 επαγγελματίες θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση 1.444 ευρώ κατά μέσον όρο, 124.000 δεν θα έχουν καμία μεταβολή στο εκκαθαριστικό τους, ενώ 138.000 θα έχουν ελάφρυνση 560 ευρώ λόγω της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος.

Σημειώνεται ότι σήμερα μόλις το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών καταβάλλει το 50% των φόρων της συγκεκριμένης επαγγελματικής τάξης ενώ με το νέο σύστημα το 50% των φόρων θα καταβάλλεται από το 12% των φορολογουμένων.

Τέλος, από την 1η Μαρτίου 2024 όλες οι ταμειακές μηχανές θα είναι συνδεδεμένες με τα τερματικά POS. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής στο Μητρώο POS όλων των τερματικών, με την ΑΑΔΕ να επιβάλλει την υποχρέωση σε όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τερματικές συσκευές είτε εγχώριες, είτε του εξωτερικού να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, τα οποία δηλώθηκαν από τους παρόχους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

2.Καταργείται το πιστοποιητικό ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Με τον νέο νόμο, μετά από πρωτοβουλία του αρμόδιου Υφυπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, προχωράει η απαραίτητη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ στην αγοραπωλησία ακινήτου, και αντί της προσάρτησης, το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναλαμβάνει να ειδοποιεί κάθε Δήμο για το εμβαδόν του ακινήτου σε κάθε μεταβολή κυριότητας εντός των ορίων του. Στη συνέχεια οι Δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν το τέλος και αυτό να εισπράττεται μέσω ΑΑΔΕ, ενώ  καταργείται και η υποχρέωση πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος (ΑΚΔ) για το ίδιο ακίνητο.

Όσον αφορά το πρόβλημα έλλειψης κινήτρων αποδοτικότητας εισάγονται οι εξής αλλαγές:

 • Εισάγονται αξιοκρατικά κριτήρια όπως η καθιέρωση bonus επίτευξης στόχων για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο, ενώ διευκρινίζεται και διευρύνεται η αναπλήρωση προϊσταμένων.
 • Τίθενται απολύτως μετρήσιμοι στόχοι στις μεταγραφές ακινήτων, τη διεκπεραίωση άλλων εγγραπτέων πράξεων, την Κτηματογράφηση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.
 • Οι δαπάνες του bonusθα προέρχονται αποκλειστικά από τα έσοδα του Φορέα που είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, χωρίς να επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό.

Στις 30/11/2024 έχει τεθεί η λήξη της γενικής προθεσμίας στην κτηματογράφηση. Θα υπάρχει νέος διαδραστικός χάρτης ατομικής κτηματογράφησης, απλοποίηση των διαδικασιών δήλωσης και μεταβίβασης για τα ακίνητα του Δημοσίου και των Δήμων, αλλά και δυνατότητα διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών για τους καλόπιστους ιδιοκτήτες 35 περιοχών.

Η κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση της ψηφιοποίησης στον χώρο των ακινήτων. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας ο παγκόσμιος μέσος όρος γραφειοκρατικών βημάτων για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας ακινήτου είναι 4,7.

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται στα 11, ενώ απαιτούνται 17 διαφορετικά πιστοποιητικά. Αλλά και ο απαιτούμενος χρόνος αναμονής για την έκδοση του ΤΑΠ, πολλές φορές οδηγούσε άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως π.χ. η φορολογική ενημερότητα) να λήξουν προτού προλάβει να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει άμεσα τόσο πολίτες όσο και επενδυτές και πρόθεση του υφυπουργού κ. Κυρανάκη είναι να τεθεί όσο πιο άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να μπει τέλος στην παραπανίσια ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή στο χώρο των ακινήτων.

3.Ποιοι θα πάρουν το νέο επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα – Οι αιτήσεις και το ύψος της ενίσχυσης

Η ενίσχυση αυτή αφορά στην περίοδο θέρμανσης: από 01.01.2024 έως 31.03.2024

Σημειώνεται πως από τη χορήγηση του νέου επιδόματος εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν, το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης, καθώς και οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), που θα συνεχίσει να ενισχύεται.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το εύρος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 45 ευρώ έως 480 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το υψηλό αφορά περιοχές με δριμύ ψύχος με συντελεστή βαθμοημερών άνω του ενός.

Συγκεκριμένα, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες (βαθμοημέρες) κάθε οικισμού ή γειτονιάς. Επίσης, το βασικό ποσό του επιδόματος θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε σχέση με την καταβολή του, θα πραγματοποιείται έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος με απευθείας πίστωση του επιδόματος.

4.Επίδομα θέρμανσης

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

 • Ειδικά για τους έγγαμους και τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
 • Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.
 • Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.
5.Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα κινητικότητας ανέργων-Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις
 

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά 500 ανέργους από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα μπορέσουν να μετακινηθούν για να εργαστούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι η επιδότηση της μετακίνησης ανέργων της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, για εποχική εργασία στον πρωτογενή τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα επιδοτήσει τα έξοδα μετακίνησης και στέγασης. Οι διαθέσιμες θέσεις ωφελουμένων είναι 500, ενώ η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται σε έως 250 ευρώ για μετακίνηση και σε έως 250 ευρώ για στέγαση.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Αμυνταίου, Καστοριάς και Γρεβενών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ένα κλικ εδώ.

Επισημαίνεται ότι η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου πρέπει να βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει στο ΚΠΑ2 μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2023.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται, από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.

6.Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε εμπόριο, βιομηχανία

Το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία είναι οι επόμενοι κλάδοι στους οποίους θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθούν κάτω από την ομπρέλα του ηλεκτρονικού συστήματος 50.000 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 300.000 εργαζόμενους στο εμπόριο  καθώς και  17.500 επιχειρήσεις και  230.000 εργαζόμενοι στη βιομηχανία.

Και οι δύο κλάδοι έχουν ζητήσει διαβουλεύσεις με το υπουργείο πριν από την εφαρμογή του μέτρου καθώς υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία που χτυπούν ήδη κάρτα, δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους γιατί δουλεύουν σε περιβάλλον με εύφλεκτα υλικά η απασχολούνται σε  3 βάρδιες με διαλείμματα

Αντίστοιχα, στο λιανικό εμπόριο, ο κλάδος είναι κατακερματισμένος, με πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου σε πολλές περιπτώσεις ο εργοδότης είναι και ο μοναδικός εργαζόμενος, ενώ υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις που δεν έχουν καν οργανωμένο λογιστήριο.

7.Τέλος στο τέλος επιτηδεύματος με προσλήψεις

Συγκεκριμένα, εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα δηλώσουν το 2024 πάνω από το νέο τεκμαρτό εισόδημα και θα τύχουν έκπτωσης 50%, ή 25% εάν δηλώσουν λιγότερα, στο εν λόγω τέλος, οι επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε προσλήψεις εντός του τρέχοντος έτους θα μηδενίσουν το τέλος.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον 400 έως και 1.000 ευρώ ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας τους, δηλαδή εάν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, αλλά και την έδρα της επιχείρησής τους.

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι το bonus αυτό ισχύει για όσες επιχειρήσεις προχώρησαν σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους πλήρους απασχόλησης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να τον διατηρήσουν τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, δηλαδή έως το τέλος Δεκεμβρίου για νέες προσλήψεις που έγιναν την 1η Οκτωβρίου τρέχοντος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα απαλλαγούν από το τέλος.

Φέτος, 66.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατάφεραν να απαλλαγούν από το μνημονιακό μέτρο επειδή πέρυσι προχώρησαν σε νέες προσλήψεις. Συγκεκριμένα, γλίτωσαν από τον φόρο 37.000 νομικά πρόσωπα και 29.000 φυσικά πρόσωπα λόγω των νέων προσλήψεων. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν αποκλείεται να είναι τελικά μεγαλύτερος λόγω των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί έως τις 28 Αυγούστου 2023 στην πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις οι οποίες, αν και είχαν αυξήσει τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 25%, δεν έλαβαν email από την ΑΑΔΕ με το οποίο θα ενημερώνονταν ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Οι ενστάσεις εξετάζονται και όπου κριθούν βάσιμες, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δεν πλήρωσαν φέτος το τέλος επιτηδεύματος λόγω νέων προσλήψεων δεν σημαίνει ότι θα γλιτώσουν από την πληρωμή του και το 2024. Για να απαλλαγούν ξανά θα πρέπει να εμφανίσουν φέτος αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον κατά 25%.

Τα ετήσια ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
8.Νέο επίδομα ευθύνης: Από 195 έως 1.820 ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι στο Δημόσιο
 

Εκτός από τους μισθούς, από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, αύξηση θα υπάρξει και σε μία σειρά από επιδοματα, όπως το επίδομα τέκνων ή το επίδομα ευθύνης που λαμβάνουν προϊστάμενοι, διοικητές και γενικοί γραμματείς του Δημοσίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1η Ιανουαρίου του 2024 το επίδομα ευθύνης στο Δημοσιο θα κυμαίνεται από 195 έως 1.820 ευρώ, αναλόγως της θέσης που κατέχουν όσοι το δικαιούνται. Το μεγαλύτερο ποσό, που αντιστοιχεί στα 1.820 ευρώ, μπορούν να λάβουν οι Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς του Δημοσίου.

Το μικρότερο ποσό ποσό, που αντιστοιχεί στα 195 ευρώ, λαμβάνουν οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, ΕΚ, ΣΔΕ, δημόσιων ΙΕΚ, Δημόσιων ΕΣΚ και Σχολών και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ, Υπεύθυνοι Τομέων ΕΚ, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
9.Τέλη κυκλοφορίας 2024: Η διαδικασία εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου, οι τρόποι πληρωμής – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
 
Ενεργή είναι η πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι κάτοχοι οχημάτων έχουν την δυνατότητα να «κατεβάσουν» το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας του 2024, να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών -εφόσον το επιθυμούν- ή ακόμη και να θέσουν σε ακινησία το όχημά τους καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του. Τα κόστη διαφέρουν, αφού είναι άλλα για παλαιά ρυπογόνα ΙΧ -και εκείνα ανάλογα με την δεκαετία – και διαφορετικά για τα πιο φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.

Η διαδικασία εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του ποσού με φυσική επίσκεψη στα ΕΛΤΑ ή στις τράπεζες. Στα καταστήματα τραπεζών, μπορούν να πληρωθούν και στα αυτόματα μηχανήματα, με επίδειξη του QR code. Σε κάθε περίπτωση πρώτα θα πρέπει να εκτυπωθεί το ειδοποιητήριο. Προκειμένου να το εκτυπώσετε καλό θα είναι να έχετε τους κωδικούς του Taxisnet και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος:

 • Στη συνέχεια μπαίνετε στην εφαρμογή MyCar της ΑΑΔΕ όπου μπορείτε να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου εδώ: https://www.aade.gr/mycar
 • Αμέσως μετά πατάτε την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
 • Σε αυτό το σημείο εισάγετε τους κωδικούς του Taxisnet και μετά πατάτε ΣΥΝΔΕΣΗ.
 • Μετά πατάτε το «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Κατόπιν, επιλέγετε το «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».

Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνετε ότι ο ΑΦΜ και το έτος (2024) που εμφανίζονται είναι τα σωστά και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Μετά πατάτε πάνω στο «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας» προκειμένου να σώσετε το αρχείο στο κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή, όπου στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Τρόποι πληρωμής των τελών κυκλοφορίας

Αφού αποθηκεύσετε στη συσκευή σας ή έχετε εκτυπώσει το ειδοποιητήριο έρχεται η στιγμή που πρέπει να καταβάλετε το αντίτιμο το οποίο αντιστοιχεί στο όχημά σας ώστε να μπορείτε να το κυκλοφορήσετε την χρονιά που έρχεται.

Οι τρόποι για να γίνει η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας είναι τρεις:

 • Μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που βρίσκονται στις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί το QR Code, το εικονίδιο δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ειδοποιητήριο.
 • Μέσω Web Banking εφόσον έχετε πρόσβαση στην διαθέσιμη, από την τράπεζά σας, εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί ο κωδικός RF. Είναι ο 23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο κέντρο του ειδοποιητηρίου αμέσως μετά τα γράμματα «RF».
 • Τέλος, μπορείτε να οπλιστείτε με υπομονή και να μεταβείτε στην πλησιέστερη τράπεζα ή σε κάποιο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και να πληρώσετε στο ταμείο, έχοντας εκτυπώσει εκ των προτέρων το ειδοποιητήριο.

Η προθεσμία για την εξόφληση των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

 Ο «τιμοκατάλογος» για τα τέλη κυκλοφορίας

Πόσο όμως κοστίζουν τα τέλη κυκλοφορίας; Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του οχήματος και τις εκπομπές ρύπων. Συγκεκριμένα:

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.
140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.
167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.
209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.
225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.
241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.
261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.
281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.
101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.
121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.
141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.
161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.
181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.
201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.
251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

10.Επαγγελματίες: Ποια επιδόματα χάνουν με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Τα επιδόματα, οι φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις που θα χάσουν οι επαγγελματίες με τη δήλωση υψηλότερων εισοδημάτων είναι τα εξής:

ΕΝΦΙΑ: Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% εφόσον το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες που απολάμβαναν τη μείωση αυτή θα τη χάσουν. Για παράδειγμα σήμερα επαγγελματίας με έξι χρόνια λειτουργίας δηλώνει 5.000 ευρώ έχει μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Με το νέο σύστημα το δηλωθέν εισόδημα θα είναι τουλάχιστον 10.920 ευρώ (τεκμαρτό). Εξαιτίας της αύξησης του εισοδήματος θα χάσει την έκπτωση.

Επίδομα στέγασης: Για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Το ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται για τον δικαιούχο 70 ευρώ τον μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

Επίδομα τέκνων: Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Στον νόμο προβλέπονται τρεις κατηγορίες οικογενειακού εισοδήματος, και συγκεκριμένα α) η πρώτη κατηγορία: Έως 6.000 ευρώ, β) η δεύτερη: Από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ και γ) η τρίτη: Από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. Το ποσό του επιδόματος παιδιού ανέρχεται μηνιαίως: α) Για την πρώτη κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος σε 70 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ για το δεύτερο και 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, β) για την δεύτερη κατηγορία σε 42 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 42 ευρώ για το δεύτερο και 84 ευρώ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου και γ) για την τρίτη κατηγορία σε 28 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 28 ευρώ για το δεύτερο και 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου. Και σε αυτή την περίπτωση χιλιάδες επαγγελματίες θα διαπιστώσουν μεγάλη μείωση του επιδόματος ενώ κάποιοι θα το χάσουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 

https://youtu.be/hpb0EKEs5ew?si=XjBbdh-zPBD8Dh48

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕΛΟ

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ