Ο δεκάλογος της οικονομίας την εβδομάδα που πέρασε!

0
634
1.Δωρεάν Περίθαλψη
 

Η διάταξη για την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προσαρμόζεται στα νέα διακριτά στάδια έκδοσης και ενεργοποίησης του ΑΜΚΑ και θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή δωρεάν υγειονομικής κάλυψης, την κατοχή ενεργού ΑΜΚΑ.

Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε και παρέμενε αμετάβλητο από το 2008, με κεντρικό στόχο να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε επαφής των πολιτών, με το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, την πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας και για πάσης φύσεως παροχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν δικαιούχοι ΑΜΚΑ είναι:

(α) οι Έλληνες πολίτες,

(β) οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

(γ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Δικαιούχοι είναι και οι ανήλικοι των ανωτέρω κατηγοριών, εφόσον παραμένουν νόμιμα και κατοικούν στη χώρα.

Ποιοι χάνουν τη δωρεάν περίθαλψη

Πρακτικά, η νέα ρύθμιση αφήνει «εκτός» όσους πολίτες δεν έχουν ενεργό ΑΜΚΑ.

Αυτοί είναι όλοι όσοι δεν έχουν νόμιμη κατοικία στην χώρα και μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Πολίτες που διέμεναν στη χώρα προ ετών, αλλά δεν έχουν πλέον φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
 • Πολίτες που γειτονικών χωρών που επισκέπτονται την Ελλάδα για να πάνε στο νοσοκομείο ή/και να πάρουν φάρμακα και αποχωρούν αμέσως μετά.
 • Μετανάστες που εργάζονται παράνομα στη χώρα, χωρίς να έχουν φορολογική παρουσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παραμένει ελεύθερη, ωστόσο σε περίπτωση μη ενεργού ΑΜΚΑ, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ασθενή, όπως ισχύει και τώρα για τους μη κατόχους ΑΜΚΑ.

Πέντε ερωτήσεις για το ΑΜΚΑ και την Ασφαλιστική Ικανότητα

Τι είναι ο ΑΜΚΑ;

Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009.

Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ;

Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας.

Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.);

Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ;

1. Για Έλληνες υπηκόους

 • Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
 • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

2. Για ξένους υπηκόους

 • Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή
 • Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Είναι δυνατή η απόκτηση ΑΜΚΑ τηλεφωνικά;

Όχι, θα πρέπει να πάει ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος, μπορεί να πάει εκπρόσωπός του, έχοντας μαζί του τις ταυτότητες του εκπροσώπου και του εκπροσωπούμενου.

2.Επιδότηση της ανακαίνισης/επισκευής των κενών διαμερισμάτων

Ένα άλλο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο αφορά την επιδότηση της ανακαίνισης/επισκευής των κενών διαμερισμάτων, υπό την προϋπόθεση αυτά να επιστρέψουν στην αγορά μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσής τους για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Το πρόγραμμα, με τον τίτλο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», θα ξεκινήσει με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε έως 10.000 ευρώ και αφορά ποσοστό 40% των δαπανών που θα γίνουν. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων (εφόσον το ποσοστό υπερβαίνει το 50%), επιφάνειας έως 100 τ.μ., με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο) που δεν ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Προφανώς το επιλέξιμο ακίνητο θα πρέπει να είναι δηλωμένο ως κενό στο έντυπο Ε2 (για τα τελευταία τρία χρόνια), ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν λάβει επιδότηση για άλλο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης τα τελευταία πέντε χρόνια.

3.ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά η έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας και σε περίπτωση χρεών

Οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά το απαραίτητο για τις συναλλαγές τους αποδεικτικό, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν την ΔΟΥ.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά το απαραίτητο για τις συναλλαγές τους αποδεικτικό, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν την ΔΟΥ, όταν:

•  Για την έκδοσή του απαιτείται να παρακρατηθεί από το προς είσπραξη ποσό μέρος των ρυθμισμένων οφειλών τους.

•  Εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και υφίστανται οφειλές σε αναστολή είσπραξης.

•  Εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων με υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης και παρακρατείται το σύνολο του εισπραττόμενου ποσού, έως το ύψος των συνολικών βεβαιωμένων οφειλών του αιτούντος.

•  Εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με παρακράτηση ποσού επί των ρυθμισμένων οφειλών.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι, πλέον, διευκολύνεται σημαντικά η έκδοση ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων όταν υπάρχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς πέρα από το ύψος των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, η χορήγηση της ενημερότητας συνδέεται και με το ύψος των φόρων που καταβάλλει κάθε χρόνο ο φορολογούμενος. Έτσι, ακόμα κι αν οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα όρια που προβλέπονται, η ενημερότητα χορηγείται, εάν ο φορολογούμενος καταβάλει ετησίως μέχρι 120% των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέλεσμα να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρόκειται για συνεπή φορολογούμενο.

Επιπλέον, για την ασφάλεια, την εγκυρότητα και την ταυτοποίηση των συναλλαγών, αλλάζει το περιεχόμενο της αίτησης στην ψηφιακή εφαρμογή και ο τύπος του Αποδεικτικού Ενημερότητας, με την προσθήκη πεδίων, όπως:

•  Το QR Code, για τον έλεγχο γνησιότητας του αποδεικτικού ενημερότητας.

•  Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) στο myDATA του παραστατικού, του οποίου επιδιώκεται η είσπραξη.

•  Το ΑΤΑΚ του ακινήτου, για τη μεταβίβαση του οποίου εκδίδεται το αποδεικτικό ενημερότητας.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν το νέο ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή myAADE.gov.gr / Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Ενημερότητα /  Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας / Είσοδος στην εφαρμογή.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η φοροδιαφυγή είναι πάντα στην επικαιρότητα. Ξεχνάμε όμως την ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία. Σήμερα είμαστε εδώ για να γλυτώσουμε λίγο λιγότερες από 200.000 επισκέψεις των πολιτών ή των λογιστών τους στην εφορία Η ενημερότητα αναβαθμίζεται, ψηφιοποιείται και εκσυγχρονίζεται. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, με απλούς κανόνες και με διαφάνεια αλλά χωρίς ταλαιπωρία οι πολίτες που χρωστάνε θα μπορούν να παίρνουν ενημερότητα με παρακράτηση με ένα κλικ.

Πολύ σύντομα θα προσθέσουμε και τη βεβαίωση οφειλής  ολοκληρώνοντας τη δράση αυτή.

Δράση που αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα εκσυγχρονισμού. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως παράλληλα έτρεξε και η αναδιοργάνωση των τμημάτων εισπράξεων των εφοριών με τη δημιουργία του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Οι κινήσεις αυτές συμπληρώνουν η μια την άλλην.

Η γραφειοκρατία για εμάς είναι αντίπαλος από μόνη της. Είναι όμως πολύ περισσότερο από αυτό.

Είναι και τρόπος βελτίωσης της συμμόρφωσης. Γιατί μειώνει -η αντιμετώπισή της- τα λάθη άρα τα προβλήματά στους καλή τη πίστη φορολογούμενους αφήνοντας τους φοροφυγάδες πιο ευάλωτους στον εντοπισμό.

Συνεπώς είναι μονόδρομος για εμάς η διπλή στόχευση. Γραφειοκρατία και φοροδιαφυγή και μονόδρομος η επιτυχία».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Πρόκειται για ακόμα ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα διευκόλυνσης των συναλλαγών των φορολογουμένων. Με την παροχή και αυτών των υπηρεσιών, επιταχύνονται σημαντικά οι διαδικασίες έκδοσης ενημερότητας και σε περίπτωση, όπου ο αιτών έχει χρέη προς το Δημόσιο. Κάθε ημέρα κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην εξυπηρέτηση πολιτών κι επιχειρήσεων Κάθε μάχη που κερδίζουμε, είναι κερδισμένος χρόνος για πολίτες, επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες μας, Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα το έργο μας να μειώσουμε την γραφειοκρατία, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Συνεχίζουμε να αφαιρούμε γραφειοκρατικά εμπόδια, προσφέροντας όλο και καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες».

 4.Εταιρείες παροχής πιστώσεων: Στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια εκτός τραπεζών 

Χωρίς το ασφυκτικό εποπτικό πλαίσιο του SSM που ισχύει για τις τράπεζες, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων θα μπορούν να χορηγούν δάνεια, στεγαστικά και επιχειρηματικά, πέραν των καταναλωτικών, σε δανειολήπτες που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα καθώς κρίνονται μη επιλέξιμοι (bankable), όχι απαραίτητα λόγω χαμηλών εισοδημάτων αλλά και γιατί «κουβαλούν» την κληρονομιά, τις αμαρτίες της δεκαετούς κρίσης και βρίσκονται για παράδειγμα στον «Τειρεσία» για όχι και ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους.

Εκτιμάται, ωστόσο, ότι το νέο τοπίο που θα δημιουργηθεί αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει τις τράπεζες στη δημιουργία νέων, πιο ευέλικτων προϊόντων, σε μείωση προμηθειών και εξόδων προς όφελος του καταναλωτή – δανειολήπτη

5.ΑΑΔΕ: Έρχεται πλατφόρμα για ηλεκτρονικές καταγγελίες πολιτών – ακόμη και ανώνυμα – κατά της φοροδιαφυγής.

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα με τις καταγγελίες των πολιτών για υποθέσεις φοροδιαφυγής, διακίνησης μαύρου χρήματος και λαθρεμπορίου, θα παρουσιάσει αύριο Δευτέρα η ΑΑΔΕ. Οι καταγγελίες θα μπορούν να γίνονται είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα.
Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες 

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών οι πολίτες επώνυμα ή ανώνυμα θα δηλώνουν τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης καθώς και την ταυτότητα του παραβάτη είτε αφορά πληροφορίες από άλλους είτε από τη δική τους εμπειρία.

Εν συνεχεία τα στοιχεία αυτά θα φιλτράρονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να βαθμολογηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης οι ελεγκτές θα προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο του συγκεκριμένου επαγγελματία ή της επιχείρησης.

Με βάση τις καταγγελίες των πολιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα μέσω διαλειτουργικότητας να εντοπίζει τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο.

Όπως αναφέρουν στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού πολλές μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής έχουν αποκαλυφθεί  μετά από καταγγελία ενώ οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν πηγαίνουν πλέον για έλεγχο στα «τυφλά» αλλά στοχευμένα αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.
6.Το νομοσχέδιο κατά της φοροδιαφυγής

Στο νομοσχέδιο με τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής που αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή στις αρχές Νοεμβρίου πιθανόν να ενσωματωθούν και οι αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ελεύθερων επαγγελματιών με στόχο την αποκάλυψη των πραγματικών τους εισοδημάτων.

Τα μέτρα κατά φοροδιαφυγής που ενεργοποιούνται το 2024 προβλέπουν:

 1. Υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων
 2. Καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA
 3. Επέκταση υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν την υποχρέωση βάσει Κωδικού Δραστηριότητος (ΚΑΔ).
 4. Εφαρμογή ψηφιακού δελτίου δελτίο αποστολής με στόχο να γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) η παρακολούθηση των διακινούμενων αγαθών.
 5. Αύξηση του προστίμου χρήσης μετρητών άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.
 6. Αποκλείονται οι παραβάτες λαθρεμπορίας από συνεργασία με όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, με νομοθετική ρύθμιση με την οποία θεσμοθετείται η υποχρέωση λήψης μέτρων «δέουσας επιμέλειας» σε ολόκληρη εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων.
 7. Υποχρέωση αγοραπωλησίας ακινήτων μόνο με τραπεζικά μέσα πληρωμής.
 8. Πληρωμή της πλειονότητας των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) μέσω χρεωστικών καρτών.
 9. 7.Οι αλλαγές που θα επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
 10. Εξορθολογίζεται ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς τίθεται το όριο των 60 ημερών, καθίσταται υποχρεωτική η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση ακίνητα, επιβάλλεται ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων, καθώς και τέλος κλιματικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα, οι ιδιώτες που διαθέτουν μέχρι δύο ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, εξακολουθούν να υπάγονται στο προηγούμενο καθεστώς.
 11. 8.Ποια επιδόματα θα καταβληθούν την τελευταία ημέρα του μήνα από τον ΟΠΕΚΑ
 12. Πληρωμή επιδομάτων την Τρίτη 31 ΟκτωβρίουΑφορά 698.422 δικαιούχους (187 εκατ. €)

  – Επίδομα Στέγασης: 253.010 νοικοκυριά

  – Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 205.160 δικαιούχοι

  – Προνοιακά – αναπηρικά: 181.582 δικαιούχοι

  – Επίδομα Γέννησης: 10.202 μητέρες

  – Υπερηλίκων & ομογενών: 48.000 δικαιούχοι

  – Επιδότηση κόκκινων δανείων: 2.012 δικαιούχοι

  – Επίδομα Παιδιού: Πληρωμή τέλη Νοεμβρίου

  * Αφορά: 755.000 οικογένειες (5 η διμηνιαία δόση)

 13. 9.Επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες
 14. Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της ΔΥΠΑ στις μη μισθωτές, ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες, που θα την λαμβάνουν για εννέα μήνες.Το επίδομα μητρότητας, που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, ισούται μηνιαίως με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό. Άρα, με βάση τη διάταξη, που θα έρθει προς ψήφιση με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες μητέρες θα λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της ΔΥΠΑ, που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται σε 780 ευρώ, επί εννέα μήνες. 

  Επίσης, το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ θα χορηγηθεί και στις μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες, έως σήμερα, αποκλείονταν, λόγω διαφορετικών κανόνων των πρώην Ταμείων τους (π.χ. ασφαλισμένες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ και έμμισθες ασφαλισμένες του π. ΕΤΑΑ).

   

  Δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών.

  Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα, καθώς η μητέρα μπορεί να του μεταβιβάσει έως επτά μήνες το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, με στόχο τη συνολική προστασία της γονεϊκότητας.

   

  Τα οφέλη

  Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με τη διάταξη αυτή, ολοκληρώνεται η προσπάθεια προστασίας της μητρότητας για το σύνολο των ασφαλισμένων, καθώς οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν ήδη το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ – ίσο με τον κατώτατο μισθό – για εννέα μήνες, ενώ ανάλογη παροχή λαμβάνουν και οι μισθωτές του δημοσίου τομέα.

  Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 4997/2022, θεσπίστηκε η χρονική επέκταση της προστασίας της μητρότητας και για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, σε αναλογία με την ειδική άδεια ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

  Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας και στην εξίσωση των παροχών για όλες τις ασφαλισμένες.

 15. 10.myDATA: Απλοποίηση και διεύρυνση του χαρακτηρισμού των εξόδων
 16. Με τη νέα έκδοση v1.0.7 και την ενσωμάτωση των αποφάσεων Α.1188/2022 και Α.1023/2023 επιτυγχάνεται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA δεδομένου ότι δίνονται προς χρήση οι παρακάτω νέες λειτουργίες:
  • Προσθήκη κωδικοποιημένου κείμενου, επιπλέον του ΜΑΡΚ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα προγράμματα διαχείρισης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία QR code για την επισκόπηση της σύνοψης του παραστατικού σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA
  • Ειδικές επισημάνσεις παραστατικών για τις σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής αλλοδαπής (π.χ. πώληση ή αγορά προς ή από χώρα ΕΕ και παράδοση ή παραλαβή από Τρίτη Χώρα), τα έσοδα λιανικής ξενοδοχείων, την αγορά αγροτικών αγαθών με τίτλο κτήσης και τα παραστατικά λιανικής ΦΗΜ που διαβιβάζονται στο ESEND προς χαρακτηρισμό.
  • Ειδική επισήμανση, ανά παραστατικό, των ΑΦΜ λοιπών συσχετιζόμενων οντοτήτων για την αναφορά των διακριτών ρόλων υπό τους οποίους συμμετέχουν στις συναλλαγές εκτός του Εκδότη και του Λήπτη (π.χ. φορολογικός αντιπρόσωπος, διαμεσολαβητής Tax Free κ.α.).
  • Δεδομένα λοιπών μεταφορικών μέσων που συμμετέχουν στη διακίνηση αγαθών πέραν του αρχικού.
  • Ειδική επισήμανση παραστατικών Tax Free για τη διακριτή διαχείρισή τους με ένταξη της χώρας διαβατηρίου και της συσχέτισής τους με τα πιστωτικά λιανικής που εκδίδονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ συναλλαγών tax free.
  • Ένταξη των κρατήσεων στους Τύπους Παραστατικών 8.1 Ενοίκιο – έσοδο και 17.1 Μισθοδοσία.
  • Ένταξη και του ΑΦΜ Λήπτη, στην ταυτότητα παραστατικών (UID) των Τύπων Παραστατικών 13.*, 14.*, 15*, 16* .
  • Δυνατότητα διαβίβασης τελών με ΦΠΑ και φόρων με ΦΠΑ στους Τύπους Παραστατικών 6.1 και 6.2

   

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕΛΟ

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ