Ο δεκάλογος της οικονομίας την εβδομάδα που πέρασε!

0
718

Γνωρίζετε ότι…

Από το 2024  o EΝΦΙΑ μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό έως 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων, εφόσον τις έχουν ασφαλίσει σε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ασφαλιστεί ένα ακίνητο, πρέπει να αφορούν αυστηρά φυσικές καταστροφές όπως για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.
 

1.Φορολογικοί έλεγχοι και μετά την πενταετία

• Πότε η παραγραφή μπορεί να φτάσει στη 10ετία.
• Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ισχύει 15ετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να ελέγξει τις χρήσεις από το 2007 και εφεξής.
• Εφόσον από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν εις γνώσιν των φορολογικών αρχών εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί, ισχύει 10ετής παραγραφή. Τα συμπληρωματικά στοιχεία μπορούν να προέρχονται, για παράδειγμα, από τράπεζες του εξωτερικού, στις οποίες η φορολογική διοίκηση δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση.
• Αντίθετα, η ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως αν αυτά στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή. Και αυτό καθώς οι ελεγκτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, το Δημόσιο μπορεί να παρατείνει κατά ένα έτος την παραγραφή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
• Επίσης, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα έντυπα και οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, ισχύει επίσης η δεκαετής παραγραφή.
2.Πετρέλαιο θέρμανσης: Tην Παρασκευή ξεκινάει η διάθεση στο 1,45 ευρώ το λίτρο
Η τιμή χωρίς την κρατική επιδότηση – που δεν προβλέπεται να υπάρξει εφέτος – διαμορφώνεται πολύ κοντά στο επίπεδο που ξεκίνησε η περίοδος θέρμανσης πέρυσι (1,41 ευρώ) μετά από επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 0,2 ευρώ ανά λίτρο συν ΦΠΑ και την πρόσθετη επιδότηση 7,5 σεντς ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.
3.Προαιρετική ασφάλιση – Αναγνώριση επιπλέον ασφαλιστικού χρόνου στο Δημόσιο

Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ προβλέπει:

1. Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Προκειμένου οι ως άνω ασφαλισμένοι να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

•        Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022.

•        Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

•        Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

•        Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

•        Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

•        Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

•        Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Η αίτηση αναγνώρισης  υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Ακολουθεί έλεγχος και έκδοση αναγνωριστικής απόφασης.

4.Μείωση του ΦΠΑ στο 13% για αγροτικά μηχανήματα – Σε ισχύ από 1η Νοέμβρη

 • Μειώνεται από 24% σε 13% ο ΦΠΑ για τα εξής αγροτικά μηχανήματα: Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, θερμοκήπια, τα οποία από τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία.
 • Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών ή εντόμωνΔεξαμενές αποθήκευσης νερού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.
 • Θεσπίζεται νέος υπερμειωμένος συντελεστής 4% για την εκτέλεση εργασιών που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών στοιχείων και λοιπών σταθερών και μη εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές διαμορφώνεται στο 3% στα νησιά, όπου εφαρμόζεται μειωμένος κατά 30% συντελεστής.
 • 5.Dentist Pass: Μέχρι πότε θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
 • Μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2023, ισχύει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
 • Ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) ή μέσω Κ.Ε.Π, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί.
 • Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον δικαιούχο γονέα ή κηδεμόνα σε μορφή άυλης χρεωστικής κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι (6) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της, σε οδοντιατρεία/ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν POS με σχετικό κωδικό.
 • 6.Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Νέα παράταση
 • Μέχρι και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου του 2023, παρατάθηκε η προθεσμία που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση παρεμβάσεων.
 • 7.arogi.services.gov.gr: Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου μετά από φυσικές καταστροφές
 • (1) Για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023, η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία τους χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση, ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη, ή δομημένη από ευτελή υλικά και χορηγείται για δύο χρόνια για τους ιδιοκτήτες και τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και έξι μήνες για τους ενοικιαστές.

  (2) Για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία τους:

  · χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση, ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη, ή δομημένη από ευτελή υλικά και χορηγείται για δύο χρόνια για τους ιδιοκτήτες και τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και έξι μήνες για τους ενοικιαστές, ή

  · έχει ενταχθεί στην «Κατηγορία Γ» για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και δεν έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη για χρήση, επικίνδυνη για χρήση, δομημένη από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη, και χορηγείται για τρεις μήνες για τους ιδιοκτήτες, τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και τους ενοικιαστές.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις αιτήσεις, είτε μέσω του gov.gr, επιλέγοντας στην κατηγορία Πολίτης και Καθημερινότητα την υποκατηγορία φυσικές καταστροφές, είτε απευθείας στο arogi.services.gov.gr.

 • 8.Youth Pass: Ανοίγουν οι αιτήσεις για το επίδομα των 150 ευρώ
 • Στις 9 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτησεις για το επιδομα των 150 ευρώ – συνολικά 300 ευρώ – για νέους 18 και 19 ετών.

  Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

  Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλει φέτος αίτηση για το Youth Pass θα λάβει φέτος 150 ευρώ και το 2024 επιπλέον 150 ευρώ χωρίς να κάνει νέα αίτηση.

  Οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενισχύσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023.

 • 9.Αναστολές συμβάσεων Οκτωβρίου: Τι ισχύει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
 • Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Οκτώβριο 2023, στις επιχειρήσεις –εργοδότες που ανήκουν στις περιοχές που επλήγησαν από τις:
 • i) πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου και

  ii) πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, ως εξής:

  Εντός της προθεσμίας από 10/10/2023 έως και 16/10/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.

  Από 17/10/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

  Επίσης, παρατείνεται έως 31/12/2023 το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που υλοποιείται από τον Ιούλιο 2022 έως και Σεπτέμβριο 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

 • 10.Εφάπαξ για 26 κατηγορίες ασφαλισμένων
 • Ξεκίνησε τη Δευτέρα (2/10) η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ΕΦΑΠΑΞ ΜΙΣΘΩΤΩΝ σε συγκεκριμένες κατηγορίες του ιδιωτικού τομέα, στο efka.gov.gr.
 • Η σχετική πλατφόρμα ανοίγει για τους:
  • μισθωτούς εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Μετάλλου, Λιπασμάτων, Τσιμέντων, Εμπορικών Καταστημάτων,
  • ξενοδοχοϋπαλλήλους,
  • λιμενεργάτες,
  • υπαλλήλους πρώην ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΡΤ),
  • υπαλλήλους τραπεζών,
  • εφημεριδοπώλες,
  • ναυτικούς (κατώτερα πληρώματα και – αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού),
  • μηχανικούς,
  • υγειονομικούς,
  • δικηγόρους,
  • συμβολαιογράφους,
  • δικαστικούς επιμελητές,
  • εργολήπτες δημοσίων έργων.

  Ενώ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ενταχθούν στην ανωτέρω διαδικασία και οι λοιποί πρώην Τομείς που δεν καλύπτονται από τη νέα υπηρεσία.

  Πώς θα κάνετε αίτηση:

  Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση απονομής Εφάπαξ» o χρήστης μπορεί να εισέλθει:

  • είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr,
  • είτε μέσω του ιστότοπου www.efka.gov.gr

  Η διαδρομή :

  1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

  2. Συνταξιούχοι

  3. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης & Εφάπαξ Παροχής

  Σημειώνεται πως η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία δεν απαιτεί επιπλέον δικαιολογητικά για την πλειονότητα των δικαιούχων, ωστόσο, για τις περιπτώσεις που -βάσει διατάξεων- ζητούνται δικαιολογητικά, αυτά καθορίζονται στο έντυπο υποβολής της αίτησης και αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που υποδεικνύεται στο ίδιο έντυπο.

  Εφόσον χρειαστεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται.

Σκοτάδη Δ. Μαρία                                                 

 •      Οικονομολόγος- Λογίστρια -Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
 •         Α τάξης – ΟΕΕ 0101531  Μέλος ΠΑ.Ε.Λ.Ο – Εξειδικευμένη Εμπειρογνώμονας Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Α.Π. 100655
 •                               ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ                               Εκπρόσωπος Τύπου Πανελλήνιας Ένωσης Οικονομολόγων Λογιστών 
 •   Υπεύθυνη Σύνταξης Taxvoice.gr,Αρθρογράφος Finance Pro
 • Τηλ. 6944017777 mail :mariaskotade@gmail.com
Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ