ΠΑΕΛΟ: Πρόσκληση σε δωρεάν σεμινάριο, με την ΑΣΟΕΕ και βεβαίωση παρακολούθησης!

0
189

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια  Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ), στα πλαίσια των νέων δεδομένων του επαγγέλματος του Λογιστή-Οικονομολόγου διοργανώνει

Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας σαν στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών της και  των  υπολοίπων συναδέλφων Με θέμα :

 «Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Διαχείριση της Εμπειρίας του Πελάτη σε Επιχειρήσεις Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών»

  1. Μάρκετινγκ Λογιστικών Υπηρεσιών
  2. Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων
  3. Διαχείριση Κρίσεων

Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους και όλους τους συλλόγους μας να ενημερώσουν τα μέλη τους για αυτή την Πανελλαδική Διαδικτυακή Κατάρτιση η οποία σε τρείς φάσεις τις ημερομηνίες   7, 12, & 16 Φεβρουαρίου 2024  6 ωρών  18.00-20.00 δύο ώρες ανά ημέρα

Από πλευράς ΠΑΕΛΟ θα συμμετέχουν :

  • Ο Πρόεδρος Λάμπρος Μπέλεσης
  • Η Εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Σκοτάδη

Από πλευράς  Ο.Π,Α  θα συμμετέχουν οι :

  • Κωνσταντίνος Ήντουνας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Γιώργος Μπάλτας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Ευγενία Παυλάκου, Επιστημονική Συνεργάτης Εργαστηρίων Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στα παρακάτω link η στο κανάλι YOUTUBE ΠΑΕΛΟ

07/02/2024

https://us06web.zoom.us/j/82727785338?pwd=BBrmG45Q-l8Hy-Bcrdn2DYB-LB65tA.wMsM-SMBHUBXVHXS

12/02/2024

https://us06web.zoom.us/j/84454587479?pwd=JBRU8FS4XxUo4x69boHdNfMNwN4xqA.G36C4MBoTU1SoF7l

16/02/2024

https://us06web.zoom.us/j/84205185311?pwd=5n9nDw0W5g3u6Dkx4j_XFnBASL8-6Q.sR0vEaRc4vdpUjwg

Αναλυτικά η θεματολογία είναι η εξης :

Περιγραφή του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο απευθύνεται είτε στους ιδιοκτήτες είτε στους υπαλλήλους των γραφείων και ιδιαίτερα σε αυτούς που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες-αγοραστές λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών και αποτελούν το προσωπικό πρώτης γραμμής (front line employees). Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα των συγκεκριμένων επαγγελματιών, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία-μεθόδους που θα διευκολύνουν τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους.

Σκοπός του Σεμιναρίου

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές συμβουλές και τεχνικές που θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά, τις δεξιότητες και την απόδοσή τους κατά την καθημερινή επαφή τους με τους πελάτες των γραφείων . Η βελτίωση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, στη βελτίωση της εικόνας του γραφείου  ενώ, παράλληλα, αποτελεί βασικό συστατικό της διαφοροποίησής της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Παρακάτω, περιγράφονται οι ενότητες του σεμιναρίου και οι βασικοί στόχοι τους.

    Η ενότητα Μάρκετινγκ Λογιστικών Υπηρεσιών έχει ως στόχο να περιγράψει:

v Την έννοια και τις βασικές αρχές της λειτουργίας του μάρκετινγκ.

v Τη σημασία της υιοθέτησης των αρχών και της κουλτούρας μάρκετινγκ για τη διαφοροποίηση, την επιτυχή πορεία και τη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά.

v Τα στάδια της διαδικασίας του στρατηγικού μάρκετινγκ που οδηγούν στη λήψη και υλοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων μάρκετινγκ.

 Η ενότητα Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων έχει ως στόχο να αναδείξει:

v Συμβουλές, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης.

v Τα βασικά συστατικά ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης παραπόνων των πελατών.

v Βέλτιστες πρακτικές (best practices) αναφορικά με την εξυπηρέτηση και διαχείριση παραπόνων των πελατών.

 Η ενότητα Διαχείριση Κρίσεων έχει ως στόχο να αναδείξει:

v Την έννοια και τη σημασία της διαχείρισης κρίσεων (crisis management) για την επιχείρηση.

v Τα βήματα-στάδια της αποτελεσματικής αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας πιθανής κρίσης.

v Τις σημαντικές μεταβλητές στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που η ίδια η επιχείρηση πρέπει να δώσει έμφαση στα πλαίσια της παραπάνω αντιμετώπισης και διαχείρισης.

Μέθοδος Διεξαγωγής Σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως, διαδικτυακά (on-line) βασισμένο τη μέθοδο της σύγχρονης παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχουν διαλέξεις-παρουσιάσεις οι οποίες θα βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ τους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Ήντουνας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτές

    Κωνσταντίνος Ήντουνας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Γιώργος Μπάλτας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

                          Εκπαιδευτικό Υλικό

    Διαφάνειες των διαλέξεων

    Μελέτες περιπτώσεων

    Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ευγενία Παυλάκου, Επιστημονική Συνεργάτης Εργαστηρίων Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την ΠΑΕΛΟ

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος

 

Τάσος Δουκέρης

Αντιπρόεδρος

 

Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Γιώργος Φεσσατος

Άννα Σπαθή

Μέλη Διοίκησης 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ