Ναυτιλιακές εταιρίες του Ν.89/1967!

0
4720

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 89/1967,ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΝΑΡΞΗ.

 

Ναυτιλιακή εταιρεία Α.Ν 89/1967 ( αναπτυξιακός νόμος 89/67).

Είναι αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες εγκαθιστούν γραφεία η υποκαταστήματα στην Ελλάδα μετά από αίτηση τους και κατάθεση των σχετικών εγγράφων στο ΥΕΝ και ΥΠΕΘΟ.

Το αντικείμενο εργασιών και οι υποχρεώσεις τους αναφέρονται στις εγκριτικές τους αποφάσεις .

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 89/1967:

-βεβαίωση εκπροσώπησης του νόμιμου εκπροσώπου

-βεβαίωση ναυτικού επιμελητήριου

-μισθωτήριο έδρα (συνήθως ζητείτε από την ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ και το ενεργειακό πιστοποιητικό) – κατάθεση εγγυητικής στη τράπεζα ύψους 10,000ΕΥΡΩ

-βεβαίωση απαλλαγής από ΤΑΝΠΥ του νόμιμου εκπροσώπου αν και εφόσον είναι αλλοδαπός(πρόσληψη στο ΙΚΑ με την ιδιότητα του ,αποστολή  μόνο ΦΜΥ μηνιαίως και όχι ΑΠΔ αν έχει μόνο αλλοδαπό προσωπικό)

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης βεβαίωσης (όχι πάνω από δίμηνο)του οικείου προξενείου η αρμόδιας αρχής της χώρας στην έδρα της εταιρείας από την οποία να προκύπτει ότι εταιρεία λειτουργεί νομίμως (πιστοποιητικό good Standing)

Οι ναυτιλιακές του νόμου 89/67 κατά την πρόσληψη εργαζομένων και του νόμιμου εκπροσώπου απαλλάσσονται από τη υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ αλλά στέλνουν μηνιαίως ΦΜΥ για τους εργαζόμενους.

Οι υποχρεώσεις:

  • Να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον50,000 ευρώ ετησίως, να εισάγουν συνάλλαγμα του ιδίου ποσού ετησίως (αν για ένα χρόνο δεν γίνει αυτό ,μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά για να καλυφτούν αν και στο δεύτερο έτος δεν καταφέρει να φέρει τα ποσά που έχει ως υποχρέωση τότε δεσμεύεται μέρος της εγγυητικής που έχει καταθέσει στην τράπεζα).
  • Να υποβάλλουν ετησίως και εντός τακτής προθεσμίας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) πληροφοριακά οικονομικά και λοιπά στοιχεία και να τον ενημερώνουν άμεσα για τυχόν τροποποιήσεις π.χ. της διοίκησης, της έδρας τους κ.λπ. Στο υπουργείο οικονομίας και οικονομικών και στο υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

-πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

 

Για όσες δρουν ως ναυλομεσιτικές χωρίς διαχειριζόμενο πλοίο έχουν ως υποχρέωση την καταβολή της ειδικής εισφοράς του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013.

Όσες διαχειρίζονται πλοία εκτός της  συγκεντρωτικής κατάστασης διαχειριζομένων πλοίων που πρέπει να στέλνουν στη ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ αρχές του έτους, είναι υπόχρεοι και σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλοίων με ξένη σημαία .(συνήθως οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες αντλούν την υποχρέωση πληρώνοντας τον φόρο σημαίας στο εξωτερικό ).

Τονίζεται ότι η παραβίαση των όρων της κανονιστικής απόφασης ή των νόμιμων υποχρεώσεων συνεπάγεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας για την υπαγόμενη εταιρεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έφη Παναγοπούλου

Λογίστρια-Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ