Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ -Πρακτικές συμβουλές !

0
12285

 

Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ –Πρακτικές συμβουλές !

Ένα ερώτημα που πολλές φορές ταλαιπωρεί τους λογιστές, όταν ένας πελάτης χρειαστεί κάποια αλλαγή στο καταστατικό μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής  Εταιρείας (όπως πχ να αλλάξει Δήμο και Διεύθυνση ,να αλλάξει διαχειριστή , να προσθέσει καδ ,να μεταβιβάσει μερίδια ,να κάνει αύξηση κεφαλαίου κλπ.. ), είναι αν θα πρέπει να απευθυνθεί  σε δικηγόρο ή σε συμβολαιογράφο, ή αν μπορεί ο ίδιος έναντι φυσικά αμοιβής να διεκπεραιώσει την εργασία αφού ούτως η άλλως θα διεκπεραιώσει τις διαδικασίες του ΓΕΜΗ ,της ΔΟΥ και του ΈΦΚΑ .

Στις παρακάτω γραμμές προσπαθούμε συνοπτικά, γιατί σίγουρα μέσα από ένα άρθρο δεν μπορείς να αναλύσεις τα πάντα, να δώσουμε κάποιες γενικές οδηγίες που χρειάζονται και στην συνέχεια να πούμε στις σημαντικότερες και συνηθέστερες περιπτώσεις τι έγγραφα ακόμη χρειαζόμαστε.

Συνοπτικές οδηγίες:

1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης:

Πρέπει να γίνει σύγκλιση της γενικής συνέλευσης  όλων των μετόχων (έκτακτης )από τον διαχειριστή της εταιρείας, στην οποία συνέλευση πρέπει να αναφέρεται το θέμα για το οποίο καλεί τους μετόχους, πχ τροποποίηση, πρόσθεση σκοπού και τροποποίηση άρθρου Χ και κωδικοποίηση καταστατικού.

Στην συνέχεια ο διαχειριστής αναλύει τους λόγους της αλλαγής και η ΓΣ λαμβάνει την απόφαση της αλλαγής της τροποποίησης και της κωδικοποίησης.

Προσοχή στο πρακτικό αναφέρεται και η τροποποίηση και στην συνέχεια το κωδικοποιημένο καταστατικό.

2.Συντάσσεται το κωδικοποιημένο καταστατικό.

3.Υποβάλουμε στην πλατφόρμα του ΓΕΜΗ το πρακτικό και το κωδικοποιημένο καταστατικό, ενώ παράλληλα συμπληρώνουμε και τα στοιχεία που ζητά η πλατφόρμα.

4.Στην συνέχεια το ΓΕΜΗ το ελέγχει και εκδίδει την ανακοίνωση της μεταβολής και του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού.

5.Μετά να το υποβάλουμε στην ΔΟΥ.

6.Τέλος να το υποβάλουμε στον ΕΦΚΑ.

Η όλη διαδικασία είναι απίστευτα γραφειοκρατική ,όμως σύντομα πιστεύουμε ότι θα αρκεί μόνο η υποβολή στο ΓΕΜΗ και όλα τα άλλα, αμέσως μετά την έκδοση της ανακοίνωσης θα ενημερώνονται αυτόματα.

Αναμένουμε όμως σύντομα την πλήρη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα μητρώα ΔΟΥ και ΕΦΚΑ και επομένως η γραφειοκρατική διαδικασία θα σταματήσει να ισχύει και θα αρκεί μόνο η υποβολή στο ΓΕΜΗ και στην συνέχεια όλα θα γίνονται αυτόματα ενδουπηρεσιακά.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α)Θέλω να αλλάξω Δήμο και διεύθυνση:

Εδώ θα προσέξουμε ότι θα χρειαστούμε επιπλέον μισθωτήριο από το taxis επικαιροποιημένο και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Β) Θέλω να κάνω αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας:

Εδώ χρειάζεται να πληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 0,5%. ( Προσοχή μην γίνει λάθος, ο ΦΣΚ έχει καταργηθεί για την σύσταση και όχι για την αύξηση ). Η διαδικασία απαιτεί η επίσκεψη στην ΔΟΥ συμπλήρωση και υποβολή συγκεκριμένου εντύπου η  γίνεται αυτόματα από το taxis)και στην συνέχεια έκδοση ταυτότητας πληρωμής η οποία αφού πληρωθεί συνυποβάλλεται στο ΓΕΜΗ.

Επίσης στο άρθρο απαιτείται ιστορικότητα του κεφαλαίου.

Γ) Αλλαγή διαχειριστή:

Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι πρέπει να συμπληρώσουμε τα πλήρη στοιχεία του νέου διαχειριστή γιατί διαφορετικά το ΓΕΜΗ θα μας το γυρίσει πίσω.

Δ)Αλλαγή ή προσθήκη σκοπού:

Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούμε την κλασική διαδικασία τροποποίησης εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις που θα ζητηθεί όταν θα πάμε στην ΔΟΥ.

Ε) Προσθήκη ενδοκοινοτικών συναλλαγών:

Στην περίπτωση που προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό τότε αρκεί μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υποβάλλεται στην ΔΟΥ, μαζί με επικαιροποιημένο μισθωτήριο από το ΤΑXIS καθώς και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που δεν το προβλέπει, πριν από την παραπάνω διαδικασία απαιτείται και τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού.

ΣΤ ) Θέλουμε να αλλάξουμε τους εταίρους:

Εδώ καλό θα ήταν να υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων.

Προσοχή :Απαιτούνται όλες οι διαδικασίες για την τροποποίηση και κωδικοποίηση όπως επίσης απαιτούνται τα πλήρη στοιχεία του εισερχομένου μέλους.

Σημαντική παρατήρηση : Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται από την διαφορά που προκύπτει μεταξύ καθαρής θέσης (αρχικό κεφάλαιο συν αποθεματικά συν κέρδη σε νέο συν καταθέσεις εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ) και το ποσό που έχει συμφωνηθεί για μεταβίβαση.

Φορολογείται το μεγαλύτερο και τον φόρο 15 % πληρώνει ο πωλητής στην επόμενη φορολογική του δήλωση.

Ο αγοραστής πρέπει να καλύπτει το ποσό που έδωσε από τα εισοδήματα της δήλωσης του ή από ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων χρήσεων.

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.