Μεγάλη προσοχή: Χρόνος υποβολής δήλωσης Νομικών Προσώπων και πρόστιμα!

0
458

 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι….

Η δήλωση Νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους( δηλαδή ως 30/06, εκτός αν δοθεί νόμιμη παράταση).

Μεγάλη προσοχή:

  • Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.

 

  • Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.

 

Η φετινή απόφαση Α.1037/2019, ανέφερε χαρακτηριστικά για αυτές τις περιπτώσεις:

“Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση ή διακόπτει τις εργασίες του μέσα στο φορολογικό έτος 2018 και πριν την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet), η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISnet) στα ήδη διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν Ε2 Ε3). Στα ίδια έντυπα υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις.”

Προσοχή λοιπόν στις δηλώσεις των Νομικών Προσώπων που είτε βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ή έχουν κάνει οριστική διάλυση και παύση εργασιών, διότι τα πρόστιμα καραδοκούν.

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή έχουν ως εξής:

  • 100 ευρώ όταν το Νομικό Πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο τήρησης Λογιστικών Βιβλίων( πχ Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα).
  • 250 ευρώ για όσα Νομικά Πρόσωπα τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  • 500 ευρώ για όσα Νομικά Πρόσωπα τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

 

Διατάξεις:

  • Άρθρο 68 Ν.4172/2013
  • Άρθρο 54 Ν. 4174/2013
  • Α.1037/2019

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ