Δήλωση εισοδήματος νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση.

0
2409

 

 

Της Ελένης Καψάλη, λογίστριας-φοροτεχνικού και μέλους της ομάδας του taxvoice.gr!

 

Δήλωση εισοδήματος νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση

Όταν ένα νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση, συντάσσεται ισολογισμός έναρξη της εκκαθάρισης για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης. Η δήλωση εισοδήματος για το ανωτέρω διάστημα υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4172/2013, σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε 1 μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

 

Παράδειγμα:

Προηγούμενο Φορολογικό έτος με λήξη 31/12/2015.

Η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση 14/5/2016.

  • Η επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το διάστημα από 1/1/2016 έως 13/5/2016, έως τις 30/11/2016.
  • Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 15/12/2016 πρέπει να υποβληθεί δήλωση για φορολογικό έτος από 14/5/2016 έως 15/12/2016 μέχρι τις 15/01/2017.
  • Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 10/10/2018 πρέπει να υποβληθεί:
  • Έως τις 13/6/2017, προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 14/5/2016 έως 13/5/2017
  • Έως τις 13/6/2018 προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 14/5/2017 έως 13/5/2018 και
  • Έως τις 10/11/2018 οριστική δήλωση για όλη την περίοδο της εκκαθάρισης από 14/5/2016 έως 10/10/2018.

 

Σε περίπτωση εκκαθάρισης που διαρκεί πέραν του έτους, ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει στην τελευταία χρήση ή φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης, δεν μεταφέρεται στις προσωρινές δηλώσεις, αλλά μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη/ζημίες της λήξης της εκκαθάρισης, καθόσον η περίοδος της εκκαθάρισης νοείται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς, οπότε και υποβάλλεται η οριστική δήλωση.

Τυχόν ζημία που προκύπτει από προσωρινές δηλώσεις δεν υπόκειται στον περιορισμό του χρόνου συμψηφισμού δεδομένου ότι το αποτέλεσμα προκύπτει στο χρόνο υποβολής της οριστικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω ζημία δεν θα αναγνωριζόταν, καθόσον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η περίοδος της εκκαθάρισης διαρκεί πέραν της πενταετίας.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση αναβίωσης της επιχείρησης, δηλαδή όσες ζημίες είχαν προκύψει πριν από τη θέση της σε εκκαθάριση, εμπίπτουν στον περιορισμό της πενταετίας, καθώς σε περίπτωση αναβίωσης δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκκαθάρισης.

Τέλος να σας θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α’ 199) από το φορολογικό έτος 2018 και μετά εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ