Πότε είναι δυνατή η μετατροπή της σύμβασης εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου;

0
694

Ένας ακόμα από τους λεγόμενους μνημονιακούς νόμους, ήρθε να βάλει μια “πινελιά”, τόσο σε φορολογικά, όσο και σε θέματα της εργατικής νομοθεσίας. Ο νόμος 3986/2011″Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015″, στο άρθρο 40, αναφέρει χαρακτηριστικά:
“Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.”
Με το άρθρο 40 διευκρινίζεται με τη μορφή ρητής διάταξης η εφαρμοζόμενη ερμηνευτική κατάσταση του δικαϊκού μας συστήματος σχετικά με την πρόωρη καταγγελία συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα ρυθμίζεται νομοθετικά η αυτοδίκαιη μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας, εάν στην σύμβαση υπάρχει ο όρος για την εφαρμογή της νομοθεσίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου για την λύση της. Στην περίπτωση αυτή η μετατροπή επέρχεται κατά το χρόνο της πρόωρης λύσης της σύμβασης.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να εστιάσουμε σε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που πηγάζει μέσα από τον ορισμό που δίνει ο νομοθέτης στην σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει με την πάροδο του ορισμένου χρόνου χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι δυνατό να λυθεί πριν τη λήξη της με καταγγελία για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ, στο οποίο ορίζεται ότι καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει την προθεσμία. Επίσης ορίζεται ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία.
Για περαιτέρω ανάλυση για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα επενέλθουμε με άλλο πιο αναλυτικό άρθρο μας… Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα αυτά τα εργατικής φύσης θέματα εμπεριέχουν και νομικές συνέπειες και προεκτάσεις..Για αυτό το λόγο ο υπεύθυνος λογιστής οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός, τόσο στη σύνταξη της σύμβασης, επιδιώκοντας και καθοδήγηση δικηγόρου, όσο και στις ισορροπίες που πρέπει να τηρεί ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, σε μετέπειτα διαμάχες που πολύ πιθανόν να προκύψουν…Επιβάλλεται αναλυτική μελέτη των νομοθετικών διατάξεων και τυχόν τροποποιήσεων…Όπως όλοι καταλαβαίνουμε “ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες…”
 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
 
 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ