Έκδοση κωδικών και κλειδαρίθμου στον ΟΑΕΔ!

Έκδοση κωδικών και κλειδαρίθμου στον ΟΑΕΔ!

Η έκδοση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ απαιτείται ΜΟΝΟ για ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στον ΟΑΕΔ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Για ατομική επιχείρηση:
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
  • Βεβαίωση σύστασης της εταιρίας και ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα gov.gr.
Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της ή το υποκατάστημά της στα email των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, η διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet της επιχείρησης, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ