Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ανηλίκου! Διαδικασία!

0
3955

 

 

Μια πολύ σημαντική εγκύκλιος που αναφέρεται στο θέμα που αναλύουμε σήμερα είναι η ΠΟΛ 1087/8-3-2000, η οποία και παρατίθεται αυτούσια:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: 1024945/665/ΔΜ
ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛ. 1087

ΘΕΜΑ:

Έναρξη δραστηριότητας ανηλίκων.

Με αφορμή τη δημιουργία προβλημάτων στις Δ.Ο.Υ., για το λόγο ότι, μετά την εφαρμογή του TAXIS, δεν είναι δυνατή η έναρξη εργασιών από ανήλικο, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη δυνατότητα ή μη υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από ανήλικο, εφαρμόζεται το άρθρο 127 του ΑΚ σύμφωνα με το οποίο, όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία.

Στην πράξη όμως, παρατηρούνται ειδικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών, ασκούν δραστηριότητα (διαφημιστικά spot, μουσικά ταλέντα, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων π.χ. αυτοκινήτων Δ.Χ. για εκμετάλλευση, κλπ.).

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών και προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση έναρξης εργασιών θα πρέπει να ελέγχετε τις ειδικότερες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να συντρέχουν:

α. ύπαρξη γονέα ο οποίος ασκεί τη γονική μέριμνα και

β. ορισμό επιτρόπου στην περίπτωση που δεν υπάρχει γονική μέριμνα (ΑΚ 1589).

Το έργο TAXIS, ύστερα από σχετικό έγγραφο της Δ.Ο.Υ. πρέπει να διευκολύνει, τεχνικά, την κατά το ανωτέρω έναρξη εργασιών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗ

 

Αφού λοιπόν η φορολογική διοίκηση δέχεται την έναρξη εργασιών από ανήλικο και εξετάζοντας πάντα την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, το επόμενο βήμα είναι να ανατρέξουμε στο άρθρο 10 του Ν.4174/2013(ΚΦΔ) και την ΠΟΛ 1006/2014, ώστε να βρούμε τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να βγάλει ο ανήλικος ΑΦΜ και να προβεί στην έναρξη της δραστηριότητάς του στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ.

Οι ανήλικοι πολίτες αντί Ταυτότητας καταθέτουν Πιστοποιητικό Γέννησης και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αθεώρητο* και στην περίπτωση αλλοδαπού επίσημα μεταφρασμένου(* Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. )

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ