Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ: Μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Η σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 669 του Αστικού Κώδικα παύει αυτοδίκαια, όταν λήξει...

  Η συμβουλή της ημέρας: Μπορεί ο εργαζόμενος να ζητήσει από τον εργοδότη τη μετατροπή της σύμβασής του από πλήρη σε μερική;

  Ένας πολύ σημαντικός νόμος της εργατοασφαλιστικής νομοθεσίας είναι ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3846/2010:   "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις".  Το άρθρο 2 αναφέρεται συνοπτικά...

  Υπενθύμιση: Μετατροπή της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου σε ορισμένου!

    Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής - Φοροτέχνης Σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648-« Έννοια. Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει,...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img