Παραλείψεις και αποκλίσεις διαβίβασης στην myDATA. Γιατί είναι πολύ σημαντικές και πως πρέπει να προετοιμαστούν τα λογιστήρια το 2023;

0
3985

Παραλείψεις και αποκλίσεις διαβίβασης στην myDATA. Γιατί είναι πολύ σημαντικές και πως πρέπει να προετοιμαστούν τα λογιστήρια το 2023.

 

Εισαγωγή :

Οι αμοιβές για την παγκόσμια οικονομία είναι τρείς. Η αμοιβή για την γη που ονομάζεται ενοίκιο, η αμοιβή για την εργασία που ονομάζεται μισθός και η αμοιβή για το χρήμα που ονομάζεται τόκος.

Είναι τόσο βέβαιο ότι είναι τρείς, όσο βέβαιο είναι πως για να φοροδιαφύγει μια οντότητα υπάρχουν μόνο δυο τρόποι :

Α. τρόπος η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε).

Β. τρόπος η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έσοδα (π-Λ).

Που εμπλέκονται οι αποκλίσεις και οι παραλείψεις στις διαβιβάσεις όμως με την φοροδιαφυγή;

Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης, σημαίνει ότι μια οντότητα (=Εκδότης) έχει εκδώσει ένα παραστατικό πώλησης  προς μια άλλη οντότητα (=Λήπτης) και δεν έχει διαβιβάσει την σύνοψή αυτού, (= τις πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος όπως αξίες, ημερομηνία έκδοσης, αριθμό σειρά, Α.Φ.Μ  εμπλεκομένων μερών  κ.α ) καθόλου ή λανθασμένα, στην myDATA (=Α.Α.Δ.Ε).

Σε αυτήν την περίπτωση η myDATA (=Α.Α.Δ.Ε), θα καταλάβει από τις δηλώσεις Φ.Π.Α (Φ2) του λήπτη ότι οι πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στην δήλωση (Φ2) στα ποσά αγορών  (Εισροές με δικαίωμα έκπτωσης ->Αγορές και Δαπάνες στο Εσωτερικό της Χώρας 361) πως το σύνολο των φορολογητέων εισροών και ο φόρος εισροών έχει διαφορά.

Θα το καταλάβει (=Α.Α.Δ.Ε) από τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι οντότητες εκδότες σε σχέση με τα ποσά που έχει καταχωρήσει ο λήπτης, στο πέρας του απλογραφικού τριμήνου (=αφορά απλογραφικούς και διπλογραφικούς) , δηλαδή πολύ πιο άμεσα, πιο σωστά, πιο σύντομα και μηχανογραφικά (=αυτόματα) απ’ ότι (θα το υποψιαζόταν)  με τις Μ.Υ.Φ (= που θα έκανε επιτόπιο έλεγχο).

Μόλις οι οντότητες εσωτερικού,  διαβιβάσουν τις πωλήσεις τους στην myDATA, και καταθέσουν την δήλωση ΦΠΑ, η Α.Α.Δ.Ε,  θα γνωρίζει ακαριαία το σύνολο των δαπανών που έχει λάβει η οντότητα με τον ΑΦΜ ν1( =  τον ακριβή αριθμό του κωδικού 361 της δήλωσης ΦΠΑ της),  από τα δηλωθέντα ποσά των πωλήσεων όλων των εκδοτών οντοτήτων της χώρας.

Παράδειγμα : Η οντότητα με τον Α.Φ.Μ ν1, δηλώνει έσοδα 100.000€ με Φ.Π.Α εσόδων (24%) 24.000€ και έξοδα 50.000€με Φ.Π.Α εξόδων 12.000€. Αποδίδει με την δήλωση Φ2 12.000€.

Η Α.Α.Δ.Ε με το πέρας του τριμήνου έχει τις κάτωθι πληροφορίες :

  1. Δήλωση εσόδων της οντότητας με τον Α.Φ.Μ ν1 στην myDATA καθαρής αξίας 100.000€ = ok
  2. Δήλωση εξόδων της οντότητας με τον Α.Φ.Μ ν1 στο Φ2 καθαρής αξίας 50.000€ = ?
  3. Δήλωση εσόδων από όλες τις οντότητες της Ελλάδος που είναι έξοδα για την οντότητα με τον Α.Φ.Μ ν1 = 15.000€ = κόκκινο για έλεγχο.

Η Α.Α.Δ.Ε δίνει περιθώριο στην οντότητα πλέον με τον Α.Φ.Μ ν1 με το πέρας της απλογραφικής περιόδου (ανεξάρτητα του λογιστικού συστήματος που τηρεί),  60 ημέρες να έρθει σε επαφή με τον ή τους εκδότες που δεν διαβίβασαν σύνοψη στην myDATA για τα παραστατικά εξόδων που έχει συμπεριλάβει στην δήλωση Φ2, ώστε να τον πιέσει να τα διαβιβάσει στην myDATA.

Σε περίπτωση που ο-οι Εκδότης-ες διαβιβάσουν εκπρόθεσμα στην myDATA όλα καλώς.

Σε περίπτωση που ο-οι Εκδότης-ες ΔΕΝ διαβιβάσουν εκπρόθεσμα στην myDATA όλα καθόλου καλώς. Στην περίπτωση αυτή η Α.Α.Δ.Ε θα φροντίσει να διευκρινίσει ηλεκτρονικά  αν :

  1. Η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε = Περίπτωση Εκδότη) Α. τρόπος φοροδιαφυγής.
  2. Η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έξοδα (π-Λ = Περίπτωση Λήπτη) Β. τρόπος φοροδιαφυγής.

Με αυτόν τον τρόπο η Α.Α.Δ.Ε υποχρεώνει τον λήπτη να διαβιβάσει την παράλειψη ή την απόκλιση διαβίβασης του εκδότη ώστε να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Όταν διαβιβάσει ο λήπτης τότε ο εκδότης έχει δύο επιλογές:

  1. Να αποδεχθεί την παράλειψη ή την απόκλιση.
  2. Να απορρίψει την παράλειψη ή την απόκλιση.

Αν απορρίψει την παράλειψη ή την απόκλιση ο εκδότης, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα αρχίσει να υποψιάζεται τον β τρόπο φοροδιαφυγής, δηλαδή ότι η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έξοδα (π-Λ = Περίπτωση Λήπτη). Σε αυτήν την περίπτωση θα καλέσει και τα δύο μέρη να τεκμηριώσουν την αθωότητά τους (πχ αν υπάρχει σύμβαση, αν υπάρχει κατάθεση τραπεζική από τον λήπτη  σχετική αλληλογραφία κοκ).

Αν δεχθεί την παράλειψη ο εκδότης και ΔΕΝ έχει συμπεριλάβει τα έσοδα στην δήλωση Φ2 από την πλευρά των εκροών, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα είναι σίγουρη ότι η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε = Περίπτωση Εκδότη)  και θα πράξει ανάλογα.

Αν δεχθεί την παράλειψη ο εκδότης και έχει συμπεριλάβει τα έσοδα στην δήλωση Φ2 από την πλευρά των εκροών, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα βεβαιώσει πρόστιμο για εκπρόθεσμη διαβίβαση (έως σήμερα 05/11/2022 δεν έχει θεσμοθετηθεί).

Τα λογιστήρια πρέπει να λάβουν σοβαρά την διαβίβαση εσόδων και τον έλεγχο στα αντικριζόμενα παραστατικά (= παραστατικά χονδρικής εσωτερικού) που έχουν  καταχωρήσει για την  οντότητα και τα έχουν συμπεριλάβει στην δήλωση Φ2.  Μην ξεχνάμε ότι με την myDATA οι προ-συμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α, όπως και η πληροφορία για τέτοιες ασυμφωνίες στην Α.Α.Δ.Ε είναι πλέον εύκολη  υπόθεση.

Οι παραλείψεις αποκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο αφορούν το 2022 και μετά. Για το 2021 είναι μεν μαζικές αλλά δεν σημαίνει ότι η φιλοσοφία ελέγχου διαφέρει.

Το συνολικό κείμενο με παραδείγματα, πίνακες και λογιστικές εγγραφές, έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο «myDATA Λογιστής και Επιχείρηση 2η Έκδοση» των συγγραφέων Νικόλαου Σπυρόπουλου και Μιχάλη Πόλυγγερ που θα διατεθεί από την Εκδοτική Accounting Software ®. Οι ανωτέρω αυτοματισμοί για την αυτοματοποιημένη μηχανογραφική αντιμετώπιση (έλεγχος και διόρθωση) σε παραλήψεις, αποκλίσεις και λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης έχουν υλοποιηθεί στην εφαρμογή i-spirit λογιστική σουίτα που θα διατεθεί στα λογιστικά γραφεία.

Πηγή : Σπυρόπουλος Νικόλαος – Προγραμματιστής Αναλυτής και cofounder της i-spirit Software.

 

 

 

 

 

Νικόλαος Σπυρόπουλος

Προγραμματιστής/αναλυτής και co Founder της i-spirit Software.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ