Λογιστές Α’ και Β’ τάξης και χαρακτηρισμός συναλλαγών myDATA. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες;

0
1329

Ερώτημα: Ως προς τη διαβίβαση και το χαρακτηρισμό συναλλαγών στα myDATA, θα υπάρχει διαχωρισμός για τους λογιστές Α’ και Β΄ τάξης;

Κατά τον κύριο Ντίνο, αυτή την περίοδο μπορούν να διαβιβάζουν και να χαρακτηρίζουν  τόσο οι λογιστές Α’ τάξης, όσο και οι λογιστές Β’ τάξης, οι οποίοι είναι βέβαια πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Η απουσία πρόβλεψης για αυτό το θέμα νομοθετικά, είναι ένα θέμα, το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί μέσα από την Α.1138/2020.

Σε κάθε περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι λογιστές-μέλη του ΟΕΕ. Ξεκαθαρίστηκε δε, ρητά ότι θα προβλεφθεί ρητά το έτος 2022, με βάση τα όρια του τζίρου που υπογράφουν οι Λογιστές Α’ τάξης και τα οποία τους διαφοροποιούν από τους συναδέλφους τους Β’ τάξεως, να γίνει και ο αντίστοιχος διαχωρισμός ως προς τους χαρακτηρισμούς στα myDATA.

Τέλος οι χαρακτηρισμοί θα γίνονται είτε από τον υπεύθυνο λογιστή-εξωτερικό συνεργάτη με έναρξη επαγγέλματος σε λογιστικό γραφείο, είτε από μισθωτό λογιστή που εργάζεται σε εταιρεία με εσωτερικό λογιστήριο και από κανέναν άλλον, ανάλογα βέβαια με τα όρια που υπάρχουν και εφόσον είναι πάντα πιστοποιημένοι και μέλη του ΟΕΕ, καθώς η ΔΗΛΕΔ ενημερώνεται από το ΟΕΕ, με βάση αυτά τα στοιχεία!

Πηγή: Εκδήλωση ΠΑΕΛΟ για myDATA με Αντώνη Ντίνο!

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων