Η Α.1138/2020 με ερωτήσεις-απαντήσεις(μέρος δεύτερο)!

0
716

ΑΡΘΡΟ 2:ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

 

Ερώτηση: Ποιες οντότητες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στο myDATA;

Απάντηση: Στο myDATA, υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή οι υπόχρεες εφαρμογής των ΕΛΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη υποχρέωσης διαβίβασης είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής των ΕΛΠ.

Ερώτηση: Τι δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που εμπίπτουν στην υποχρέωση αυτή;

Απάντηση: Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

Ερώτηση: Ποιες οντότητες εξαιρούνται της διαβίβασης στο myDATA;

Απάντηση: Οι οντότητες αυτές είναι:

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).

Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που είναι υποχρεωμένες να το κάνουν;

Απάντηση: Οι οντότητες που εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα ΕΛΠ, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ:

α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 810 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης),

β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου,

γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ