Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

  myDATA: Ερωτήσεις-απαντήσεις για την Α.1138(πρώτο μέρος)!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Α.1138 –ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ:

  Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ;

  Απάντηση: Είναι η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

  Ερώτηση: Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ;

  Απάντηση: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

  Ερώτηση: Τι είναι η σύνοψη παραστατικού;

  Απάντηση: Σύνοψη παραστατικού, είναι Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών).

  Ερώτηση: Τι είναι ο χαρακτηρισμός συναλλαγών;

  Απάντηση: Είναι Η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

  Ερώτηση: Τι είναι ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης(ΜΑΡΚ);

  Απάντηση: Είναι ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.

  Ερώτηση: Τι είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;

  Απάντηση: Είναι η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

  Ερώτηση: Τι είναι το πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό,ERP);

  Απάντηση: Είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Γράψτε ένα σχόλιο

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  Ει΄σαγετε το ονομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ