Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, 2022

  Παραλείψεις και αποκλίσεις διαβίβασης στην myDATA. Γιατί είναι πολύ σημαντικές και πως πρέπει να προετοιμαστούν τα λογιστήρια το 2023;

  Παραλείψεις και αποκλίσεις διαβίβασης στην myDATA. Γιατί είναι πολύ σημαντικές και πως πρέπει να προετοιμαστούν τα λογιστήρια το 2023.

   

  Εισαγωγή :

  Οι αμοιβές για την παγκόσμια οικονομία είναι τρείς. Η αμοιβή για την γη που ονομάζεται ενοίκιο, η αμοιβή για την εργασία που ονομάζεται μισθός και η αμοιβή για το χρήμα που ονομάζεται τόκος.

  Είναι τόσο βέβαιο ότι είναι τρείς, όσο βέβαιο είναι πως για να φοροδιαφύγει μια οντότητα υπάρχουν μόνο δυο τρόποι :

  Α. τρόπος η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε).

  Β. τρόπος η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έσοδα (π-Λ).

  Που εμπλέκονται οι αποκλίσεις και οι παραλείψεις στις διαβιβάσεις όμως με την φοροδιαφυγή;

  Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης, σημαίνει ότι μια οντότητα (=Εκδότης) έχει εκδώσει ένα παραστατικό πώλησης  προς μια άλλη οντότητα (=Λήπτης) και δεν έχει διαβιβάσει την σύνοψή αυτού, (= τις πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος όπως αξίες, ημερομηνία έκδοσης, αριθμό σειρά, Α.Φ.Μ  εμπλεκομένων μερών  κ.α ) καθόλου ή λανθασμένα, στην myDATA (=Α.Α.Δ.Ε).

  Σε αυτήν την περίπτωση η myDATA (=Α.Α.Δ.Ε), θα καταλάβει από τις δηλώσεις Φ.Π.Α (Φ2) του λήπτη ότι οι πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στην δήλωση (Φ2) στα ποσά αγορών  (Εισροές με δικαίωμα έκπτωσης ->Αγορές και Δαπάνες στο Εσωτερικό της Χώρας 361) πως το σύνολο των φορολογητέων εισροών και ο φόρος εισροών έχει διαφορά.

  Θα το καταλάβει (=Α.Α.Δ.Ε) από τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι οντότητες εκδότες σε σχέση με τα ποσά που έχει καταχωρήσει ο λήπτης, στο πέρας του απλογραφικού τριμήνου (=αφορά απλογραφικούς και διπλογραφικούς) , δηλαδή πολύ πιο άμεσα, πιο σωστά, πιο σύντομα και μηχανογραφικά (=αυτόματα) απ’ ότι (θα το υποψιαζόταν)  με τις Μ.Υ.Φ (= που θα έκανε επιτόπιο έλεγχο).

  Μόλις οι οντότητες εσωτερικού,  διαβιβάσουν τις πωλήσεις τους στην myDATA, και καταθέσουν την δήλωση ΦΠΑ, η Α.Α.Δ.Ε,  θα γνωρίζει ακαριαία το σύνολο των δαπανών που έχει λάβει η οντότητα με τον ΑΦΜ ν1( =  τον ακριβή αριθμό του κωδικού 361 της δήλωσης ΦΠΑ της),  από τα δηλωθέντα ποσά των πωλήσεων όλων των εκδοτών οντοτήτων της χώρας.

  Παράδειγμα : Η οντότητα με τον Α.Φ.Μ ν1, δηλώνει έσοδα 100.000€ με Φ.Π.Α εσόδων (24%) 24.000€ και έξοδα 50.000€με Φ.Π.Α εξόδων 12.000€. Αποδίδει με την δήλωση Φ2 12.000€.

  Η Α.Α.Δ.Ε με το πέρας του τριμήνου έχει τις κάτωθι πληροφορίες :

  1. Δήλωση εσόδων της οντότητας με τον Α.Φ.Μ ν1 στην myDATA καθαρής αξίας 100.000€ = ok
  2. Δήλωση εξόδων της οντότητας με τον Α.Φ.Μ ν1 στο Φ2 καθαρής αξίας 50.000€ = ?
  3. Δήλωση εσόδων από όλες τις οντότητες της Ελλάδος που είναι έξοδα για την οντότητα με τον Α.Φ.Μ ν1 = 15.000€ = κόκκινο για έλεγχο.

  Η Α.Α.Δ.Ε δίνει περιθώριο στην οντότητα πλέον με τον Α.Φ.Μ ν1 με το πέρας της απλογραφικής περιόδου (ανεξάρτητα του λογιστικού συστήματος που τηρεί),  60 ημέρες να έρθει σε επαφή με τον ή τους εκδότες που δεν διαβίβασαν σύνοψη στην myDATA για τα παραστατικά εξόδων που έχει συμπεριλάβει στην δήλωση Φ2, ώστε να τον πιέσει να τα διαβιβάσει στην myDATA.

  Σε περίπτωση που ο-οι Εκδότης-ες διαβιβάσουν εκπρόθεσμα στην myDATA όλα καλώς.

  Σε περίπτωση που ο-οι Εκδότης-ες ΔΕΝ διαβιβάσουν εκπρόθεσμα στην myDATA όλα καθόλου καλώς. Στην περίπτωση αυτή η Α.Α.Δ.Ε θα φροντίσει να διευκρινίσει ηλεκτρονικά  αν :

  1. Η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε = Περίπτωση Εκδότη) Α. τρόπος φοροδιαφυγής.
  2. Η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έξοδα (π-Λ = Περίπτωση Λήπτη) Β. τρόπος φοροδιαφυγής.

  Με αυτόν τον τρόπο η Α.Α.Δ.Ε υποχρεώνει τον λήπτη να διαβιβάσει την παράλειψη ή την απόκλιση διαβίβασης του εκδότη ώστε να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Όταν διαβιβάσει ο λήπτης τότε ο εκδότης έχει δύο επιλογές:

  1. Να αποδεχθεί την παράλειψη ή την απόκλιση.
  2. Να απορρίψει την παράλειψη ή την απόκλιση.

  Αν απορρίψει την παράλειψη ή την απόκλιση ο εκδότης, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα αρχίσει να υποψιάζεται τον β τρόπο φοροδιαφυγής, δηλαδή ότι η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έξοδα (π-Λ = Περίπτωση Λήπτη). Σε αυτήν την περίπτωση θα καλέσει και τα δύο μέρη να τεκμηριώσουν την αθωότητά τους (πχ αν υπάρχει σύμβαση, αν υπάρχει κατάθεση τραπεζική από τον λήπτη  σχετική αλληλογραφία κοκ).

  Αν δεχθεί την παράλειψη ο εκδότης και ΔΕΝ έχει συμπεριλάβει τα έσοδα στην δήλωση Φ2 από την πλευρά των εκροών, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα είναι σίγουρη ότι η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε = Περίπτωση Εκδότη)  και θα πράξει ανάλογα.

  Αν δεχθεί την παράλειψη ο εκδότης και έχει συμπεριλάβει τα έσοδα στην δήλωση Φ2 από την πλευρά των εκροών, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα βεβαιώσει πρόστιμο για εκπρόθεσμη διαβίβαση (έως σήμερα 05/11/2022 δεν έχει θεσμοθετηθεί).

  Τα λογιστήρια πρέπει να λάβουν σοβαρά την διαβίβαση εσόδων και τον έλεγχο στα αντικριζόμενα παραστατικά (= παραστατικά χονδρικής εσωτερικού) που έχουν  καταχωρήσει για την  οντότητα και τα έχουν συμπεριλάβει στην δήλωση Φ2.  Μην ξεχνάμε ότι με την myDATA οι προ-συμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α, όπως και η πληροφορία για τέτοιες ασυμφωνίες στην Α.Α.Δ.Ε είναι πλέον εύκολη  υπόθεση.

  Οι παραλείψεις αποκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο αφορούν το 2022 και μετά. Για το 2021 είναι μεν μαζικές αλλά δεν σημαίνει ότι η φιλοσοφία ελέγχου διαφέρει.

  Το συνολικό κείμενο με παραδείγματα, πίνακες και λογιστικές εγγραφές, έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο «myDATA Λογιστής και Επιχείρηση 2η Έκδοση» των συγγραφέων Νικόλαου Σπυρόπουλου και Μιχάλη Πόλυγγερ που θα διατεθεί από την Εκδοτική Accounting Software ®. Οι ανωτέρω αυτοματισμοί για την αυτοματοποιημένη μηχανογραφική αντιμετώπιση (έλεγχος και διόρθωση) σε παραλήψεις, αποκλίσεις και λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης έχουν υλοποιηθεί στην εφαρμογή i-spirit λογιστική σουίτα που θα διατεθεί στα λογιστικά γραφεία.

  Πηγή : Σπυρόπουλος Νικόλαος – Προγραμματιστής Αναλυτής και cofounder της i-spirit Software.

   

   

   

   

   

  Η παγίδα του ψηφιακού μετασχηματισμού!

  Η παγίδα του ψηφιακού μετασχηματισμού!

   

  Η στήλη αυτή έχει σκοπό να καταδείξει τα προβλήματα που συναντά ο πολίτης στις σχέσεις του με το κράτος. Προβλήματα τα οποία οι λογιστές βιώνουμε καθημερινά, εκπροσωπώντας στις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, πολίτες και επιχειρήσεις.

  Διαπιστώνω όμως ότι δημιουργείται μια παρανόηση: ότι δήθεν γκρινιάζω επειδή υπάρχουν προβλήματα και ότι επιζητώ μια ουτοπία, ένα δημόσιο χωρίς αυτά. Ίσα-ίσα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αναγνωρίζω ότι τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην φάση ενός τεράστιου μετασχηματισμού από τις συμβατικές στις ψηφιακές διαδικασίες. Η κριτική μου δεν είναι στην ύπαρξη των προβλημάτων. Αυτό που θέλω να καταδείξω είναι η πλήρης αδιαφορία της διοίκησης να εντοπίζει τα προβλήματα και να τα λύνει. Η διοίκηση είναι που θεωρεί τα προβλήματα και τα λάθη ανεπίτρεπτα, με αποτέλεσμα να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν. Αυτό όχι μόνο δεν της επιτρέπει να τα λύνει, αλλά και της δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τα υψηλά πρόστιμα είναι δίκαια και όχι τιμωρητικά.

  Ας καταδείξουμε δυο εμβληματικές περιπτώσεις:

  1. Επιχείρηση καλείται να επιστρέψει ολόκληρη την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και μάλιστα με τόκο, επειδή έκανε το λάθος να απασχολήσει περισσότερο προσωπικό από αυτό που όριζαν οι διατάξεις! Την 1η Μαρίου η επιχείρηση απασχολούσε 10 άτομα προσωπικό. Τον Απρίλιο δύο εργαζόμενοι αποχώρησαν, καθώς έληξε ο χρόνος σύμβασής τους. Τον Μάιο, άλλοι δύο εργαζόμενοι, αποχώρησαν οικειοθελώς. Είναι σαφές ότι καμία από αυτές τις τέσσερις αποχωρήσεις δεν συνιστούν μείωση προσωπικού. Αν λοιπόν η επιχείρηση μετά από αυτές, έμενε ως είχε, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Όμως τον Σεπτέμβριο προχώρησε σε μια πρόσληψη αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Τον Οκτώβριο σε άλλη μία. Είχε λοιπόν δύο επιπλέον άτομα απ΄όσα απαιτούσε η διατήρηση προσωπικού. Στις 3 Νοεμβρίου προχωρά σε μία απόλυση. Αυτό το γεγονός την κόβει από την επιστρεπτέα 5, μολονότι απασχολεί ένα άτομο επιπλέον. Το σύστημα νομίζει ότι δεν κράτησε το προσωπικό που έπρεπε, γιατί δεν διατήρησε μέχρι τον Μάρτιο του 2021 το προσωπικό που είχε 1η Νοεμβρίου του 2020. Υπάρχει πρόβλεψη όμως στον νόμο, ότι αν την 1η Νοεμβρίου του 2020 απασχολούσε περισσότερο προσωπικό απ΄ ότι την 1η Μαρτίου του 2020, τότε η διατήρηση πρέπει να γίνει με το προσωπικό της 1ης Μαρτίου. Αν και πράγματι την 1η Νοεμβρίου η επιχείρηση είχε δύο επιπλέον άτομα, το σύστημα δεν το αναγνωρίζει, γιατί συμπεριλαμβάνει στο προσωπικό της 1ης Μαρτίου τα τέσσερα άτομα των οποίων η σύμβαση έληξε ή παραιτήθηκαν.
  2. Διακοπή εργασιών στην εφορία:
   • Προ ψηφιακού μετασχηματισμού: πήγαινες στην εφορία με τα δικαιολογητικά, χωρίς ραντεβού, όποτε μπορούσες, έκανες μια αίτηση και περνούσες απ΄όλα τα τμήματα να διαπιστώσουν αν υπήρχαν εκκρεμότητες που θα έπρεπε να διευθετηθούν πριν την διακοπή.
   • Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλά Ελληνικά: κάνεις αίτηση στο My AADE «τα αιτήματά μου». Σου απαντά η Δ.Ο.Υ., ενίοτε και μετά από τρεις μήνες, ότι θα περάσεις την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Πας στο προγραμματισμένο ραντεβού και σου δίνουν ένα χαρτί, για να περάσεις απ΄όλα τα τμήματα! Και αν υπάρχει εκκρεμότητα, σου λένε να την λύσεις και να επιστρέψεις, χωρίς ραντεβού. Και όταν λύνεις την εκκρεμότητα και πας για την διακοπή, δεν ξέρεις αν θα εξυπηρετηθείς, γιατί τα ραντεβού έχουν προτεραιότητα.
   • Πώς θα ήταν η ψηφιακή διαδικασία σε μια φυσιολογική χώρα: θα έκανες την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας και η Δ.Ο.Υ. θα σε ενημέρωνε ηλεκτρονικά ότι υπάρχουν αυτές και αυτές οι εκκρεμότητες. Θα λυνόντουσαν οι εκκρεμότητες όσες μπορούσαν ηλεκτρονικά όσες θα έπρεπε με επιτόπια παρουσία και μετά θα προχωρούσαμε σε διακοπή εργασιών με ηλεκτρονική διαδικασία.

  Δυο εμβληματικές περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λυθούν πολύ απλά. Θα αρκούσε μόνο η διοίκηση να είχε διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. Αντ’ αυτών, θεωρεί υποχρέωσή της να παριστάνει ότι είναι αλάθητη και ότι όποιος επισημαίνει λάθη, έχει κάποιον πονηρό σκοπό.

   

   

  Αποτελεσματική ηγεσία, του Λάμπρου Μπέλεση!

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ:

  Έχουμε πολλές φορές αναφέρει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιεί μία επιχείρηση ώστε να μπορέσει να πετύχει την βέλτιστη λειτουργία και το μέγιστο προσδοκώμενο επιχειρηματικό κέρδος.

  Υπάρχει όμως και ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι της κάθε επιχείρησης που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, που η σωστή αξιοποίηση του μπορεί να αναπτύξει την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα.

  Ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο  θα πρέπει να επενδύει κάθε επιχείρηση που προσπαθεί να πετύχει την ανάπτυξη της επιχειρησιακής της αποτελεσματικότητας αναπτύσσοντας τους ανθρώπους της είναι η:

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ! 

  Τα ερωτήματα που θα πρέπει να σκεφθούμε αν για τους ανθρώπους μας σε θέσεις ηγεσίας και για τα μελλοντικά μας ταλέντα είναι:

  • Συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους ;
  • Είναι κινητοποιημένοι και έχουν τις ικανότητες να συμβάλουν με ιδέες και δράσεις στην πρόοδο και την εξέλιξη της επιχείρησης;
  • Διαχειρίζονται αποδοτικά και με ταχύτητα ανθρώπους και έργα;
  • Εμπνέουν και παρακινούν τους άλλους ;
  • Προχωρούν και διαχειρίζονται έργα μετασχηματισμού και αλλαγών με επιτυχία ;
  • Είναι ευέλικτοι και ανθεκτικοί για να πορεύονται με επιτυχία στο έργο τους;

   

  Τι πρέπει να κάνετε  χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συμβούλους και εργαλεία:

  • Να αξιολογήσετε τις ικανότητες της ηγετικής σας ομάδας
  • Να αναπτύξετε μια ομάδα μελλοντικών ηγετών
  • Να αναπτύξετε αποτελεσματικούς ηγέτες και coaches
  • Να βοηθήσετε τα ανώτερα στελέχη σας να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που απαιτεί η επιχειρηματικής στρατηγική της επιχείρησης ώστε να συμβάλουν στην επιτυχία και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
  • Αναπτύξτε προληπτικούς μηχανισμούς ανάπτυξης που θα καλύπτουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με βάσει τις ανάγκες και εξελίξεις
  • Διαμορφώστε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης ανάπτυξης και απόδοσης, χρησιμοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες και μετατρέψτε την στρατηγική σας σε αποτελέσματα μέσω των ανθρώπων σας

  Κλείνοντας θα σταθούμε σε τρία σημαντικά ερωτήματα που πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε κατά την επιλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας:

  • ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ;
  • ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ;
  • ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ;

   

   

  Δελτίο καταστροφής αποθεμάτων, απλά και κατανοητά!

  ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ:

  Μεγάλο αγκάθι των εμπορικών επιχειρήσεων είναι τα εμπορεύματα τα οποία έχουν πλέον
  χάσει την προς πώληση αξίας τους. Αυτά μπορεί να είναι εμπορεύματα τα οποία
  καταστράφηκαν από ένα έκτακτο γεγονός (π.χ. μια πλημμύρα) αλλά και από κάτι πιο
  φυσικό όπως είναι να λήξουν.

  Το εργαλείο το οποίο μπορεί να μας δώσει μια λύση στο πρόβλημα αυτό και να καταγραφεί
  η καταστροφή των εμπορευμάτων είναι το πρωτόκολλο καταστροφής. Σύμφωνα λοιπόν με
  τα νέα λογιστικά πρότυπα για να μπορέσει να υπάρχει αποδεδειγμένη από τους ελεγκτές
  καταστροφή εμπορευμάτων, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι
  τα εξής:
  1) Πρωτόκολλο καταστροφής (το οποίο πλέον δεν θεωρείτε στην εφορία).
  2) Πρακτικό ΔΣ όπου αποφασίζει την καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών.
  3) Αποδεικτικό παράδοσης των εμπορευμάτων σε εταιρεία ανακύκλωσης, χωματερής
  ή διαχείρισης αποβλήτων στο οποίο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η
  ποσότητα και να επιβεβαιώνεται η καταστροφή αυτών.

  Είναι απόλυτα αναγκαίο να τονιστεί πως το πρωτόκολλο παραλαβής πρέπει να είναι όσο
  πιο λεπτομερές γίνεται με τις αναγκαίες ποσότητες και με λεπτομερή αιτιολόγηση για τον
  λόγο καταστροφής αυτών.

  Όσον αφορά τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 δεν
  μπορεί να υφίσταται έκπτωση φόρου στην περίπτωση που διενεργηθεί πρωτόκολλο
  καταστροφής.

  Η έκπτωση διενεργείται μόνο προς τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

  Σε περίπτωση ελέγχου όπου δεν τεκμηριωθούν οι καταστροφές των εμπορευμάτων, αυτές
  μπορούν να θεωρηθούν από τη Διοίκηση ως αποκρυφθείς πωλήσεις και να επιβληθεί ο
  αντίστοιχος ΦΠΑ.

  Καμπάρη Ματούλα
  Λογίστρια- Φοροτεχνικός
  Στρατώνι Χαλκιδικής
  Tel/Fax: 2376022084
  Mob: 6983717595

   

  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ-ΤΕΥΧΟΣ 32 ( PDF ) !

  Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της ΠΑΕΛΟ, “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ, ΤΕΥΧΟΣ 32”!

  Αξίζει να το διαβάσετε!

  Περιλαμβάνει άρθρα από αξιόλογους συναδέλφους σε επίκαιρα και χρηστικά ζητήματα, ειδήσεις για τον κλάδο, αλλά και τις δράσεις της ΠΑΕΛΟ, στο κανάλι της στο youtube και τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, για πολύ σημαντικά θέματα!

  Αναλυτικά παρουσιάζονται τα εξής άρθρα:

  σελ. 2: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ MYDATA. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
  ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ
  ΤΟ 2023.

  σελ. 3: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

  σελ. 4: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ
  ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  σελ. 6: ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

  σελ. 7: ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  σελ. 8: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

  ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΑΜΠΑΡΗ
  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  σελ. 9: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ

  σελ. 10: ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1.Ασφαλιστικό: Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
  ΟΙ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  2.ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΑΑΔΕ
  3.ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ
  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

   

  ΠΑΕΛΟ NEWS#32

  Διαγραφή χρέους προς τραπεζικό ίδρυμα, του Αντώνη Νασόπουλου (pdf) !

  Αξίζει να μελετήσετε ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εξειδικευμένο άρθρο του φίλου κ.Αντώνη Νασόπουλου!

  Τον ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη του στο taxvoice.gr!

  Διαγραφή Χρέους προς πιστωτικό ίδρυμα

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί νέες ανάγκες στα λογιστήρια!

  Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

   

  Διανύουμε την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και   η τεχνολογία οδηγεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων σε νέους δρόμους , χωρίς την καθημερινή ρουτίνα της ενημέρωσης, και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους μέσα από την οργάνωση των αυτοματοποιημένων εφαρμογών.

  Παράλληλα βέβαια η ταχύτητα της πληροφορίας είναι τέτοια που χρειάζεται καθημερινή ενημέρωση σε όλο το φάσμα της λογιστικής εργασίας .

  Είναι προφανές ότι αυτές οι αλλαγές καταργούν την δυναμική του in-house λογιστηρίου που βασίζεται στην εξειδικευμένη γνώση ενός ατόμου και δημιουργούν την ανάγκη ύπαρξης ομάδας που λειτουργώντας  ως σύμβουλοι του επικεφαλής του λογιστηρίου και της ομάδας βοηθούν και αυτούς και την επιχείρηση του  η και την ανάγκη ανάθεσης του τμήματος του λογιστηρίου σε outsourcing εταιρείες που απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό ,ενημερώνονται καθημερινά για όλες τις αλλαγές και εξελίξεις στα φοροτεχνικά-λογιστικά-οικονομοτεχνικά δρώμενα και επομένως μπορούν να προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες στην επιχείρηση. Παράλληλα διαθέτουν και ομάδες που μπορούν να λειτουργήσουν και ως σύμβουλοι του επιχειρηματία κάτι που θα είναι άμεσα απαιτούμενο στο κοντινό μέλλον μια και η διοικητική λογιστική είναι κάτι που θα ενισχυθεί με την νέα δομή των λογιστηρίων .

  Έτσι λοιπόν ένα μοντέλο τέτοιων εταιρειών πρέπει να λειτουργεί ως  Bussiness center και  υποστηρίζει όλο το λογιστικό-φοροτεχνικό-χρηματοοικονομικό οικονομικό φάσμα μιας επιχείρησης όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • Accounting(όλο το φάσμα του λογιστηρίου)
  • Cash flow
  • Budget
  • Payroll
  • Bussiness plan
  • Outsourcing Finance
  • HR management
  • Σχεδιασμούς επιχειρηματικών Μοντέλων
  • Πλάνα με στόχο την εκμετάλλευση αναπτυξιακών νόμων και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ(102)

  Τα παραπάνω  φυσικά αποδεικνύουν  ότι για όλη την παραπάνω υποστήριξη χρειάζεται ομάδα και όχι ένα η δύο άτομα γιατί πλέον δεν αρκούν για τα τις παραπάνω υπηρεσίες .

  Επιπλέον αν λάβουμε υπόψη μας ότι το άτομο θα πρέπει

  • Να φροντίζει για την σωστή ενημέρωσή του
  • Να επιλέγει τους σωστούς φορείς εκπαίδευσης
  • Να επιλέγει τους κατάλληλους συνεργάτες προσωπικό με την λογική του να επιλέγει  το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση
  • Να μπορεί να διαχειρισθεί και να ηγηθεί ομάδας
  • Να έχει εκτός των φοροτεχνικών γνώσεων και γνώσεις management και φυσικά διοικητικής λογιστικής

  Στο σημείο αυτό έρχονται τα bussiness center  που μπορούν μέσω της εκπαιδευμένης τους ομάδας να υποστηρίξουν όλα τα παραπάνω βοηθώντας στην συνεχή ενημέρωση και την καλύτερη λειτουργίας της ομάδας και των επικεφαλής των λογιστηρίων στην καλύτερη οργάνωση και εκμετάλλευση της πληροφορίας με σκοπό να βοηθηθεί η επιχείρηση αλλά και το λογιστήριο.

  Η ACIS CONSULTING SA μπορεί με την ομάδα της να προσφέρει πληρέστατο πακέτο παρόμοιων υπηρεσιών  συμβουλευτικής!

  Για την ACIS CONSULTING

  Λάμπρος Μπέλεσης

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

   

   

   

   

   

  Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας βήμα – βήμα!

  Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας βήμα – βήμα!

  Ακολουθεί σε μορφή word το πολύ χρήσιμο και επεξηγηματικό άρθρο για την ψηφιακή κάρτα εργασίας της Μαρίας Σκοτάδη! Αξίζει να το μελετήσουμε!

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

  ΕΣΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται ανεξάρτητες και τι ακριβώς είναι οι μονάδες ΕΜΕ;

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

  ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΕ;

  Τα χρόνια της κρίσης COVID-19 ανάγκασαν πολλούς συναδέλφους να υποβάλουν προτάσεις ΕΣΠΑ για να βοηθήσουν τους πελάτες.

  Έτσι βρέθηκαν μπροστά σε μία απίστευτη γραφειοκρατία, σε απορρίψεις επιδοτήσεων για γελοίους λόγους (πχ δεν είχε σφραγίσει έντυπο ενώ το αίτημα υποβαλλόταν ηλεκτρονικά, δεν φαινόταν η ημερομηνία του taxis κλπ) που θύμιζαν  κακές εποχές φορολογικών ελέγχων, τότε που σου απέρριπταν τα βιβλία γιατί είχες χρησιμοποιήσει blanco κλπ. Όμως ο λόγος του άρθρου δεν είναι αυτός , αυτά εξάλλου τα έχουμε ξαναπεί αλλά μέσα από το άρθρο να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες που συνάντησαν πολλοί συνάδελφοι στα προγράμματα.

  Δύο έννοιες που απασχόλησαν πολλούς ήταν το τι είναι απεξάρτηση επιχείρηση και τι  είναι μονάδες εργασίας ΕΜΕ.

   

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

  Η  ΕΕ έχει χωρίσει τις επιχειρήσεις σε 4 μεγάλες κατηγορίες:

  • Τις  πολύ μικρές επιχειρήσεις  που είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και που ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Τις  μικρές επιχειρήσεις που είναι  εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και που ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
  • Τις  μεσαίες επιχειρήσεις που  απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ·
  • Τις  μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

  Αυτή η γενική αρχή με την οποία κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις διέπει όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

  Όμως αυτή η γενική αρχή πάντως  μια σειρά από ερωτήματα ένα από τα οποία είναι η έννοια της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

  Επί τέλους μετά από πολύ καιρό η ίδια η ΕΕ κυκλοφόρησε έναν πολύ χρήσιμο οδηγό που ξεκαθαρίζει με απόλυτη σαφήνεια το παραπάνω ερώτημα.

  • Η επιχείρηση είναι εντελώς ανεξάρτητη δεν έχει καμία συμμετοχή σε επιχείρηση
  • Καμία επιχείρηση δεν συμμετέχει σε αυτή
  • Έχει συμμετοχή μικρότερη του 25% του κεφαλαίου η των δικαιωμάτων ψήφου
  • Δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση μέσω φυσικού προσώπου

   

   ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)

  Ο ορισμός της Μικρομεσαίας Επιχείρησης γέννησε ένα ερώτημα. Πως υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων? Και κυρίως ποιοι θεωρούνται εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση?

  Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει από το 2003 εκδώσει αντίστοιχη οδηγία, στην Ελλάδα υπάρχει μία σύγχυση. Σύμφωνα με την ΕΕ στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:

  (θ)       οι μισθωτοί

  (ι)        τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο

  (κ)       οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες

  (λ)       οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.

  Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

  Στην Ελλάδα για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μισθωτοί..! Τώρα για τον ορισμό της Ετήσιας Μονάδας Εργασίας και συνήθως ο τρόπος υπολογισμού γίνεται πλέον μέσω από τα λογιστικά προγράμματα μισθοδοσίας.

  Κλείνοντας θέλουμε να πούμε ότι προγράμματα κόπηκαν γιατί κάποιοι αξιολογητές δεν γνώριζαν ότι οι επιχειρηματίες και οι εταίροι σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία περιλαμβάνονται στις μονάδες ΕΜΕ.

   

   

  Η εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος, με τη ματιά του Λάμπρου Μπέλεση!

  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ( ΠΗΓΗ:FINANCE PRO):

  Βρισκόμαστε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και η τεχνολογία διαφοροποιεί σημαντικά την λειτουργία των λογιστικών γραφείων και την δουλειά του λογιστή-φοροτέχνη.

  Η έρευνα που διενήργησε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λογιστών είναι ανήσυχο και πιστεύει ότι πολλά θα αλλάξουν στο επάγγελμα, ενώ κατά πολλούς καραδοκεί και ο φόβος της ανεργίας μια και η αυτοματοποίηση της καταχώρησης και της πληροφορίας ίσως να μειώσουν τις θέσεις εργασίας. Η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι, όμως είναι δεδομένο ότι η λογιστική εργασία διαφοροποιείται και γίνεται ποιοτικότερη ενώ στο σχετικά κοντινό μέλλον θα αλλάξουν πολλά. Σίγουρα η σημερινή δομή των γραφείων θα πάψει να υπάρχει και θα δημιουργηθούν πλέον επιχειρήσεις λογιστικές που θα αναπτυχτούν σε υπηρεσίες τριών σκελών:

  • Υπηρεσίες Λιανικής (TAXKEΠ) που θα υποστηρίζουν ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
  • Υπηρεσίες Χονδρικής (Business center) που θα υποστηρίζουν όλο το οικονομικό πλαίσιο μιας επιχείρησης (accounting, finance, προγράμματα αναπτυξιακών νόμων και ΕΣΠΑ, payroll, σχεδιασμούς επιχειρηματικών μοντέλων)
  • Συμβουλευτικές Εταιρείες που θα υποστηρίζουν τα παραπάνω μοντέλα βοηθώντας τα λογιστικά γραφεία στην ενημέρωση στην κατάρτιση στη αξιολόγηση και επιλογή της ομάδας τους και στην γενικότερη καθημερινή τους αναβάθμιση και υποστήριξη των πελατών τους

  Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι ο λογιστής του μέλλοντος θα πρέπει:

  • Να φροντίζει για την σωστή ενημέρωσή του
  • Να επιλέγει τους σωστούς φορείς εκπαίδευσης
  • Να δει τον εαυτό του σαν επιχειρηματία και να κοστολογεί σωστά τις υπηρεσίες(101) του και φυσικά να διαχειρίζεται  το γραφείο του με σκοπό το κέρδος, να κοστολογεί τα σταθερά και μεταβλητά έξοδα, να υπολογίζει την προσωπική του αμοιβή και τα περιθώρια κέρδους
  • Να επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό με την λογική του να επιλέγει το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση
  • Να μπορεί να διαχειρισθεί και να ηγηθεί της ομάδας που θα δημιουργήσει

  Παράλληλα θα πρέπει το ΟΕΕ και οι επιστημονικοί σύλλογοι των λογιστών-οικονομολόγων να πραγματοποιούν:

  • Συνεχή ενημέρωση με ημερίδες, εκδηλώσεις και έντυπα, forum, συνέδρια
  • Νομοθέτηση της υπογραφής όλων των δηλώσεων και της διαβίβασης mydata ή μέσω μόνο λογιστών μελών του ΟΕΕ
  • Ανάδειξη στους αρμόδιους φορείς και στην κοινή γνώμη των προβλημάτων που απασχολούν το κλάδο και προτάσεις επίλυσής τους
  • Προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για ειδικά πακέτα επιδοτήσεων θέσεων εργασίας και πλήρους ψηφιοποίησης των γραφείων
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα και αναγκαιότητα της εργασίας των λογιστών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
  • Νομοθέτηση της υπογραφής όλων των δηλώσεων και της διαβίβασης mydata μέσω μόνο λογιστών μελών του ΟΕΕ (θέμα που πρέπει να λύσει το Επιμελητήριο)

  Γενικότερα  χρειάζεται ευρύτερη ενημέρωση και εξωστρέφεια για τα προβλήματα γιατί πλέον δεν ζούμε στην εποχή των διαδηλώσεων αλλά της ψηφιακής εποχής και τα προβλήματα λύνονται διαφορετικά από παλιά.

  Για την εφαρμογή όμως όλων των νέων δεδομένων σίγουρα οι λογιστές-οικονομολόγοι  χρειάζονται εκπαίδευση και φυσικά αλλαγή κουλτούρας ώστε να μπορέσουν από καταχωρητές να γίνουν σύμβουλοι αξιοποιώντας την γνώση τους και την ταχύτητα της πληροφορίας. Ο λογιστής του μέλλοντος θα πρέπει να έχει -εκτός των φοροτεχνικών γνώσεων- και γνώσεις management  και φυσικά διοικητικής λογιστικής, η οποία θα παίξει βασικό ρόλο στην μέλλον για το επάγγελμα.

  Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πιθανόν να χρειασθούν συνεργασίες, συνέργειες ,ίσως και συγχωνεύσεις κάτι που σε συνδυασμό με τον νέο νόμο με φορολογικές απαλλαγές μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα.

  Το σίγουρο είναι ότι θα χρειασθούν στα περισσότερα περιφερειακά γραφεία συμβουλευτική υποστήριξη που πλέον με τις εξελίξεις τις τεχνολογίας μπορεί να δοθεί και εξ’αποστάσεως.

  Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι :

  • Το λογιστικό επάγγελμα αλλάζει
  • Οι φορολογικοί έλεγχοι αλλάζουν
  • Η πληροφορία γίνεται άμεση
  • Είναι απαραίτητη η δια βίου εκπαίδευση των λογιστών
  • Τα μοντέλα λογιστικών επιχειρήσεων διαφοροποιούνται
  • Είναι απαραίτητες οι συνέργειες και οι συνεργασίες

   

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΕΛΟ

   

   

   

  Γονείς-παροχές-μητρότητα-άδειες! Ένα άρθρο που πρέπει να διαβάσετε!

  ΓΟΝΕΙΣ –ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΟΧΕΣ –ΑΔΕΙΕΣ:

   

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984,    απαγορεύεται και είναι  άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

  Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος ,ο εργοδότης υποχρεούται να αιτιολογεί την καταγγελία γραπτώς και να προβαίνει στη σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ,ως σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι πχ η διακοπή εργασιών της επιχείρησης.

  Η προστασία ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που η εργαζόμενη πληροφορηθεί για την εγκυμοσύνη σε χρόνο μεταγενέστερο της καταγγελίας , αρκεί ως προϋπόθεση η ύπαρξη της εγκυμοσύνης κατά το χρονικό σημείο της καταγγελίας της σύμβασης.

  Επίσης η προστασία ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που το παιδί γεννηθεί νεκρό.

  Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 (63 ημέρες) μετά τον τοκετό. (αρθ.7 ΕΓΣΣΕ ετών 2000-2001)

  Οι εργαζόμενες γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασίας λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα(ανυπαίτιο κώλυμα αρθ.657-658 Α.Κ.), δηλαδή χωρίς δική τους υπαιτιότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη. Συνεπώς όσες δεν έχουν συμπληρώσει 1 έτος εργασίας στον εργοδότη, δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, ενώ όσες έχουν συμπληρώσει 1 έτος εργασίας, δικαιούνται τις αποδοχές τους για ένα μήνα.

  Οι παροχές που δικαιούνται οι εργαζόμενες μητέρες

  Είναι:

  1)από ΕΦΚΑ:

  Δικαιούται επί 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και επί 63 ημέρες μετά να λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας, αντίστοιχα. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας και κάποιες προσαυξήσεις . Για τη χορήγησή τους απαιτείται η ασφαλισμένη να απέχει από την εργασία της κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (ασφάλισης) κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από τον τοκετό.

  2)από ΔΥΠΑ:

  Η εργαζόμενη  μητέρα δικαιούται να λάβει  παροχές μητρότητας από την ΔΥΠΑ. Οι παροχές αυτές χορηγούνται  αφού ο εργοδότης καλύψει τις ανάλογες υποχρεώσεις του και μέχρι να συμπληρωθούν τα χρονικά όρια της υποχρεωτικής άδειας των 17 εβδομάδων των γυναικών λόγω τοκετού και λοχείας, δηλαδή συνολικά 119 ημέρες. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει η εργαζόμενη είναι τα ακόλουθα:

  Για το επίδομα κυοφορίας η διαδικασία γίνεται ως εξής:

  Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης με την έναρξη της κυοφορίας (των 56 ημερών) εφόσον έχει χορηγηθεί στην ασφαλισμένη ηλεκτρονική Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από θεράποντα ιατρό, είτε των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας, είτε των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ιδιωτικών κλινικών, είτε ιδιώτη, ο οποίος είναι πιστοποιημένος στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης). Η βεβαίωση αντλείται αυτόματα από το σύστημα.

  Β. Απαιτείται επίσης  βεβαίωση του εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης πριν τον τοκετό (για 56 ημέρες), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον εργοδότη μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης της ασφαλισμένης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας.

  Για το επίδομα λοχείας απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  Α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αντλείται μέσω διασύνδεσης ή επισυνάπτεται ως αρχείο pdf)

  Β. Βεβαίωση εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης για μετά τον τοκετό (63 ημέρες), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για το επίδομα λοχείας.

  Γ. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους-μέλους της ΕΕ καταχωρίζει τον αριθμό της άδειας παραμονής της ή επισυνάπτει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης διαμονής.

  Δ. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να καταχωρίζει τον αριθμό της  άδειας διαμονής της, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

  Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στις εργαζόμενες μητέρες Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας διάρκειας έως εννέα (9) μήνες(νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»),έξι (6) μήνες σύμφωνα με το κεφ. Β’ της με αρ. 33891/606/08 Υ.Α. (άρθ. 142 ν. 3655/2008, όπως ισχύει) και τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021.

  Παράδειγμα:

  Μία μητέρα που λαμβάνει σήμερα για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας τον βασικό κατώτατο μισθό επί έξι μήνες, δηλαδή 713 χ 6 = 4.278 ευρώ (μεικτά). Με την επέκταση του επιδόματος κατά τρεις μήνες, θα λάβει 713 χ 9= 6.417 ευρώ μεικτά

  ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

  Η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας διάρκειας έως έξι (6) μήνες χορηγείται από τον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις προθεσμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και συγκεκριμένα στην περίπτωση που μετά τη λήψη της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους (Άρθρο 61 ν. 4808/2021).

  Η δικαιούχος μητέρα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, εάν έχει χορηγηθεί, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις προθεσμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,και συγκεκριμένα στην περίπτωση που μετά τη λήψη της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους (Άρθρο 61 ν. 4808/2021).

  Η υποβολή της αίτησης γίνεται με δύο τρόπους:

  • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
  • μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή δι’ αντιπροσώπου

  Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

  • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση
  • Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου.
  • αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
  • υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Η εν λόγω δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο της “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” και απαιτείται η συναίνεση σε αυτήν πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης
  • αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο οποίο είναι πρώτο ονομα -δικαιούχος
  • άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών

  Η αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης

   

  • Η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

  Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι  δεκατρείς (13) ημέρες το μήνα κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.

  Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο η ΔΥΠΑ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλισμένης και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει την Υπηρεσία.

   

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

  • Η συμπληρωματική παροχή μητρότητας καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παροχή εξαρτημένης εργασίας).

  Η παροχή καταβάλλεται ύστερα από τον τοκετό, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

  • ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας
  • είσπραξη επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

   

  Δικαιούχοι είναι και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, στις οποίες καταβάλλονται οι αναλογούσες Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της εν λόγω άδειας – στην περίπτωση των θετών μητέρων είναι απαραίτητη η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια – και εφόσον έχουν εισπράξει το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω λοχείας.

  Το ποσό είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας και λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

  Στο τέλος της λοχείας , καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ ένα συμπληρωματικό ποσό , ώστε για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

  Το δικαίωμα για καταβολή χρηματικών παροχών από την ΔΥΠΑ χάνεται σε περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση της δικαιούχου υποβληθεί μετά την παρέλευση 8 μηνών από τη γέννηση.

  Οι  εργαζόμενες μητέρες επίσης δικαιούνται:

  (α)  9 βδομάδες μετά τον τοκετό , είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

  (β) το ημερήσιο ωράριο των  εργαζόμενων μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα  μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες

  Τη μείωση του ωραρίου δικαιούται αναλογικώς και η απασχολούμενη με μειωμένο ημερήσιο ωράριο.

  Οι εργαζόμενοι γονείς ανεξάρτητα με το είδος δραστηριότητας του άλλου γονέα ,ακόμα και όταν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται δικαιούνται , εναλλακτικώς μεταξύ τους ,την άδεια φροντίδας τέκνου .Η άδεια δίνεται για 30 μήνες από την λήξη της άδειας μητρότητας .Ο γονέας δικαιούται είτε να προσέρχεται κατά 1 ώρα αργότερα είτε να αποχωρεί κατά 1 ώρα νωρίτερα κάθε ημέρα από την εργασία του είτε να την διακόπτει κατά μια ώρα ημερησίως.(αρθ. 33 Ν4808/2021)

  Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

  Ωστόσο δεν υπάρχει η ανάλογη  πρόνοια του κράτους ώστε να διευκολυνθεί η μητρότητα για την γυναίκα επιχειρηματία –ελ . επαγγελματίας  πράγμα που δημιουργεί μεγάλη δυσκολία είτε στην εγκυμοσύνη τους ,στην λοχεία  είτε στην ανατροφή των τέκνων τους  ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΌΤΗΤΑΣ  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ στις μέρες μας παρατηρείται το εξής  φαινόμενο  ¨»

  Κατευθείαν  από τις εργασίες των εργαζομένων μητέρων ελευθέρων επαγγελματιών-επιχειρηματιών στο μαιευτήριο και από το μαιευτήριο κατευθείαν στις εργασίες τους

  Παρόλα αυτά τυγχάνουν κάποιων επιδομάτων μητρότητας.

  Tip. Μια νέα μαμά που έχει διπλή δραστηριότητα. Δηλαδή ως μισθωτή και ως ελεύθερη επαγγελματίας δικαιούται το εξάμηνο(9μηνο) επίδομα από την ΔΥΠΑ υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία πως δεν πρόκειται γι ‘ αυτό το χρονικό διάστημα να εξασκήσει καθόλου το επάγγελμα της και να μην κόψει κανένα ανάλογο παραστατικό που να δείχνει δραστηριότητα .

  ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ:

  Ο εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εργασίας στον ίδιο εργοδότη( αρθ. 28 Ν. 4808/2021  )

  Είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και χορηγείται εγγράφως για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών. Ο εργοδότης δεν οφείλει αποδοχές κατά το διάστημα της εν λόγω άδειας, αλλά για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

  Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

  Λοιπές άδειες :

  Δικαίωμα απουσίας γονέα ή φροντιστή: Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει έως δύο φορές το χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια ή ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση). Η άδεια είναι με αποδοχές.

  Ευέλικτη εργασία: Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση), υπό την προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

  Ίδια δικαιώματα έχουν και οι  εργαζόμενες μητέρες  που υιοθετούν τέκνο έως οκτώ ετών με τις φυσικές μητέρες .Ετσι μπορούν οι μητέρες αυτές  να δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας των 9 εβδομάδων, αλλα μπορούν να απολαμβάνουν και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

  Άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές υπάρχει και για τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί μέσω μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εφόσον έχουν ανάλογη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

   Άδεια 4 ημερών ανά έτος δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού τους. Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα  να λάβουν την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, από την ηλικία των 16 ετών συμπληρωμένων που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, πλέον μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, για κάθε παιδί που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης

  Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Ο εργαζόμενος γονέας, που έχει χηρέψει  ή είναι άγαμος  που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού,  ανεξάρτητα της ηλικιάς του τέκνου ,μπορεί να λάβει άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

  Έφη Παναγοπούλου

  Λογίστρια-Φοροτεχνικός

  Κεφαλληνίας 47, Άγιος Δημήτριος

  2109848476

  epapaki@hotmail.com

   

  Απαντήσεις σε εργατικά ερωτήματα αναγνωστών, από την αρθρογράφο μας Μαρία Μούκα!

  ΑΠΑΝΤΑΩ ΣΤΙΣ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ( επικαιροποιημένες απαντήσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για διάφορα εργασιακά ερωτήματα που έλαβα από αναγνώστες)

   

  1. Στις συμβάσεις των επισιτιστικών με την αλλαγή του βασικού μισθού, μπαίνουν όλα τα επιδόματα ή υποχρεωτικά των ιδιαίτερων συνθήκων 10%, της χρήσης μοτοποδήλατων 15%  και το επίδομα γάμου ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα που αναφέρει η εν λόγω ΣΣΕ (εφόσον υπάρχει δικαίωμα λήψης αυτών)

  1. Μπορώ να κάνω εξαήμερη πρόσληψη σε μίνι μάρκετ ή μόνο πενθήμερη ?και αν ναι πρέπει να δίνω την προσαύξηση του 30% και ένα ρεπό ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Τα μίνι μάρκετ λειτουργούν επί εξαήμερου, όπου και κατανέμονται οι ώρες εργασίας του προσωπικού. Για πληρέστερη ενημέρωση επικοινωνείτε με το τοπικά αρμόδιο Τμήμα εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ.

  1. Μήπως ξέρετε εάν άλλαξαν τα ωρομίσθια των καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Δεν έχει εκδοθεί σχετική ΣΣΕ.

  1. Μπορεί η 12ετη ασφάλιση εργαζόμενου στον ΟΑΕΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας  να αναγνωριστούν ως χρόνια υπολογισμού  της κανονικής του άδειας όταν προσληφθεί πρώτη  φορά ως μισθωτός σε εργοδότη ? ή για την κανονική άδεια (αν δικαιούται 20 μέρες ή 25 ) υπολογίζονται μόνο τα χρόνια που δουλεύει κάποιος ως μισθωτός και όχι ως ελεύθερος επαγγελματίας ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Η προϋπηρεσία αφορά αποκλειστικά μισθωτή εργασία του εργαζομένου.

  1. Λαντζέρης σε ταβέρνα, μπορεί να δουλέψει 6 μέρες τετράωρο; Επίσης θέλουν να δουλέψει 4 ώρες την μέρα, διακεκομμένες. Δύο πρωί, και δύο απόγευμα. Σε επισιτιστικό δηλαδή διακεκομμένο ωράριο.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Η εξαήμερη διάρκεια εργασίας λήγει σήμερα για τα επισιτιστικά (30-9-2022). Στη μερική απασχόληση δεν επιτρέπεται διακεκομμένο ωράριο.

  1. Έχουμε κάνει αλλαγή έδρας. Στο yeka είναι καταχωρημένα τα παλιά μας στοιχεία. Τι χρειάζεται για να ενημερωθεί το σύστημα με τα στοιχεία της καινούργιας μας έδρας

  AΠΑΝΤΗΣΗ.Το ΟΠΣ ΣΕΠΕ αντλεί τα στοιχεία Καλλικράτη για τα νέα στοιχεία αυτόματα, εφόσον έχει γίνει η γνωστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

  1. Πρακτική άσκηση που θα γίνεται εξ αποστάσεως από χώρα της ΕΟΚ – τηλεργασία δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ όπως οι πρακτικές στην χώρα? Και αν ναι τι θέλει από δικαιολογητικά ;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διατίθενται  αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (σχετικό αρχείο με τίτλο «Οδηγίες» στην Εισαγωγή εντύπων).

  Οι ενδιαφερόμενοι, για θέματα που αφορούν στον τρόπο πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στους όρους και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και για διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν: 1. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) του ΣΕΠΕ για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε4, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11), στις περιφερειακές Υπηρεσίες του, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr. 2. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε3, Ε3.1, Ε3.4, Ε 3.5. Ε5, Ε6 και Ε7), στο τηλέφωνο: 210-9989102 (Δ/νση Μηχανογράφησης) για θέματα τεχνικής υποστήριξης και στις αρμόδιες Δ/νσεις για θέματα επιχειρησιακής υποστήριξης (Δευτέρα – Παρασκευή : 8:00 – 14:00). Όμοια, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ για θέματα τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης. 3. Με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για θέματα αρμοδιότητάς τους (έντυπα Ε3.2, Ε3.3), στo τηλέφωνο: 210-5271162.Η παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση (helpdesk@sepenet.gr) βασει της ΥΑ 34331/Δ9.8920/10-8-2016, απευθύνεται μόνο στους χρήστες του ΟΠΣ ΣΕΠΕ για παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η πρακτική άσκηση υποβάλλεται μoνο στα έντυπα αρμοδιότητας ΟΑΕΔ [ΥΑ 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ β -3520) 19-9-2019]. Ο πίνακας προσωπικού αφορά μόνο τα στοιχεία μισθωτών υπαλλήλων της επιχείρησης.

  1. Καταγγελία σύμβασης με ημερομηνία 30/12 και λύση σύμβασης με ημερομηνία 31/12 πότε πρέπει να αναρτηθούν στο Εργάνη ? εντός 4 εργάσιμων ημερών ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση)        Ε6       Ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, εντός 4 εργάσιμων ημερών απο την ημερομηνια της καταγγελίας της σύμβασης           (Ν.3198/55 – Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13, Ν.4488/2017/ΦΕΚ Α’ 137/13-9-2017).Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση) σε έγκυο ή μητέρα κατά το διάστημα της προστασίας από απόλυση για σπουδαίο λόγο Ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, εντός 4 εργάσιμων ημερών. – Κοινοποίηση στο ΣΕΠΕ των σπουδαίων λόγων για τους οποίους έγινε η απόλυση  (ΠΔ 176/97 –  Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13    Υ.Α. 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-6-2018). Λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου – Βεβαίωση δήλωση εργοδότη           Ε7       Ηλεκτρονική υποβολή εντός 4 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. (Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 Ν.4488/2017/ΦΕΚ Α’ 137/13-9-2017 Υ.Α. 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-6-2018)

  1. Απασχολώ εργαζόμενο με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου που ξεκινάει από 4/11/2021  μέχρι 30/11/2021 για ένα μήνα. Η πρόσληψη της αναρτήθηκε σήμερα στο ΕΡΓΑΝΗ. Η ίδια όμως σήμερα ακριβώς δήλωσε και παραίτηση πριν ξεκινήσει εργασία. Τι έντυπα πρέπει να υποβάλλω για την λύση εργασίας και τι αποδοχές δικαιούται;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Α.Κ.  648, 649, 671,672,

  Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι εκείνη που έχει ορισμένη χρονική διάρκεια η οποία είτε καθορίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους, είτε συνάγεται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και το σκοπό της σύμβασης. Η σύμβαση αυτή υφίσταται όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή λύνεται αυτοδίκαια, όταν παρέλθει ο συμφωνημένος (ρητά ή σιωπηρά) χρόνος διάρκειάς της, χωρίς να χορηγείται στο μισθωτό αποζημίωση ή άλλης μορφής προστασία. Η σύμβαση θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο αν μετά τη λήξη της ο εργαζόμενος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς την εναντίωση του εργοδότη. Από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 649 του Α.Κ. προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα τη βεβαιότητα ότι θα διαρκέσει μέχρις ορισμένου σημείου από του οποίου και θα λήξει αυτόματα, είναι εκείνη με την οποία συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι της επέλευσης μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή της εκτέλεσης ορισμένου έργου, με την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, παύει να ισχύει αυτοδίκαια (Α.Π.1229/1988).Όσον αφορά στην λύση της εν λόγω ειδικής μορφής εργασιακής σχέσης, αυτή λύεται με τους εξής τρόπους:1) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2) ΜΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ καταγγελία της σύμβασης για την οποία απαιτείται να συντρέχει σπουδαίος λόγος. 3) ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ :Σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ τόσο ο εργοδότης όσο και ο μισθωτός έχουν δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, χωρίς την τήρηση προθεσμίας ενώ το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με αντίθεση συμφωνία. Εντάσσονται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διατάξεις του άρθρου 672 ΑΚ στο χώρο του αναγκαστικού δικαίου. Έτσι, είναι άκυρη ενδεχόμενη συμφωνία που αποκλείει το δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο ή περιέχει υπέρμετρες δεσμεύσεις που συνεπάγονται το αυτό αποτέλεσμα, όπως είναι η τήρηση προθεσμίας. Να σημειωθεί ότι τα μέρη δεν εμποδίζονται να συμφωνήσουν ότι ένα γεγονός αποτελεί λόγο πρόωρης λύσης της σύμβασης, έστω και αν αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σπουδαίος λόγος. Επίσης γίνεται δεκτό ότι η καταγγελία της σύμβασης λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, ως μονομερής δήλωση βούλησης γνωστοποιείτε στο έτερο μέρος της σύμβασης, μπορεί να γίνει και άτυπα, προφορικά ή και σιωπηρά, για το λόγο ότι ο έγγραφος τύπος απαιτείται κατά το άρθρο 5 Ν.3198/1955 μόνο για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, με την παρέλευσή της δε σε εκείνον που απευθύνεται, επιφέρει αμέσως τη λύσης της σύμβασης για το μέλλον. Όσον αφορά στην έννοια του σπουδαίου λόγου, αυτό μπορεί να συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό εξ’ αιτίας του οποίου δεν είναι δυνατόν κατ’ αντικειμενική κρίση να αξιωθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη η συνέχιση της σύμβασης εργασίας μέχρι τη συμφωνημένη ή από το νόμο υποχρεωτική λήξη της (ΑΠ 451/1999). Ο σπουδαίος λόγος δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και υπαιτιότητα αυτού κατά του οποίου απευθύνεται η καταγγελία, ενώ τα περιστατικά τα οποία επικαλείται ο καταγγέλλων δύνανται να αφορούν στο πρόσωπο/ συμπεριφορά του ετέρου μέρους ή του ίδιου του καταγγέλλοντος.

  Το έντυπο της καταγγελίας σύμβασης εκ μέρους του εργαζομένου είναι αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, οπού απευθύνεστε.

  1. Εργαζόμενη που δουλεύει 4 ώρες σε ένα εργοδότη και 4 ώρες σε άλλο εργοδότη, δικαιούται μειωμένο ωράριο όταν γυρίσει από εγκυμοσύνη? και αν ναι πόσες ώρες  λιγότερο από το κανονικό ? επίσης και στους δυο εργοδότες το ίδιο ή μόνο στον ένα ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δικαιούσθε μια ώρα την ημέρα μειωμένο ωράριο  εργασίας από κάθε εργοδότη

  1. Θα προσλάβω εργαζόμενη  για 8 μέρες ( Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο), 6 ώρες την ημέρα ( από τις 10.00-13.00 και από τις 15.00-18.00) . Εμείς βγάζουμε μικτές αποδοχές 271,62 . Στο Εργάνη όμως κατά την καταχώρηση του Ε3 μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα :Βάση αυτού του υπολογισμού λοιπόν οι μικτές της θα πρέπει να είναι 30 ώρες εβδομαδιαίως Χ 4,166 Χ 5,66 = 707,38 ευρώ.

  Η ερώτηση μου είναι η εξής :

  Τι σημαίνει το ποσό 4,166 που εμφανίστηκε στο μήνυμα και

  Υπολογίζουμε κάτι λάθος ;

  Πόσα πρέπει να πάρει τελικά η εργαζόμενη για 8 μέρες ;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση (1000- 1300 κα 1500-1800).Άρθρο 2 Ν 3846/2010. Ανάγετε το μισθό του συγκρίσιμου εργαζομένου στην επιχείρηση σας, σε ωρομίσθιο κατόπιν  πολ/ζετε με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης και το αποτέλεσμα αυτό επι το 4.166 επειδή είναι υπάλληλος 3846/2010, άρθρο 2

  1. Εργαζόμενη με πενθήμερη απασχόληση (ωράριο 09.00-17.00) θα δουλέψει για μια μέρα 17.00-21.00 (πέραν του οκταώρου) και θα δουλέψει και το Σάββατο 10.00-16.00. Πως θα αμειφθεί για αυτές τις μέρες και ώρες σαν υπερωρία και υπερεργασία ? Ποιες ώρες από αυτές που σας δήλωσα είναι υπερωρία – υπερεργασία? επίσης το Σάββατο έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση στην πληρωμή ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Υπερεργασία χαρακτηρίζεται η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και έως των 45 ωρών εβδομαδιαίως (επί πενθημέρου) ή των 48 ωρών (επί εξαήμερου) και αμείβεται με προσαύξηση 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Η απασχόληση πέραν των 45 ή 48 ωρών χαρακτηρίζεται ως υπερωρία και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Σημειώνεται ότι υπερωρία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως (επί εξαήμερου) ή των 9 ωρών ημερησίως (επί πενθημέρου), η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες την ημέρα και τις 120 ώρες ανά ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη τήρησης της σχετικής διαδικασίας νομιμοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης η επιπλέον αμοιβή ανέρχεται σε 80% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Τονίζεται ότι η υπερεργασία και η υπερωρία νοείται η απασχόληση πέραν του δηλωθέντος ωραρίου και όχι η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, όπως αναφέρετε στο παράδειγμά σας. Για να εργαστεί ο εργαζόμενος με πενθήμερη εργασία (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και το Σάββατο, θα πρέπει να έχει λάβει αναπληρωματική ανάπαυση μέσα στην εβδομάδα ώστε να εξασφαλιστεί η πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόλησή του.

  1. Υπέβαλλα τον ετήσιο πίνακα προσωπικού αλλά ξέχασα να βάλω σημείωση για το διάλειμμα για όλους τους εργαζόμενους. Πως μπορώ να το κάνω τώρα ? μπαίνω να κάνω συμπληρωματικό ωραρίου και μου ζητάει xml αρχείο προσωπικού. Υπάρχει άλλος τρόπος?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Υποβολή ετήσιου συμπληρωματικού Ε4

  1. Όταν έχουμε σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόληση και κατά την λήξη της θέλουμε να γίνει αορίστου με πλήρη απασχόληση  τι έντυπα υποβάλλουμε στο ΕΡΓΑΝΗ ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Κατατίθεται το έντυπο Ε7 και κατόπιν το έντυπο Ε3

  1. Όταν η σύμβαση ορισμένου χρόνου λύνεται νωρίτερα από τον χρόνο που προβλέπεται από την μεριά του εργαζόμενου, ποια διαδικασία τηρείται ? επίσης τι αποδοχές παίρνει ο εργαζόμενος ?Παίρνει και αποζημίωση ? η σύμβαση ορισμένου χρόνου ήταν 5 μήνες

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί νωρίτερα από τα συμβαλλόμενα μέρη για σπουδαίο λόγο, ο οποίος υπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Εφόσον αποχωρεί ο εργαζόμενος θα λάβει τις αποδοχές, Δώρα Εορτών, αποδοχές μη ληφθείς αδείας και επίδομα αδείας που του αναλογούν μέχρι την τελευταία ημέρα εργασίας

  1. Όταν υποβάλλω το Ε3  πρέπει να το εκτυπώνω να το υπογράφει ο εργαζόμενος και να το ξαναυποβάλλω με την υπογραφή του στο ΕΡΓΑΝΗ ?

  Επίσης με το έντυπο οικειοθελής αποχώρησης μου ζητάει συνημμένη επιστολή. Τι πρέπει να αναφέρεται σε αυτή ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την υποβολή του Εντύπου Ε3 δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου. Αναφορικά με την υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου Ε5 – και όχι άλλου εγγράφου – με την υπογραφή του εργαζόμενου καθίσταται υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο για οποιοδήποτε λόγο, ο Εργοδότης, για να τεκμηριώσει το γεγονός της οικειοθελούς αποχώρησης, οφείλει να του επιδώσει εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την επόμενη της εκούσιας αποχώρησής του εξώδικη δήλωση, με την οποία θα τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ πρέπει υποχρεωτικά να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης με επισύναψη της ηλεκτρονικά σαρωμένης «Εξώδικης Δήλωσης» και της «Έκθεσης Επίδοσης» (Εγκ. 91869/21-12-2017 Υπ. Εργασίας).

  1. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε7 πληκτρολόγησα λάθος ΑΦΜ με αποτέλεσμα να καταχωρήσω και να υποβάλλω Ε7 για λάθος υπάλληλο (που είναι ακόμα ενεργός στην εταιρεία ) και όχι για αυτόν που πραγματικά υποχωρεί.

  Πως μπορώ να το διορθώσω τώρα ?

  Μπορώ να πάρω το Ε7 με τον λάθος εργαζόμενο και να κάνω μια δήλωση στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ να το διορθώσει η μηχανογράφηση τους  εφόσον εγώ δεν μπορώ ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντάς το με:
  α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο,
  β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία, και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ ή και ΟΑΕΔ κατά περίπτωση.

   

  1. Θα απολυθεί εργαζόμενος και έχει προκαταβολή μέσα στην χρονιά που πρέπει να κλείσει αλλά οι τακτικές αποδοχές του δεν αρκούν για να συμψηφιστεί όλο το ποσό της προκαταβολής. Μπορεί να συμψηφιστεί προκαταβολή με τις λοιπές αποδοχές ? πχ την αποζημίωση απόλυσης , το δώρο Χριστουγέννων και την αποζημίωση μη χορηγήσεως αδείας ή απαγορεύεται από τον νόμο ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ Άρθρο 440 – Αστικός Κώδικας – Συμψηφισμός Ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες.

  1. Όσον αφορά το ρεπό ενός εργαζόμενου που ασχολείται όλη την εβδομάδα και Κυριακές , πόσα ρεπό δικαιούται και τι ισχύει με την πληρωμή του ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως εβδομάδα θεωρείται σύμφωνα με το Π.Δ. 88/99 η χρονική περίοδος επτά ημερών με έναρξη την 00:01 ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής. Συνεπώς, εάν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, χορηγούνται 2 ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης εξασφαλίζεται μια ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

  20.Το ελάχιστο χρονικό διάστημα της σύμβασης ορισμένου χρόνου ποιο είναι ;Μπορεί να γίνει σύμβαση που να ισχύει για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Δεν ορίζεται ελάχιστο χρονικό διάστημα για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Κατόπιν συμφωνίας των μερών μπορεί να διαρκέσει και λιγότερο των 3 μηνών.

   

   

   

   

   

   

   

  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ- ΤΕΥΧΟΣ 31(PDF)!

  Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του δεκαπενθήμερου newsletter της ΠΑΕΛΟ “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ”, με πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, ειδήσεις και παρεμβάσεις για τον κλάδο!

  Παρουσιάζονται τα θέματα:

  σελ. 2:
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  σελ. 3:
  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
  ΨΑΧΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ …ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ

  σελ. 4:
  ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
  ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  σελ. 5:
  ΤΣΟΛAΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥEΛΛΑ
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

  σελ. 6:
  ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ- ΦΠΑ ΚΑΙ MYDATA.

  ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΑΜΠΑΡΗ
  ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

  σελ. 7:
  ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ
  ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

  σελ. 8:
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  σελ. 9:
  ΈΦΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
  ΓΟΝΕΙΣ –ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΟΧΕΣ –ΑΔΕΙΕΣ

  σελ. 10:
  ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ–ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

   

  ΠΑΕΛΟ NEWS#31

   

  Πρόγραμμα επιδότησης νέων επιχειρήσεων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

  Πρόγραμμα Επιδότησης Νέων Επιχειρήσεων

  ΠΟΣΟ  14.800€

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

   Επιχορήγηση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων επαγγελματιών, έως 29 ετών

  • Η δράση ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου 2022 και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ΟΑΕΔ
  • Η επιχορήγηση είναι 14.800 ευρώ
  • Αφορούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

  Η δράση αυτή εντάσσεται ι στον Β ΚΥΚΛΟ «Επιχορήγηση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες ».

  • Πόσο προϋπολογισμού 43,40 εκ ευρώ
  • Στόχος η προώθηση της υποαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 2.900 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών, για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

  Η επιδότηση ανέρχεται έως € 14.800 για 1 έτος και αφορά σε ατομική επιχείρηση ή σε μέλος εταιρείας με ποσοστό κεφαλαίου πάνω από 51%. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δικαιούχοι δεν δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για άλλο χρονικό διάστημα.

  Ποιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση, ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται:

  Όποιος υποβάλει αίτημα θα πρέπει :

  • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) κατά την αίτηση.
  • Να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
  • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.
  • Να έχει ηλικία από 18 έως 29 ετών τόσο κατά την διαδικασία της αίτησης, όσο και πριν την έναρξη της Επιχείρησης.
  • Να μην βρίσκεται σε εκπαίδευση, απασχόληση, κατάρτιση.
   *Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

  Όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός από  τις Τις παρακάτω εξαιρέσεις :

  • (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ),
  • επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ),
  • Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις),
  • Franchising, shop in shop,
  • δίκτυο πρακτόρευσης ι
  • τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,
  • επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

  ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  Το ποσό της ενίσχυσης είναι κατ’ αποκοπή 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

  ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

  1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης

  ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

  2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών

  ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ

  3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

   

  ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΟΥΝΤΑΙ  (100% επί της καθαρής αξίας)

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης .όπως

  • Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες .
  • Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης .
  • Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
  • Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.
  • Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας.
  • Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ:

  Το βιβλίο  εσόδων – εξόδων και φυσικά θα αποδείξει ότι η επιδότηση αναλώθηκε  στις ανάγκες της επιχείρησης μέσα στο επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

   

  Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα:

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται  από  24/10/2022 έως 25/11/2022 χωρίς σειρά προτεραιότητας.

  Η βαθμολογία είναι συγκριτική, δηλαδή θα ενταχθούν οι αιτήσεις βάσει βαθμολογικής κατάταξης ξεκινώντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες, έως εξάντλησης των κονδυλίων.

  Η έναρξη της Επιχείρησης μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως, έχοντας το περιθώριο 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης).

  Που πάμε ωρέ παιδιά; Ένα άρθρο παρέμβαση, του Λάμπρου Μπέλεση!

  Που πάμε ωρέ παιδιά ;

   

  Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε έξαλλους συναδέλφους ,άλλους να φωνάζουν να διαμαρτύρονται ,άλλους να κάνουν προσφορές για γέλια ,άλλους να κάνουν παραπλανητικές διαφημίσεις ,άλλους να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν γνώστες ειδικών θεμάτων  με γνώσεις κλεμμένες από άλλους, κάποιους να προσπαθούν να μειώσουν όσους προσπαθούν αφιλοκερδώς να βοηθήσουν τον κλάδο  , άλλους να υπόσχονται λύσεις με κρυμμένους άσσους στο μανίκι ,άλλους να υπόσχονται πράγματα σε πελάτες που δεν μπορούν να γίνουν  και γενικότερα έχει δημιουργηθεί η  εντύπωση ενός κλάδου που δεν έχει καμία σοβαρότητα και συνοχή …..και εκπνέει μια μιζέρια και μια κακομοιριά , ενώ αντίθετα ο κλάδος μας θα έπρεπε να βρίσκεται ανάμεσα στους επικεφαλής κλάδους επιρροής όλων των σημαντικών αποφάσεων του κράτους και κάθε κυβέρνησης.

  Δυστυχώς για  τον καθένα μας κάποιος φταίει!

  Έτσι λοιπόν Δείχνουμε λοιπόν με το ένα δάκτυλο :

  • Το ΟΕΕ
  • Τους Συνδικαλιστικούς φορείς
  • Τους Συλλόγους
  • Την ΑΑΔΕ
  • Τον ΕΦΚΑ
  •  Τις εταιρείες πληροφορικής
  • Τις κυβερνήσεις
  • Την κακούργα κοινωνία
  • Την κακιά την ώρα

  Ενώ τα άλλα τρία δάκτυλά δείχνουν προς τα εμάς που :

  • Κατηγορούμε ο ένας τον άλλο για να αρπάξουμε  πελάτη
  • Δεν τηρούμε τον κώδικα δεοντολογίας
  • Αναλαμβάνουμε τήρηση βιβλίων ΙΚΕ  με 50 ευρώ
  • Αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις με 8 ευρώ
  • Στις 3 φορολογικές δηλώσεις προσφέρουμε την μια δωρεάν
  • Χαιρόμαστε όταν αρρωστήσει συνάδελφος και το εκμεταλλευόμαστε για να του πάρουμε πελάτες
  • Διαφημίζουμε ίδρυση ΙΚΕ σε 15 λεπτά
  • Δεν διαβάζουμε και δεν μελετάμε
  • Προσφέρουμε μαγκιές λύσεις που δεν μπορούν να γίνουν για να προσελκύσουμε πελάτες
  • Δεν κοστολογούμε τις υπηρεσίες μας
  • Δεν λειτουργούμε σαν επιχειρηματίες

  Μήπως πρέπει λοιπόν πρώτα να σταματήσουμε όλα αυτά που κάνουμε εμείς λάθος και  να σοβαρευτούμε να σεβόμαστε τους συναδέλφους και τον κλάδο να ασχοληθούμε με την αναβάθμιση της δουλειάς μας με το ΟΕΕ και τους  συλλόγους και μετά να μας φταίνε όλοι και να ζητάμε ευθύνες;

  Παρακάτω  προσπαθούμε να αναδείξουμε τούς φόβους του κλάδου, την άρνηση μας στίς αλλαγές που μας αφορούν και τι περιμένουμε  στο μέλλον.

  Έρευνα που διενήργησε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λογιστών  είναι ανήσυχο και πιστεύει ότι πολλά θα αλλάξουν στο επάγγελμα , ενώ κατά πολλούς καραδοκεί και ο φόβος της ανεργίας μια και η αυτοματοποίηση της καταχώρησης και της πληροφορίας ίσως να μειώσουν τις θέσεις εργασίας.

  Τελικά η κατάσταση είναι έτσι η μήπως πάμε σε σημαντικές υποχρεωτικές αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή και  η λογιστική εργασία διαφοροποιείται και  δημιουργούνται νέες απαιτήσεις και προκλήσεις που αν δεν προσαρμοσθούμε θα βρεθούμε εκτός αγοράς;

  Ήδη με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα στην λειτουργία του κράτους ενώ στον λογιστικό κλάδο αναμένεται να λειτουργήσει κάποια στιγμή πλήρως κάποια βελτιωμένη μορφή του αρχικού mydata ,άλλα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

  Όλα αυτά απαιτούν από όσους θέλουν να συνεχίσουν το επάγγελμα λιγότερα συνθήματα και περισσότερη  δουλειά!

  Και για να είμαι σαφής:

  Υπάρχουν πολλοί που φωνάζουν όχι στο mydatα ,όχι στην ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και γενικότερα όχι σε όσες αλλαγές φέρνει η αλλαγή της ψηφιακής διακυβέρνησης ,δηλαδή για κάτι που καλώς η κακώς είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοσθεί.

  Και ερωτώ:

  Όσοι φωνάζουν , έχουν internet ,έχουν facebook , έχουν instagram;

  Έχουν κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας , τηλεοράσεις smart ,ηλεκτρικές μηχανές και αυτοκίνητα και χρησιμοποιούν νέες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας τους;

  Η απάντηση είναι ΝΑΙ

  Γιατί λοιπόν έχουμε δύο μέτρα δυο σταθμά;

  Μήπως λοιπόν πρέπει να συσπειρωθούμε να γίνουμε επιτέλους μια γνώμη μια φωνή να ξεχάσουμε τις κομματικές τοποθετήσεις και μικροπολιτικές τις προσωπικές φιλοδοξίες και μηχανορραφίες και να ασχοληθούμε όλοι με την αυριανή μέρα;

  Μήπως αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα γιατί  σίγουρα  η σημερινή δομή των γραφείων θα πάψει να υπάρχει και θα δημιουργηθούν πλέον επιχειρήσεις λογιστικές που θα αναπτυχτούν σε υπηρεσίες τριών σκελών:

  • Υπηρεσίες Λιανικής (TAXKEΠ) που θα υποστηρίζουν ιδιώτες , ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
  • Υπηρεσίες Χονδρικής(Bussiness center) που θα υποστηρίζουν όλο το οικονομικό πλαίσιο μιας επιχειρήσεις accounting,finance,προγράμματα αναπτυξιακών νόμων και ΕΣΠΑ,payroll ,σχεδιασμούς επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Εταιρείες Ομπρέλες Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές που θα υποστηρίζουν τα παραπάνω μοντέλα βοηθώντας τα Λογιστικά στην ενημέρωση στην κατάρτιση στη αξιολόγηση και επιλογή της ομάδας τους και στην γενικότερη καθημερινή τους αναβάθμιση και υποστήριξη των πελατών τους

   

  Τα παραπάνω που δεν είναι κάτι άλλο εκτός από την σκληρή πραγματικότητα μας δείχνουν ότι η επόμενη μέρα που δεν είναι μακριά θα αναγκάσει όλους εμάς να:

  • Να φροντίζουμε για την σωστή ενημέρωσή μας
  • Να επιλέγουμε σωστούς φορείς εκπαίδευσης
  • Να δούμε τον εαυτό μας σαν επιχειρηματία  να κοστολογούμε  σωστά τις υπηρεσίες  μας  και φυσικά να λειτουργούμε   το γραφείο μας  με σκοπό το κέρδος,
  • Να επιλέγουμε το κατάλληλο προσωπικό με την λογική  το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση και όχι τον φίλο μας τον κουμπάρο μας την αδελφή μας αν δεν έχουν τίς κατάλληλες γνώσεις και υποδομή
  • Να μπορούμε να οργανώσουμε ομάδα ατόμων την οποία θα πρέπει μα κατευθύνουμε σωστά

  Φυσικά εκτός από εμάς  θα πρέπει το ΟΕΕ και οι  σύλλογοι να πραγματοποιούν:

  • Συνεχή ενημέρωση με ημερίδες, εκδηλώσεις , έντυπα,forum,συνέδρια
  • Ανάδειξη στους αρμόδιους φορείς και στην κοινή γνώμη των προβλημάτων που απασχολούν το κλάδο και προτάσεις επίλυσης τους
  • Προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για ειδικά πακέτα επιδοτήσεων θέσεων εργασίας και πλήρους ψηφιοποίησης των γραφείων
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα και αναγκαιότητα της εργασίας των λογιστών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
  • Κατάργηση του καθεστώτος των προστίμων και προσαρμογή τους στο ευρωπαϊκά πλαίσια με έγκαιρη προειδοποίηση συμμόρφωσης πριν επιβληθούν
  • Νομοθέτηση της υπογραφής όλων των δηλώσεων και της διαβίβασης mydata μέσω μόνο λογιστών μελών του ΟΕΕ θέμα που πρέπει να λύσει το Επιμελητήριο άμεσα!

  Τέλος γενικότερα   χρειάζεται ευρύτερη ενημέρωση και εξωστρέφεια για τα προβλήματα γιατί πλέον δεν ζούμε στην εποχή των διαδηλώσεων αλλά της ψηφιακής εποχής και τα προβλήματα λύνονται διαφορετικά από παλιά

  Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για όλα αυτά γιατί διαφορετικά θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  το τραγούδι του αξέχαστου Λουκιανού Κηλαηδόνη:

  ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ

  ΦΤΑΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

  ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

  ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ

   

   

  Τι παραπάνω έχει ένας χαρισματικός ηγέτης από ένα mαnager; Γράφει ο Λάμπρος Μπέλεσης!

  Βλέποντας την έλλειψη χαρισματικών ηγετών τα τελευταία χρόνια  παρακάτω  θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε με απλά λόγια την διαφορά του ικανού manager,ενός καλού διαχειριστή από τον χαρισματικό ηγέτη και θα αναπτύξουμε πώς περίπου  λειτουργεί στην πράξη ένας χαρισματικός ηγέτης για να μπορέσει να πετύχει το όραμα του.

  Το όραμα του μπορεί να εκφράζεται μέσα από ένα επιχειρηματικό project, από ένα πολιτικό κόμμα, μία πολιτιστική δράση, μέσα από ένα συνδικαλιστικό η συλλογικό φορέα  ή μέσα από το όραμα αλλαγής μιας ομάδας επαγγελματιών ,ή ενός κλάδου.

  Ο ηγέτης σαφώς δεν είναι manager που χρησιμοποιεί κυρίως τεχνοκρατικά κριτήρια και μεθόδους για να διεκπεραιώσει το project που του ανατέθηκε .

  Ο manager είναι αυτός που τοποθετείται, ενώ ο ηγέτης είναι αυτός που αναδεικνύεται.

  Ο ηγέτης είναι αυτός που έχει το όραμα ,αυτός που εμπνέεται το project,  που πολλές φορές όταν στην αρχή το περιγράφει τον θεωρούν τρελό, αλλά στη πορεία όταν βλέπουν ότι αρχίζει να υλοποιείται  αυτό που έχει οραματισθεί , τότε τον στηρίζουν όλοι και συμπλέουν μαζί του.

  Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τον ηγέτη;

  Ας δούμε παρακάτω τα σημαντικότερα που τον κάνουν να κάνει την διαφορά!

  • Ο ηγέτης έχει οπαδούς: Τον ηγέτη δεν τον προσδιορίζει ο τίτλος, ούτε η καρέκλα αλλά οι οπαδοί του, δηλαδή οι άνθρωποι που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν. Οι  ηγέτες δημιουργούν ισχυρές ομάδες που πιστεύουν σε αυτούς και είναι μαζί τους μέχρι την πραγματοποίηση του οράματος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη : Ότι πολύ απλά αν ένας ηγέτης βρίσκεται σε μία εταιρεία , σε ένα πολιτικό κόμμα, σε ένα σύλλογο, αν κάποια μέρα αποχωρήσει  θα τον ακολουθήσουν πολλοί. Ο ΗΓΕΤΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!

   

  • Ο ηγέτης εκφράζει το όραμα του με τρόπο ΑΠΛΟ-ΛΙΤΟ-ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ . Όσο απλούστερα  μπορεί να περιγράφει το όραμα του ένας ηγέτης, τόσο καλύτερο  αποτέλεσμα και διείσδυση στην ομάδα έχει .Ο Ηγέτης δεν χρησιμοποιεί ποτέ δυσνόητες και με έμφαση εκφράσεις αλλά μιλάει με τρόπο άμεσο κα κατανοητό και περιγράφει το όραμα του με λίγες απλές και εύστοχες λέξεις και με αυτό τον τρόπο μιλάει στο μυαλό και στην καρδιά όλων.

   

  • Ο Ηγέτης έχει αυτοπεποίθηση γιατί πρώτα από όλα  πιστεύει ο ίδιος αυτά που λέει κάτι που είναι απλό, αφού είναι αυτός που ο ίδιος έχει εμπνευσθεί το όραμα που περιγράφει.

   

  • Ο Ηγέτης δεν είναι γραφειοκράτης. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει σαν βασικό στοιχείο της εφαρμογής του έργου του  την λειτουργικότητα την αποτελεσματικότητα κάτι που σημαίνει ότι αντιπαθεί την γραφειοκρατία.
  • Ο Ηγέτης ακούει τις ιδέες της ομάδας του και ξέρει να αξιοποιεί τίς έξυπνες ιδέες και όπως έχει αποδειχθεί πολλές ιδέες έχουν φέρει τεράστιες αλλαγές στην πρόοδο και στην κοινωνία.
  • Ο ηγέτης ξεκινά πάντα καινούργιες δράσεις δραστηριότητες, ιδέες και projects.
  • Ο ηγέτης μπορεί και πείθει την ομάδα του για τις αλλαγές που διαβλέπει ότι πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξουν καλύτερα δεδομένα στην λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας, με στόχο την επίτευξη του οράματος και καταφέρνει  να πείθει  με τον τρόπο του ακόμη και αυτούς που αντιδρούν στις αλλαγές, επειδή  φοβούνται ότι δεν μπορούν να τις ακολουθήσουν
  • Ο ηγέτης μαζί με την ομάδα του  επικοινωνεί το όραμα του σέ όλο τον κόσμο και γενικότερα φροντίζει να γίνει γνωστό στην μεγάλη μάζα. Στην εποχή μας που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθούν  τα πράγματα είναι ευκολότερα.
  • Ο Ηγέτης πιστεύει στην αξία της ομάδας και φυσικά το δείχνει σε αυτή κάθε στιγμή γιατί είναι σίγουρος ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση και ευκαιρία όλοι μαζί μπορούν να διαπρέψουν σε ό,τι και αν κάνουν και πετυχαίνει  να εκπλήξει τους πάντες με την ομάδα του
  • Ο ηγέτης επιβραβεύει τις προσπάθειες της ομάδας του και ιδιωτικά και δημόσια .Η ομάδα  έχει ανάγκη από τον ηγέτη τον οποίο πιστεύει σαν αρχηγό της να  διαφημιστεί  δημόσια το έργο της γιατί αυτό δείχνει ότι ο ηγέτης την υπολογίζει.
  • Ο ηγέτης είναι πάντα μπροστάρης στο έργο της ομάδας, δίνει το καλό παράδειγμα , εμπνέει σεβασμό είναι δίκαιος και ακέραιος, είναι φιλικός και ξέρει πάντα να αναλαμβάνει την ευθύνη και να μην  μεταφέρει τις ευθύνες σε άλλους γιατί ποτέ ένας ηγέτης δεν ξεχνά  ότι όταν κάποιος δείχνει με το δάκτυλο κάποιο, τα άλλα τρία δάκτυλα δείχνουν αυτόν
  • Ο ηγέτης γενικά χαρακτηρίζεται από ηθική δεοντολογία  ,την ικανότητα αυτοοργάνωσης, την διάθεση για μάθηση, το ενδιαφέρον για ανάπτυξη των συνεργατών, την ανοικτή επικοινωνία, ην υποστήριξη προς τους συνεργάτες του , την συναισθηματική σταθερότητα και το ενθουσιασμό την τόλμη ,την αυτοπεποίθηση  την διορατικότητα του , το Ομαδικό πνεύμα και το σημαντικότερο από το Χάρισμα που δεν δημιουργείται αλλά γεννιέται.

  Κλείνοντας θέλω να προσθέσω ότι στην σημερινή εποχή ένας χαρισματικός ηγέτης αλλά με τεχνοκρατικές γνώσεις είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να συναντήσουμε.

  Φυσικά στην εποχή μας αυτό είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε και μια και μπορώ να έχω σωστή άποψη μόνο στον δικό μας χώρο  των λογιστών οικονομολόγων πιστεύω ότι σε εμάς υπάρχει η τεράστια έλλειψη του ηγέτη με τεχνοκρατικές γνώσεις που δεν θα τον ενδιαφέρει η προβολή του η καρέκλα και το προσωπικό όφελος αλλά το όραμα της αναβάθμισης του κλάδου.

  Με την ελπίδα και ευχή το άτομο αυτό να αναδειχθεί , γιατί οι χαρισματικοί ηγέτες απλά αναδεικνύονται.

   

  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ:

   

  Οι προπονητές καθοδήγησης έχουν την επιθυμία να παρέχουν καθοδήγηση σταδιοδρομίας και να βοηθούν εκείνους που τους αναφέρουν να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Για να το κάνουν αυτό, παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση, αναθέτουν και αμφισβητούν τις άμεσες αναφορές τους. Συχνά, οι ηγέτες αντιστέκονται στη χρήση του στυλ προγύμνασης καθώς χρειάζεται περισσότερο χρόνο από άλλα στυλ ηγεσίας. Ως εκ τούτου, είναι το στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιείται λιγότερο στον χώρο εργασίας, το οποίο είναι ατυχές καθώς παρέχει πολλά πλεονεκτήματα.

  Πλεονεκτήματα:

  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η καθοδήγηση της ηγεσίας απαιτεί χρόνο. Ωστόσο, η επένδυση που πραγματοποιείται σε εργαζομένους παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Βελτιώνει τα συνολικά αποτελέσματα
  • Δημιουργεί ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον
  • Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις προσδοκίες και είναι σε θέση να τις ανταποκριθούν

  Μειονεκτήματα:

  Το στυλ καθοδήγησης καθοδήγησης απαιτεί περισσότερο χρόνο από άλλα στυλ, και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν την προσωπικότητα να προπονούνται αποτελεσματικά.

  ΟΡΑΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ:

  Ο οραματιστής ηγέτης εμπνέει άλλους να συμβάλουν στο όραμά του. Ένας ισχυρός οραματιστής ηγέτης κινεί τους οπαδούς του προς ένα κοινό όραμα για το μέλλον με την πεποίθηση ότι το όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η δέσμευση τόσο του ηγέτη όσο και των οπαδών του παρέχει κατεύθυνση και επιτυχία.

  Πλεονεκτήματα:

  Η οραματισμένη ηγεσία συχνά συνδυάζεται με ένα άλλο στυλ ηγεσίας. Πολλοί μεγάλοι ηγέτες σε όλη την ιστορία έχουν χρησιμοποιήσει το οραματιστικό στυλ, δηλαδή τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

  Μειονεκτήματα:

  Οι οραματιστές ηγέτες πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, όχι μόνο στη βιομηχανία τους, αλλά και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά το όραμά τους.

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Αντιπρόεδρος & Γεν Διευθυντής

  ΠΑΕΛΟ

  Γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας στην Ελλάδα. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός!

   

  Γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας στην Ελλάδα. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός!

  Θα ξεκινήσω αυτές τις γραμμές ,με το πρώτο μου βίωμα που ήρθε  πολύ νωρίς ,όταν βρισκόμουν  στην Β δημοτικού!  Δεν θα μπορέσω  ποτέ να ξεχάσω ότι ενώ προσπαθούσα  να κάνω μια πράξη στα μαθηματικά ο ίδιος  ο πατέρας μου , ισχυριζόταν με ιδιαίτερη έμφαση ότι ,  αυτά δεν είναι για γυναίκες , παρά μόνο για άντρες .

  Μέσα μου άναψε μια  φλόγα που καίει σιγανά  μέχρι και σήμερα και  που αναζωπυρώνεται   κάθε φορά που χρειάζεται να αποδείξω ότι σαφέστατα μια γυναίκα  μπορεί να λύσει πολλές πράξεις και όχι μόνο μαθηματικές ,αλλά πολλές που άπτονται καθημερινά  θέματα της κοινωνίας , της οικονομίας , της διοίκησης κλπ.

  Δυστυχώς  η βιομηχανία  του  Marketing , τα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης ,τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης ,προβάλουν λάθος πρότυπα για την γυναίκα και  οδηγούν στην λάθος εικόνα της σημερινής γυναίκας  με αποτέλεσμα να   κατακερματίζουν την εικόνα  της μα περισσότερα από όλα την ουσία την καθημερινής ζωής της .

  Η Εικόνα αυτή  έχει να κάνει με την προβολή της γυναίκας  Barbie,της γυναίκας ‘’γατούλας’’ και της ‘’χαζής ξανθιάς’’ .Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι όλες αυτές τις κατηγορίες ενσαρκώνουν πανέμορφες  γυναίκες , και επομένως η ομορφιά ταυτίζεται με τα παραπάνω πρότυπα,

  Αντίθετα οι δυναμικές ,έξυπνες και δημιουργικές γυναίκες πάντα παρουσιάζονται άσχημες, καθόλου θηλυκές πάντα φορoύν κοστούμι (κατά το ανδρικό πρότυπο )και μόνο το μουστάκι τους λείπει…. Και επομένως τους λείπει η ομορφιά και η γυναικεία φύση

  Μέσα σε όλη αυτή την δύνη η γυναίκα επιστήμονας , ελεύθερη επαγγελματίας  , επιχειρηματίας ψάχνει να βρει την θέση σε μια virtual πραγματικότητα   .

  Όλο αυτό που συμβαίνει κάνει την εργαζόμενη γυναίκα ,είτε είναι επαγγελματίας ,είτε μισθωτή, να δίνει καθημερινά αγώνες-μάχες  μεταξύ εργασίας, οικογένειας , μητρότητας και αποδοχής της σε όλο αυτό το δύσκολο ανδροκρατούμενο περιβάλλον, ενώ τις περισσότερες φορές η επαγγελματική της υπόσταση υποτιμάται σκόπιμα από ανεπαρκείς συντρόφους ή συζύγους .

  Από την πλευρά μου με την ιδιότητα της  Οικονομολόγου –Λογίστριας ,συμμετέχοντας ενεργά και βρισκόμενη στο πλάι εξαίρετων προσωπικοτήτων, που όχι μόνο δεν υποτιμούν αλλά υποστηρίζουν και προβάλουν την δυναμική της γυναίκας .Είμαι σε θέση να  μπορώ να εκθέσω την αγάπη μου για το επάγγελμα αλλά και να αναμορφώσω την δυναμική μιας γυναίκειας παρουσίας στον χώρο ,γράφοντας επιστημονικά άρθρα , συμμετέχοντας σε εκπομπές και πολλές εκδηλώσεις .

  Η επαφή μου με τον  επιχειρηματικό κόσμο με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα μέχρι σήμερα δεν είναι  απλά υποβαθμισμένη  σε σχέση με τα προσόντα και τις ικανότητες της , αλλά δεν της επιτρέπεται εμμέσως και καμιά άλλη έκφραση της πέραν αυτής που προστάζουν τα μέσα  .Τα ‘’ πρέπει ‘’ μέρα με την ημέρα πολλαπλασιάζονται .Πρέπει να έχει συγκεκριμένη εικόνα για να είναι επιστήμονας, μητέρα, σύντροφος .

  Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το πόσο συχνά  αντιμετωπίζει μία γυναίκα επαγγελματίας  στην καθημερινότητα της

  • Σεξιστικά σχόλια
  • Υποτιμητικά σχόλια
  • Ψυχολογική βία
  • Σεξουαλικές παρενοχλήσεις
  • Μηδενική αποδοχή των σωστών απόψεων της
  • Αποκλεισμό από τις ηγετικές θέσεις

  Και όλα αυτά ενώ θα μπορούσε  η αξιοκρατική ένταξη τις γυναίκας με ίσες ευκαιρίες  με το ανδρικό φύλο  να κάνει τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητά  και στο τελικό αποτέλεσμα.

  Μια γυναίκα σκέπτεται σύνθετα, άλλα πρακτικά , έξυπνα, άλλα και με συναίσθημα η δε αποτελεσματικότητα της είναι υποδειγματική .

  Στον κλάδο των Οικονομολόγων –Λογιστών  δεν υπάρχουν γυναίκες εκπρόσωποι σε υψηλές θέσεις. Στον κλάδο η γυναίκα ψέγεται και το λυπηρό είναι πως μέσα στον χρόνο, αφομοιώθηκε  τόσο πολύ η λάθος  κουλτούρα , που πολλές φορές τάσσονται σιωπηρά υπέρ ή άλλες ,στέκονται με περίσσια αυστηρότητα απέναντι σε κάθε συνάδελφο που προσπαθεί .

  Το ίδιο φυσικά ισχύει και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

  Αλήθεια πώς  θα ήταν η ελληνική κοινωνία εάν στα έδρανα της βουλής κάθονταν  150 άντρες και 150 γυναίκες

  Αλήθεια πως καταλήξαμε να προσπαθούμε ,πάλι συλλαβιστά να διδάξουμε στα παιδιά μας  πως η θέση της γυναίκας δεν είναι οι στίχοι της τραπ και η εικόνα του faceapp ή του snapchat στο instagram;

   

  Μορφές επιχειρήσεων. ‘Ενα άρθρο-μελέτη που πρέπει όλοι να διαβάσουμε!

  ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΟΜΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

   

  Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  Στην  Ελλάδα οι βασικές μορφές επιχειρήσεων είναι κυρίως οι  εξής κατηγορίες:

  α) Ατομική Επιχείρηση

  β) Προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε ή Ε.Ε ) και

  γ) οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ , ΕΠΕ , ΙΚΕ)

  Στις «κεφαλαιουχικές εταιρείες», τον βασικό λόγο τον έχει  το «κεφάλαιο», οι δε εταίροι (ΙΚΕ-ΕΠΕ) και μέτοχοι(ΑΕ) ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και δεν κινδυνεύουν με δεσμεύσεις και απώλειες της  προσωπικής τους περιουσίας, στις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της , παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη  σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν  στην Διοίκηση . Αντίθετα  στις «προσωπικές εταιρείες», οι ομόρρυθμοι εταίροι, έχουν προσωπική, απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, όπως φυσικά και στην ατομική επιχείρηση.

   Οι κυριότερες μορφές με τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί, επιχειρηματική δραστηριότητά είναι :

  1) Ατομική Επιχείρηση

  Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή μορφή επιχείρησης. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο ,τον ιδρυτή της.

  2) Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) και Ετερόρρυθμη εταιρεία

  Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική οντότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό  για δε τα χρέη της  ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι της απεριόριστα και με ολόκληρη την περιουσία τους.

  Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία με νομική οντότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος).

  3) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

  Η εταιρεία αυτή έχει νομική οντότητα  και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Μπορεί να την συστήσει  και   ένα πρόσωπο οπότε είναι  μονοπρόσωπη. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, είναι ιδιωτικά έγγραφα .Οι εταίροι ευθύνονται για χρέη μέχρι το ποσό του κεφαλαίου τους . Προσοχή στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ μπορεί να υπάρξει ταύτιση με την ατομική επιχείρηση κάτω από προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει απεριόριστη ευθύνη για χρέη.

  4) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ)

  Όλα πλέον ορίζονται με την  πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4541/2018  και το ν. 4172/2013 . Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε, ευθύνεται μόνον η εταιρεία με την περιουσία της, το δε  καταστατικό της συντάσσεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο εκτός να λάβουμε το πρωτότυπο του ΓΕΜΗ το οποίο όμως είναι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας. Οι εταίροι ευθύνονται για χρέη μέχρι το ποσό του κεφαλαίου τους .Προσοχή στην μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να υπάρξει ταύτιση με την ατομική επιχείρηση κάτω από προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει απεριόριστη ευθύνη για χρέη. Όπως στην ΙΚΕ,  υπάρχει δυνατότητα να συσταθεί  και μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

  5) Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

  Όλα πλέον ορίζονται με την  πρόσφατη κωδικοποίηση και με τους Νόμους 4541/2018 &4548/2018,περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών), αλλά και τους Νόμους   2190/1920 &  4172/2013.  Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική και το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου τους. Μια ΑΕ, επιπλέον μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη.

  6) Ειδικές περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων:

  Υπάρχουν ειδικά εταιρικά σχήματα μη κερδοσκοπικά τα οποία αναφέρουμε συνοπτικά γιατί στο συγκεκριμένο άρθρο μιλάμε μόνο για κερδοσκοπικές οντότητες

  Α) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΟΙΝΣΕΠ-ΚΟΙΣΠΕ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

  Β) Αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986

  Γ) Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων

  Δ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

  Ε) Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπική

  ΣΤ)Σωματείο η Σύλλογος

  Ζ) Κοινοπραξία

   

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Α. ΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ; ΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ;

   

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  *  Η ατομική επιχείρηση  τηρεί από τον νόμο Απλογραφικά βιβλία, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα δεν ξεπερνούν το 1500000 ευρώ.

  *  Διπλογραφικά βιβλία τηρεί αν τα έσοδα της ξεπεράσουν το 1500000 για δύο συνεχόμενες χρήσεις και στην περίπτωση που επιθυμεί ο επιχειρηματίας προαιρετικά.

  *  Έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία.

  *  Δεν  έχει υποχρέωση απογραφής αν  τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο μεγαλύτερο από 150,000 ευρώ.

  * Δεν έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες.

   

   2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  * Η ΟΕ & ΕΕ  τηρούν  από τον νόμο Απλογραφικά βιβλία, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα δεν ξεπερνούν το 1500000 ευρώ.

  * Διπλογραφικά βιβλία τηρεί αν τα έσοδα της ξεπεράσουν το 1500000 για δύο συνεχόμενες χρήσεις και στην περίπτωση που επιθυμεί ο επιχειρηματίας προαιρετικά.

  Έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία.

  Δεν έχει υποχρέωση απογραφής αν  τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο μεγαλύτερο από 150000 ευρώ.

  Δεν έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες.

   

  3)  ΙΚΕ –ΕΠΕ -ΑΕ

  * Υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία.

  *  Υποχρεωτικά κατάρτιση απογραφής.

   

  Β .ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ; ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ;

   

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Τα κέρδη της ατομικής  επιχείρησης φορολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα φόρου εισοδήματος .

  Η φορολογική κλίμακα με τα έως τώρα δεδομένα είναι:

  Φορολογική κλίμακα 9% – 44%

  Η φορολογική κλίμακα έχει  συντελεστές 9% – 44% για τα εισοδήματα από

  • μισθούς
  • συντάξεις
  • ατομικές επιχειρήσεις
  • αγροτικές δραστηριότητες

  Προσοχή :Τα παραπάνω εισοδήματα  θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν.

  Στην φετινή κλίμακα ισχύουν τα εξής:

  • κατώτατος συντελεστής φόρου είναι το 9% και ισχύει για το εισόδημα των 10.000 ευρώ
  • Από εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ και έως τα 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%
  • πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ο συντελεστής είναι 28%
  • πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 36%
  • Για το τμήμα εισοδήματος πάνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι  44%

   

  Οι εκπτώσεις  φόρου εισοδήματος:

  Η  έκπτωση φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:

  • έως 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα:
  • Για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς- συντάξεις-αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται η εξής επιπλέον έκπτωση φόρου:

  1) 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν τέκνα

  2) 810 ευρώ, εάν υπάρχει 1 προστατευόμενο παιδί

  3) 900 ευρώ, εάν υπάρχουν 2 προστατευόμενα παιδί

  4) 1.120 ευρώ για 3 προστατευόμενα παιδιά

  5) 1.340 ευρώ για 4 τέκνα

  6) Επιπλέον 220 ευρώ για κάθε παιδί από το 5ο και πάνω

   

  Για όλους τους παραπάνω, το ποσό  αφαιρείται από τον φόρο που  προκύπτει από τον συντελεστή φόρου 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 12.000 ευρώ.

  Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο από  12.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου,  μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετησίου εισοδήματος.

   

   

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  * Ο φόρος στις ΟΕ & ΕΕ είναι  22%.

  * Αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει  μέρισμα και επομένως και φόρος  μερισμάτων.

  * Αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία  υπάρχει μέρισμα και διανομή και επομένως επιπλέον φόρος  μερισμάτων 5%.

  3)  ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ

  * Ο φορολογικός συντελεστής στα καθαρά κέρδη είναι 22%.

  *  Αν διανεμηθεί μέρισμα τότε υπάρχει και ένας επιπλέον φόρος  μερισμάτων 5%.

  * Σε περίπτωση που στο εταιρικό-μετοχικό σχήμα μετέχει εταιρεία που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δε ποσοστό συμμετοχής της είναι μεγαλύτερο από 10% και  η διανομή κερδών γίνει μετά από δύο χρόνια,  δεν υπάρχει φόρος μερισμάτων.

  Γ.ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ;                                            

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  *   Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον επιχειρηματία και φυσικά τα δηλώνει στην προσωπική του δήλωση.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  * Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους επιχειρηματίες, δεν σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό  και όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

  * Αν τηρεί διπλογραφικά η διανομή γίνεται με βάση την  πρόβλεψη του καταστατικού.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει προμέρισμα αλλά μόνο προσωρινές απολήψεις.

  3)  ΙΚΕ

  *  Για την ΙΚΕ οι εταίροι αποφασίζουν για το ύψος των κερδών που θα διανεμηθούν ή που θα μεταφερθούν σε νέο. Εκ του νόμου προβλέπεται  η δημιουργία τακτικού αποθεματικού με κράτηση 5% επί των  Κερδών μέχρι τον σχηματισμό αποθεματικού ίσο με το 1/3 του αρχικού κεφαλαίου ,αρχικά χωρίς όμως να υπάρχει ανώτατο δεσμευτικό όριο (δηλαδή μπορεί να σχηματισθεί και πέραν του 1/3 ).

  * Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει δυνατότητα προμερίσματος  από τον ν. 4072/2012, παρά μόνο  προσωρινές απολήψεις.

  4)  ΕΠΕ

  * Για την ΕΠΕ οι εταίροι αποφασίζουν πως και πόσα κέρδη  θα διανεμηθούν  και πόσα θα μεταφερθούν σε νέο. .Και εδώ εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η  δημιουργία τακτικού αποθεματικού με κράτηση 5% επί των  Κερδών, μέχρι τον σχηματισμό αποθεματικού ίσο με το 1/3 του αρχικού κεφαλαίου .

  * Αν δε το προβλέπει το καταστατικό τότε όλα τα κέρδη θα πρέπει να διανεμηθούν.

  ΠΡΟΣΟΧΗ και εδώ όπως και στις ΙΚΕ δεν υπάρχει δυνατότητα προμερίσματος από τον ν. 4072/2012 ,αλλά μόνο  προσωρινές απολήψεις.

  5)  ΑΕ

  * Οι μέτοχοι αποφασίζουν για το πόσα  κέρδη  θα διανεμηθούν και πόσα θα μεταφερθούν σε νέο.  Και εδώ είναι υποχρεωτική από τον νόμο η δημιουργία τακτικού αποθεματικού με κράτηση 5% επί των  Κερδών μέχρι τον σχηματισμό αποθεματικού ίσο με το 1/3 του αρχικού κεφαλαίου.

  *Ο νόμος προβλέπει για την προστασία των μικρομετόχων την υποχρεωτική διανομή του (35%) των καθαρών κερδών όμως υπάρχει η δυνατότητα μη  διανομής αν υπάρχει  πλειοψηφία 80%.

  * ΠΡΟΣΟΧΗ  σε αντίθεση με ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ υπάρχει η δυνατότητα διανομής προμερίσματος.

  Δ.ΠΟΣΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ;

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  *   650 ευρώ.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ-ΙΚΕ –ΕΠΕ-ΑΕ

  * Για πόλεις με λιγότερους από  200000 κατοίκους είναι 800 ευρώ.

  * Για πόλεις με περισσότερους  από  200000 κατοίκους είναι 1000 ευρώ.

   

  Ε.ΤΙ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ;

  Για όλες τις κατηγορίες η προκαταβολή φόρου είναι 80% με μείωση 50% στην πρώτη τριετία λειτουργίας.

  Στις ατομικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου είναι 55%.

   

  Ζ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΊΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ;

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Για την ατομική επιχείρηση πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

  •  Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την έναρξή της.
  • Η  καταβολή του κεφαλαίου(αρχικού, αλλά και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης  αποτελεί τεκμήριο ).
  • Η ατομική επιχείρηση λύεται με τον  θάνατο του επιχειρηματία.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  • Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την έναρξή της.
  • Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.
  • Η  Διάρκεια μπορεί να είναι και αόριστη.
  • Για την δημιουργία της χρειάζονται  δύο τουλάχιστον φυσικά η νομικά πρόσωπα.

  3)  ΙΚΕ

  • Το ελάχιστό κεφάλαιο είναι Ένα (1) ευρώ.
  • Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.
  • Η διάρκεια της είναι  Ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της δεν  ορίζεται η διάρκεια, τότε η εταιρεία λήγει σε  12 έτη από τη σύστασή της.
  • Η  ελάχιστη αξία  μεριδίου είναι 1 ευρώ.

  4)  ΕΠΕ

  1) Το  ελάχιστο κεφάλαιο Ένα (1) ευρώ.

  2).Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.

  3) Η διάρκεια της είναι ορισμένου  χρόνου υποχρεωτικά και ορίζεται  από το καταστατικό.

  4)  Ελάχιστη αξία μεριδίου  είναι 1 ευρώ.

  5)  ΑΕ

  • Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι  (25000) ευρώ.
  • Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.
  • Η διάρκεια της ΑΕ μπορεί να είναι και  Αόριστη  με βάση την τελευταία αλλαγή που έγινε με το Ν. 4548/2018].
  • Η ελάχιστη αξία κάθε μετοχής  είναι (0,04 ευρώ).
  • Η ΑΕ έχει την δυνατότητα ένταξης στο χρηματιστήριο.

  Η.ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ;

  Στην ατομική όπως θα ήταν λογικό δεν υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

  Σε όλες τις εταιρείες κατά την σύσταση έχει πλέον καταργηθεί, όμως κατά τίς αυξήσεις  του κεφαλαίου  ισχύει το 0,5%.

  Επίσης στις  ΑΕ κατά την αύξηση  υπάρχει το τέλος της επιτροπής ανταγωνισμού που είναι 1 τοις χιλίοις.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την ίδρυση των επιχειρήσεων καταργήθηκε  με τον νόμο 4254/2014 της 7.4.2014.

  Θ.ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΤΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ;

   

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ

  Είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Η ευθύνη που τον βαραίνει για χρέη είναι απεριόριστη και φθάνει σε όλη την  προσωπική του περιουσία.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  • Όργανα λήψης αποφάσεων είναι οι  Εταίροι. Ο  Ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και με την προσωπική του περιουσία ( Ο Ετερόρρυθμος μέχρι το ύψος των εισφορών του ).
  • Η  Λήψη αποφάσεων με συμφωνία όλων των εταίρων.

  3)  ΙΚΕ-ΕΠΕ

  Όργανα λήψης αποφάσεων είναι ο Διαχειριστής και η γενική συνέλευση  των εταίρων. Οι εταίροι ευθύνονται για οφειλές μέχρι το ύψος του κεφαλαίου συμμετοχής τους, ενώ ο διαχειριστής ευθύνεται απεριόριστα και με την προσωπική του  περιουσία για χρέη προς το δημόσιο.

  Σημαντική σημείωση που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στην λήψη αποφάσεων σε ΕΠΕ απαιτείται πλειοψηφία ποσοστών και κεφαλαίων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ-ΕΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ.

  4) ΑΕ

  Όργανα λήψης αποφάσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση των μετόχων . Οι μέτοχοι  ευθύνονται για οφειλές μέχρι το ύψος του κεφαλαίου συμμετοχής τους, ενώ ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος  ευθύνονται απεριόριστα και με την προσωπική τους  περιουσία για χρέη προς το δημόσιο.

  Σημαντική παρατήρηση: Με νεότερη απόφαση ο διαχειριστής ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αν αποδείξει ότι εν τοις πράγμασι δεν μπορούσε να ασκήσει διοίκηση.

  Ι.ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

   1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Ασφαλίζεται ο επιχειρηματίας   ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που επιλέγει,  η δε  ελάχιστη ασφάλιση είναι  210 ευρώ τον μήνα.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  Ασφαλίζονται οι εταίροι   ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που επιλέγουν  η δε ελάχιστη ασφάλιση είναι  210 ευρώ τον μήνα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ.

  3)  ΙΚΕ

  * Υποχρεωτική ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

  * Αν είναι μονοπρόσωπη και ο εταίρος  υποχρεωτικά.

  4)  ΕΠΕ

  Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα εταίροι. Ο διαχειριστής αν  λαμβάνει αμοιβές ασφαλίζεται σαν μισθωτός, ενώ  αν δεν λαμβάνει δεν ασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εταίρος .

  5)  ΑΕ

  *Οι μέτοχοι δεν ασφαλίζονται .Εξαίρεση αποτελούν  οι μέτοχοι που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 3% και  συμμετέχουν στο Δ.Σ.

  * . Τέλος τα μέλη της διοίκησης ασφαλίζονται αν  λαμβάνουν αμοιβές μελών Δ.Σ.( Ως μισθωτοί).

  Κ.ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ;

  • Η διαφορά των  εξόδων σύστασης μεταξύ των διαφόρων μορφών έχει περιοριστεί σημαντικά.
  • Η εμφάνιση των ΙΚΕ έχει μειώσει σημαντικά την δημιουργία καινούργιων ΕΠΕ, αν και κατά την γνώμη μας επειδή ακόμη δεν υπάρχουν πολλά δεδικασμένα για τις ΙΚΕ, το νομοθετικό πλαίσιο είναι λίγο ασαφές.
  • Η κατάργηση τα τελευταία χρόνια της δημοσίευσης  των Ισολογισμών των Α.Ε στις εφημερίδες, η μείωση του ύψους του Κεφαλαίου από 60.000 σε 25.000 ευρώ (με την ρύθμιση του νέου νόμου 4548/2018) και η δυνατότητα πια να ορίζουν «μονοπρόσωπο Δ.Σ», θεωρούμε ότι ευνοεί σημαντικά την επιλογή κάποιων επιχειρηματιών να προχωρήσουν σε σύσταση  Α.Ε.

   Η άποψη μας είναι ότι η επιλογή της κατάλληλης μορφής επιχείρησης είναι θέμα  για μελέτη και συζήτηση, καθώς κάθε περίπτωση είναι  διαφορετική .Για τον λόγο αυτό κατά την άποψη μας ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει πλέον να έχει μία ομάδα συνεργατών πριν λάβει κάποια απόφαση για την επιλογή της (ΛΟΓΙΣΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ).

   

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ:

  1)  Ατομική  επιχείρηση 

  Η άποψη μας είναι ότι συμφέρει τις μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  2)  ΟΕ  – ΕΕ

  Έχει απεριόριστες ευθύνες για την προσωπική τους περιουσία (Ομόρρυθμα μέλη )  χωρίς ιδιαίτερη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με τις άλλες . Ίσως ένα μικρό πλεονέκτημα είναι  το σχετικά μικρότερο  κόστος τήρησης βιβλίων.

  3)  ΙΚΕ – ΕΠΕ -ΑΕ

  Η  ΙΚΕ  σε  σχέση με τις ΕΠΕ & ΑΕ έχει λίγο χαμηλότερο κόστος δημιουργίας . Παράλληλα η ΙΚΕ και η ΕΠΕ δεν  προϋποθέτουν ελάχιστο κεφάλαιο όπως η ΑΕ 25000(το οποίο φυσικά έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν που ήταν 60000 ευρώ) .Βέβαια η ΑΕ προσδίδει ιδιαίτερη σοβαρότητα σε οιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού οι επιχειρηματίες ξεκινούν καταβάλλοντας 25000 που αποτελεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και άρα αποδεικνύουν εν  τοις πράγμασι την επένδυση τους.

  Ως προς ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ είναι ακριβώς η ίδια στην ΙΚΕ, στην ΕΠΕ και την ΑΕ.

  Ως προς την ασφαλιστική επιβάρυνση στην μεν ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής υποχρεωτικά  με ελάχιστο κόστος ασφάλισης περίπου 210 ευρώ τον μήνα (με εξαίρεση την μονοπρόσωπη ΙΚΕ), στην ΕΠΕ ασφαλίζονται οι εταίροι υποχρεωτικά με ελάχιστο περίπου 210 ευρώ  , στην δε ΑΕ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία όμως μετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Με κατάλληλες προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα ,μηδενικών ασφαλιστικών εισφορών.

  Ως προς το κόστος τήρησης των βιβλίων είναι περίπου το ίδιο με μικρές διαφοροποιήσεις και σαφέστατα με μεγαλύτερο το της ΑΕ.

  Τέλος ως προς τις ευθύνες  μόνο τα χρέη προς το δημόσιο βαραίνουν απεριόριστα τον διαχειριστή η το εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ  .

   

   

   

   

  Έως τις 31.10.2022 – Αιτήσεις και διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ έτους 2021, σε αγρότες του  ειδικού καθεστώτος!

   

  Έως τις 31.10.2022 – Αιτήσεις και διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ έτους 2021, σε αγρότες του  ειδικού καθεστώτος

   

  Εύα Λιλιοπούλου

  Λογίστρια Φοροτεχνικός

  Σας παραθέτουμε το πολύ σημαντικό και χρήσιμο άρθρο της κ. Λιλιοπούλου με τη μορφή επεξεργάσιμου αρχείου word.

  Την ευχαριστούμε θερμά!

  ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ

  Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και μισθών με τον νέο ΚΕΔΕ!

  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Ο καινούργιος κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είναι πλέον μαζί μας και πλέον είναι μια μεγάλη απειλή για περίπου  4 εκατομμύρια πολίτες και νομικά πρόσωπα που οφείλουν.

  Συγκεκριμένα το σύνολο των οφειλετών προς την εφορία ανέρχεται σε 4.230.900 φορολογούμενους. Από αυτούς, οι 1.966.599 είναι οφειλέτες με μεγαλύτερα ποσά, άρα θα ληφθούν  αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ οι υπόλοιποι,  έχουν μικρά ληξιπρόθεσμα χρέη .
  Εδώ φυσικά μπαίνει το ερώτημα αν οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ωφελούν τελικά το δημόσιο;

  Αν αναζητήσουμε την ιστορικότητα του μέτρου θα δούμε ότι η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών από το δημόσιο εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην διάρκεια της παρατεταμένης κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και αποφασίσθηκε σαν μέτρο για την διασφάλιση των συμφερόντων  του δημοσίου .

  Ήταν μία περίοδος όπου  οι επιχειρήσεις έκλειναν η μία μετά την άλλη, τα πάντα κατέρρεαν και γενικότερα ήταν  μία πολύ δύσκολη περίοδος και για την χώρα ,ενώ η επόμενη μέρα φαινόταν πολύ μακριά  και αυτός ήταν ένας τρόπος άμυνας του δημοσίου για να εξασφαλίσει έστω και ένα μικρό ποσό πριν  κλείσει η επιχείρηση.

  Το αν το μέτρο απέδωσε έσοδα στο δημόσιο είναι κάτι που οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προβλήματα πάντως σε επιχειρήσεις  στα φυσικά πρόσωπα και στα νοικοκυριά δημιούργησε πολλά .

  Πάντως είναι ένα μέτρο κατά της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης και αποτρέπει και ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν, ενώ η μετατροπή του διαχειριστή ΕΠΕ και ΙΚΕ και του διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕ σε ομόρρυθμο ουσιαστικά μέλος της επιχείρησης , αποτρέπει και τους επενδυτές στο επιχειρείν αλλά και τα στελέχη της ελληνικής αγοράς να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα μιας και απειλείται η προσωπική τους περιουσία ανά πάσα στιγμή καθώς και η προσωπική τους ελευθερία.

  Σε αυτό το σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι  όσες επιχειρήσεις παρέμειναν στην αγορά ακόμη και με οφειλές και κατάφεραν να συνεχίσουν να λειτουργούν και αυτή τη στιγμή περιμένουν τους ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ με δημόσιο και τράπεζες για  να πληρώσουν τις οφειλές τους να τις εντάξουν στο cash flow τους και να προχωρήσουν και αυτές μπροστά.

  Όλες αυτές οι επιχειρήσεις παράγουν έργο, απασχολούν προσωπικό και προσπαθούν να παραμείνουν ενεργές μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει βομβαρδισθεί από τον covid 19, την ενεργειακή κρίση και όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή την στιγμή, που οφείλονται σε απρόσμενα παγκόσμια γεγονότα .

  Είναι λοιπόν απόλυτα λογικό να έχουν προβλήματα ρευστότητας και να καθυστερούν πληρωμές, αφού οι εισπράξεις τους έχουν σοβαρές καθυστερήσεις και τα cash flow και τα budget τους έχουν σημαντικές υστερήσεις και αποκλίσεις.

  Αυτή  την στιγμή μία  δέσμευση  λογαριασμού τις οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο, με όσες συνέπειες έχει αυτό  για την επιχείρηση , για τους εργαζόμενους , για τους προμηθευτές , άλλα κυρίως  για το δημόσιο που την επέβαλε, το οποίο με τον ξαφνικό θάνατο της επιχείρησης σίγουρα θα χάσει τα χρήματα του.

  Υπάρχει και κάτι πολύ παράδοξο το οποίο λέει ότι στην  περίπτωση που ρυθμίσουν τις οφειλές τους, το ποσό δέσμευσης παραμένει μέχρι την εξόφληση του 75% της οφειλής, ενώ η περίπτωση για μείωση του ποσοστού είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κυρίως λόγω του αυστηρού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει .

  Δημιουργείται όμως εύλογα το εξής ερώτημα:

  Μια επιχείρηση χρειάζεται κεφάλαιο για να λειτουργήσει ώστε να καλύψει τις σταθερές και μεταβλητές δαπάνες.

  Αυτής της μορφής η δέσμευση την οδηγεί μαθηματικά σε κλείσιμο και αφήνει εργαζόμενους απλήρωτους και στην συνέχεια άνεργους , άρα αυξάνει την ανεργία, αφήνει προμηθευτές απλήρωτους, άρα δημιουργεί προβλήματα και σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα και το δημόσιο είναι σίγουρο ότι θα χάσει τα χρήματα του, αφού μία επιχείρηση που δεν παράγει έργο φυσικά δεν μπορεί να πουλήσει, να εισπράξει και να πληρώσει.

  Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν  θα έπρεπε η διοίκηση να τροποποιήσει την νομοθεσία σε συσχετισμό με τις ρυθμίσεις, δηλαδή αυτό το 75% να σταματά να  ισχύει μόλις ρυθμίσει η επιχείρηση.

  Επίσης μήπως πρέπει να επανέλθουν οι 120 δόσεις ή ίσως να γίνουν και 150 ώστε να μπορέσει να εισπράττει το δημόσιο λιγότερα μεν αλλά σίγουρα.

  Ας δούμε όμως τι προβλέπει ο ΚΕΔΕ για τίς κατασχέσεις χρημάτων:

  Α. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Οι κατασχέσεις των ακινήτων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και αποτελεί την τελευταία λύση για το δημόσιο και εφαρμόζεται μόνο  για μεγάλες οφειλές.
  Βέβαια με βάση το νόμο το ποσό που προβλέπεται να ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί είναι τα 500 ευρώ κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη.

  Β.ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Η ΑΑΔΕ συνήθως προχωρά στις  κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών και επίσης εφαρμόζει το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων .

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

  Η κατάσχεση  των χρημάτων, του οφειλέτη του Δημοσίου που βρίσκονται στα χέρια του τρίτου ή όσων αυτός οφείλει προς τον οφειλέτη, διενεργείται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ με κατασχετήριο, μη κοινοποιούμενο στον οφειλέτη, το οποίο περιέχει:

   

  • το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ., του οφειλέτη και του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση , ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση καθώς και τον πίνακα χρεών του οφειλέτη ή ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα, χρονολογία και υπογραφή του κατάσχοντας.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ :Με το κατασχετήριο ο τρίτος καλείται εντός οκτώ (8) ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου τα χρήματα που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, και, εάν πρόκειται για κινητά πράγματα, να παραδώσει αυτά στον συμβολαιογράφο ή τον φύλακα που ορίζεται στο κατασχετήριο.
  • Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο επιφέρει αυτοδικαίως από την ημέρα που διενεργείται τα αποτελέσματα της αναγκαστικής εκχώρησης και αυτός δεν μπορεί να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου τα κατασχεμένα χρήματα ή πράγματα ούτε να συμψηφίσει ανταπαιτήσεις του μεταγενέστερες της κατάσχεσης.
  • Για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια ΤΡΑΠΕΖΩΝ, το κατασχετήριο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημά τους και μπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου.
   Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται για κάθε οφειλέτη, πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.
   Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.
   Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.
   Σημειώνεται, πώς δεν επιβάλλεται, κατάσχεση εις χείρας τρίτων, για χρέη έως 50 ευρώ ι.ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΠΟΣΑ:
  • Ο ΚΕΔΕ προβλέπει τίς εξής εξαιρέσεις  :
  • Τα κινητά πράγματα που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση και την εργασία του οφειλέτη.
  • Η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρείες
  • Οι απαιτήσεις διατροφής
  • Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό μηνιαία είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις  που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, και τέλος το  συνόλο του παραπάνω ποσού από τα 1500 ευρώ.
  • Τα 4/5 των ημερομισθίων, ενώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του 1/5 αυτών για χρέη προς το Δημόσιο των δικαιούχων αυτών.
  • Το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλόμενων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα βοηθημάτων κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία ή το επάγγελμα, ενώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του 1/2 αυτών για τα χρέη προς το Δημόσιο των δικαιούχων αυτών.
  • Καταθέσεις σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή σε  ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα.
  • Για να μην γίνει κατάσχεση του συνόλου των αποδοχών απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • Η άρση  κατασχέσεων στα χέρια τρίτων μπορεί να αρθεί εφόσον με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ στις παρακάτω περιπτώσεις: 
  • α) Αν Εξοφληθεί ή διαγραφεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου. β) Αν έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • έχει εξοφληθεί ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής
   έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,
   •    έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,
   •    η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.
   γ) Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α’32) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
   •    έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015,
   •    έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,
   •    έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής,
   •    η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.
   * Η κατάσχεση στα χέρια τρίτων μπορεί να περιορισθεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την επέβαλε (Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.