ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συμβουλή της ημέρας: Μπορεί ο εργαζόμενος να ζητήσει από τον εργοδότη τη μετατροπή της σύμβασής του από πλήρη σε μερική;

Η συμβουλή της ημέρας: Μπορεί ο εργαζόμενος να ζητήσει από τον εργοδότη τη μετατροπή της σύμβασής του από πλήρη σε μερική; 907 397 taxvoice.gr

Υπενθύμιση: Μετατροπή της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου σε ορισμένου!

Υπενθύμιση: Μετατροπή της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου σε ορισμένου! 100 70 taxvoice.gr