Μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο για λιανικές συναλλαγές;

Μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο για λιανικές συναλλαγές;

Μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο για λιανικές συναλλαγές; 1600 800 taxvoice.gr

Δουκέρης Αναστάσιος

Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης

Σύμβουλος επιχειρήσεων-Ιδιωτών

Υπεύθυνος του taxvoice.gr

E mail: doukeris1982@gmail.com

 

Athanasios Goliaras

Accountant

18, Aristeidou street

GR-63100 Polygyros Chalkidikis

GREECE

 

 

Ερώτηση: Μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή με άλλο τρόπο;

Απάντηση:  Ναι μπορεί, αφού αυτό προβλέπεται από τα ΕΛΠ άρθρο 12§4 («4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης. Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.»).

Βέβαια, αν η οντότητα εκδίδει τα παραστατικά της λιανικής πώλησης μέσω ΦΤΜ, ενδέχεται να μην είναι εφικτό αυτό. Στην περίπτωση αυτήν, δεδομένου και ότι συνήθως είναι μεμονωμένες αυτού του είδους οι συναλλαγές, η οντότητα ενδέχεται να εκδώσει χειρόγραφο πιστωτικό λιανικής πώλησης, αναγράφοντας φυσικά το χρεωστικό (αρχικό) στοιχείο λιανικής πώλησης. Εάν η οντότητα χρησιμοποιεί ΦΗΜ για τη μοναδιαία σήμανση των παραστατικών της, είναι εφικτή η έκδοση πιστωτικού στοιχείου λιανικής πώλησης.