ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προθεσμίες μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προθεσμίες μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προθεσμίες μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών! 600 478 taxvoice.gr

 

 

Γράφει ο Αλέξανδρος Δημητράκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός και μέλος της ομάδας του taxvoice.gr!

Πλατεία Δημαρχείου 1 Λιμένας Χερσονήσου Κρήτη

2897023600

Dimitrakistax@gmail.com

Dimitrakis@her.forthnet.gr

 

 

Προθεσμίες μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών:

 

Από 1/1/2015 κάθε αλλαγή που γίνεται σε φορολογικό μηχανισμό ή σε φορολογική ταμειακή μηχανή και αφορά την έναρξη (αγορά νέας) ή την παύση τους, πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίησή τους (ημερομηνία τιμολογίου) να κοινοποιείται στο taxis.

Έως 31/12/2014, η κοινοποίηση αυτή γινόταν εντός 15 ημερών.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 14, του Νόμου 4308/14 ισχύουν τα εξής:

Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8 διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου.

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του μέσου.

Επίσης μια πολύ σημαντική εγκύκλιος για το θέμα που αναλύουμε σήμερα είναι η  ΠΟΛ 1068/2015.

 

Τα κυριότερα σημεία της Πολ.1068/2015:

 

 Ενέργειες Αγοραστή:

Ο αγοραστής κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στην ΑΑΔΕ (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση έναρξης με κωδικό 1 «ΑΓΟΡΑ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου Ζ που αφορά τον συγκεκριμένο κάτοχο.

 

Αυτοπαράδοση:

Ο κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στην ΑΑΔΕ (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξίμετρων) δήλωση παύσης με κωδικό 10 «ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ.

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ (εκτός ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων)

1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ

1 ΑΓΟΡΑ 10 ΗΜ.
3 ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΦΗΜ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 10ΗΜ.
15 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΗΜ.
22 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΦΗΜ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ – ΚΛΟΠΗ 10ΗΜ.
36 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10ΗΜ.
37 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 10ΗΜ.

 

 

2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ

 

7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10 ΗΜ.
8 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 10 ΗΜ.
10 ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10 ΗΜ.
23 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 10 ΗΜ.
24 ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) 10ΗΜ.
28 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 10 ΗΜ.
36 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10 ΗΜ.
37 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 10 ΗΜ.
41 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 10ΗΜ*

 


*Βάση της ΠΟΛ 1068/2015 η προθεσμία είναι 10 ημέρες αλλά λόγω δυσλειτουργίας του taxisnet το βγάζει εκπρόθεσμο εκτός και εάν η δήλωση γίνει εντός 2 ημερών ή γίνει στην Δ.Ο.Υ εντός 10 ημερών.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την ΑΑΔΕ μας ενημέρωσαν ότι το παραπάνω πρόβλημα θα διευθετηθεί άμεσα!

Leave a Reply