ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ελάχιστη διάρκεια αστικών μισθώσεων και tips που πρέπει να γνωρίζουμε!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ελάχιστη διάρκεια αστικών μισθώσεων και tips που πρέπει να γνωρίζουμε! 800 800 taxvoice.gr

Μπορεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου να επικαλεστεί ιδιοκατοίκηση ή ανοικοδόμηση και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον μισθωτή;

Μπορεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου να επικαλεστεί ιδιοκατοίκηση ή ανοικοδόμηση και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον μισθωτή; 1000 563 taxvoice.gr

Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση! 907 397 taxvoice.gr

Επισήμανση: Διαταγή πληρωμής!

Επισήμανση: Διαταγή πληρωμής! 900 502 taxvoice.gr

Επισήμανση: Ακάλυπτη επιταγή!

Επισήμανση: Ακάλυπτη επιταγή! 907 397 taxvoice.gr

Υπενθύμιση: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων!

Υπενθύμιση: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων! 670 474 taxvoice.gr

Ποιες οι ευθύνες μελών Δ.Σ. Ανώνυμων Εταιριών αν αυτές φοροδιαφεύγουν Τι αναφέρει το έγγραφο των οδηγιών που απέστειλε η εισαγγελία προς τις εφορίες!

Ποιες οι ευθύνες μελών Δ.Σ. Ανώνυμων Εταιριών αν αυτές φοροδιαφεύγουν Τι αναφέρει το έγγραφο των οδηγιών που απέστειλε η εισαγγελία προς τις εφορίες! 907 397 taxvoice.gr

Αναπροσαρμογή-Μείωση μισθώματος. Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία ως έκτακτη και απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών.

Αναπροσαρμογή-Μείωση μισθώματος. Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία ως έκτακτη και απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 907 397 taxvoice.gr

Πότε υφίσταται υπέρ ιδιοκτήτη δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης στην πυλωτή!

Πότε υφίσταται υπέρ ιδιοκτήτη δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης στην πυλωτή! 907 397 taxvoice.gr

Χρέη προς το Δημόσιο και αυτόφωρο!

Χρέη προς το Δημόσιο και αυτόφωρο! 907 397 taxvoice.gr

Αποχή εργαζομένου από την εργασία του!

Αποχή εργαζομένου από την εργασία του! 100 70 taxvoice.gr