ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης με απλά λόγια. Ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες!

Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης με απλά λόγια. Ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες! 720 405 taxvoice.gr

Άδεια αιμοδοσίας με απλά λόγια!

Άδεια αιμοδοσίας με απλά λόγια! 800 800 taxvoice.gr

Άδεια γάμου με πολύ απλά λόγια!

Άδεια γάμου με πολύ απλά λόγια! 1024 620 taxvoice.gr

Άδεια και επίδομα αδείας, σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης!

Άδεια και επίδομα αδείας, σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης! 800 800 taxvoice.gr