Στάδια απόφασης επιβολής ή όχι Ελλαδικού ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών στην Ε.Ε!

0
3260

Athanasios Goliaras
Accountant
18, Aristeidou street
GR-63100 Polygyros Chalkidikis
GREECE

 

Στάδια απόφασης επιβολής ή όχι Ελλαδικού ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών στην Ε.Ε:

Προκειμένου να αποφασίσουμε αν μια συναλλαγή που σχετίζεται με παροχή υπηρεσιών στο άλλο Κράτος–Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνεται με ελλαδικό Φ.Π.Α. ή απαλλάσσεται λόγω ενδοκοινοτικής φύσης (ή άλλης αιτίας), πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένα στάδια:

 

■ Στάδιο 1ο (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ):

1.1) Ελέγχουμε ότι η συναλλαγή ΔΕΝ είναι στις εξαιρέσεις των Άρθρων 22 και 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

1.2) Αφορά παροχή υπηρεσιών και όχι παράδοση αγαθών, άρα εξετάζουμε το αρμόδιο ΑΡΘΡΟ 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. προκειμένου να αποφασίσουμε πού είναι καταβλητέος ο Φ.Π.Α.

 

■ Στάδιο 2ο (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ):

2.1) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α΄ του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ πρέπει να είναι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ στον Φ.Π.Α. και να συναλλάσσονται κατά την άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

 

2.2) ΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ VIES ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

 

■ Στάδιο 3ο (ΕΥΡΕΣΗ ΤΥΧΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ):

3.1) Στις παραγράφους 3 κ.επ. του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. υπάρχουν οι εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνας της παραγράφου 2 περίπτωση α΄.

 

3.2) Αν η συναλλαγή αναφέρεται ρητώς σε κάποια από τις παραγράφους αυτές, τότε ενεργούμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο.

 

3.3) Αν η συναλλαγή ΔΕΝ αναφέρεται ρητώς στις εξαιρέσεις, τότε ισχύει ο γενικός κανόνας της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

■ Στάδιο 4ο (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ / ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ Φ.Π.Α. Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α.):

4.1.α) Εφόσον πληρούνται και όλες οι προϋποθέσεις περί εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας που αναφέρονται στον γενικό κανόνα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η συναλλαγή ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οπότε ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ Φ.Π.Α.

 

4.1.β) Υπενθυμίζεται ότι βάσει Ε.Λ.Π. απαιτείται η ρητή αναγραφή επί του παραστατικού της αιτιολογίας περί μη επιβολής Φ.Π.Α. Έτσι θα πρέπει να προστεθεί το κείμενο:

«Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α., ΕΝΩ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΕΙΤΑΙ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Φ.Π.Α.). ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΡΘΡΟ 14§2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. & ΑΡΘΡΟ 44 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/112/ΕΚ»

Συνοπτικά, μπορεί να αναφέρεται «ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.».

 

4.1.γ) Αν η συναλλαγή απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. επειδή συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις του Άρθρου 22 (ή του Άρθρου 27) του Κώδικα Φ.Π.Α., τότε επί του παραστατικού θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφεται: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.» (η αναφορά της παραγράφου και της περίπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προτείνεται να υπάρχει).

 

4.2) Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε επιβάλλεται ελλαδικός Φ.Π.Α. με τον ισχύοντα συντελεστή βάσει του Άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. και των τυχόν παραπομπών του στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α..

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ