Επιστροφή ΦΠΑ, απλά και κατανοητά!

Μια από τις βασικές υποχρεώσεις τήρησης των βιβλίων μιας επιχείρησης είναι η συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Φ2 ή αλλιώς της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο για επιστροφή; Υπό ποιες προϋποθέσεις το δικαιούμαστε και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουμε;

Για να δικαιούμαστε επιστροφή ΦΠΑ θα πρέπει να προέρχεται από τις εξής περιπτώσεις :

  • «Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών»,
  • «Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών»,
  • «Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2960/2001»,
  • «Ειδικές Απαλλαγές» και 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται άμεση απαλλαγή,
  • πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου,
  • εισαγωγές, αγορές, κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ,

Να διευκρινίσουμε εδώ πως ως αγαθά επένδυσης είναι τα ενσώματα αγαθά που έχει στην κυριότητα της η επιχείρηση και τα εκμεταλλεύεται διαρκώς σε χώρο εάν όχι δικό της, τότε σε οίκημα, όπου με οποιοδήποτε έννομο τρόπο αποδεικνύεται η χρήση του για διάστημα τουλάχιστον εννέα ετών.

Επενδυτικά αγαθά μπορούν επίσης να θεωρηθούν τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλων αύλων παγίων. Καταληκτικά πρέπει να τονιστεί πως στα αγαθά επένδυσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Επιπροσθέτως μπορούμε να αναφέρουμε πως δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ έχουμε και στη περίπτωση όπου οι εκροές έχουν χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από εκείνο των εισροών τους.

Όσον αφορά την διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ αυτή γίνεται πλέον εύκολα, με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, αρκεί να συμπληρώσουμε τον κωδικό 503 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή, να συμπληρωθεί ο λόγος που προέρχεται το πιστωτικό υπόλοιπο, καθώς και τον ΙΒΑΝ τραπέζης της επιχείρησης για πιθανή κατάθεση.

Για τη αίτηση επιστροφής δεν είναι προαπαιτούμενο να συμβεί στην ίδια περιοδική δήλωση ΦΠΑ της δημιουργήθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο, αρκεί όμως να γίνεται μέσα στα χρονικά πλαίσια μη παραγραφής του.

Καμπάρη Ματούλα
Λογίστρια- Φοροτεχνικός
Στρατώνι Χαλκιδικής
Tel/Fax: 2376022084
Mob: 6983717595
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ