Επισήμανση: Πότε απαλλάσονται από τον ΦΠΑ οι σχολές χορού;

0
1214

Το άρθρο 22 του Ν.2859/2000 αναφέρει στην παράγραφο 1/ιβ:

Αρθρο 22. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας:

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Επειδή η αναφορά στο νόμο είναι αρκετά γενικόλογη, χωρίς να εξειδικεύει σε συγκεκριμένη περιπτωσιολογία, θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη διευκρινιστική του τότε κώδικα ΦΠΑ του Ν. Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.1676/1986.

Η διευκρινιστική:

Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις» αναφέρει ξεκάθαρα στο άρθρο 18:
Αρθρο 18

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εξής σχολές χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και διέπονται από Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν στα πλαίσια του Ν.1158/1981 (ΦΕΚ 127/ΑΆ/13.5.1981) «περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κ.λπ.»:
αα) οι ανώτερες σχολές χορού, των οποίων η οργάνωση και η λειτουργία ορίζεται με το Π.Δ.372/1983 (ΦΕΚ 131/ΑΆ/23.9.1983) «περί κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας ανωτέρων σχολών χορού»,
ββ) οι ερασιτεχνικές σχολές χορού, των οποίων η λειτουργία ορίζεται από το Π.Δ.457/1983 (ΦΕΚ 174/ΑΆ/28.11.1983) που αφορά την ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.
Τα εργαστήρια ελεύθερων σπουδών που εμφανίζονται συνήθως ως «σχολές» και ασχολούνται με την εκμάθηση οποιουδήποτε είδους χορού ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως π.χ. έντεχνου χορού, χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό, ή αερόμπικ, γυμναστικής κ.λπ. και δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα έσοδα των σχολών χορού που αναφέρονται πιο πάνω με τα στοιχεία αα) και ββ), εφόσον αυτά προέρχονται από υπηρεσίες εκμάθησης χορού, ντίσκο, τζαζ, ταγκό, γυμναστικής κ.λπ.

Χρειάζεται όπως καταλαβαίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό μας σε τέτοια θέματα, διότι κάποιες φορές “δεν τα αντιλαμβανόμαστε διά γυμνού οφθαλμού” και θα πρέπει εκτός του Νόμου να ανατρέχουμε και σε όλες τις αντίστοιχες διευκρινιστικές που έχουν εκδοθεί για να καταλήξουμε με σιγουριά να πούμε στον πελάτη μας, αν απαλλάσεται ή όχι του ΦΠΑ..

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ