Δώρα μικρής αξίας και δείγματα: Χειρισμός από την σκοπιά του ΦΠΑ!

0
2472

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Ως δώρα μικρής αξίας θεωρούνται τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων αυτού και την προβολή της επιχείρησης, εφόσον:

η αξία κτήσης των προσφερόμενων σ΄ ένα άτομο αγαθών και σε περίπτωση έλλειψης αυτής, η κανονική αξία αυτών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα ευρώ.

– το αγαθό ή τα αγαθά δεν αποτελούν μέρος μιας διαδοχικής σειράς προσφορών προς το ίδιο πρόσωπο,

– η συνολική αξία των προσφερομένων αγαθών δεν υπερβαίνει σε ένα διαχειριστικό έτος το 1% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης για το έτος αυτό,

– τα προσφερόμενα αγαθά δεν είναι του αυτού είδους με τα πωλούμενα, παραγόμενα ή κατασκευαζόμενα από την επιχείρηση.

 

Ως δείγματα,θεωρούνται τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή αυτών, εφόσον:

είναι όμοια με τα πωλούμενα, κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα από την επιχείρηση,

– φέρουν την ένδειξη” δείγμα δωρεάν”,

– προσφέρονται σε λογικές ποσότητες με σκοπό να γίνει γνωστή η ύπαρξή τους και να εκτιμηθεί η ποιότητά τους.

 

Παρατηρήσεις:

  • Εξομοιώνονται με δείγματα τα βιβλία που διανέμονται “τιμής ένεκεν” από συγγραφείς υποκείμενους στο φόρο.
  • Δε δύναται να αποτελούν δώρα μικρής αξίας και δείγματα οινοπνευματώδη ποτά και τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

 

Συμπέρασμα:

  1. Η δωρεάν διάθεση αγαθών αξίας μέχρι 10 ευρώ και δειγμάτων, δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη για σκοπούς ΦΠΑ και συνεπώς δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.
  2. Από την άλλη όμως, παρέχεται στον υποκείμενο στο φόρο το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, με τον οποίο επιβαρύνθηκε η απόκτηση των αγαθών αυτών ή η των υλικών και υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί.
  3. Η διάθεση λοιπόν αγαθών αξίας μέχρι 10 ευρώ και δειγμάτων, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αυτοπαράδοση αγαθών, με την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος στο φόρο, αποδεικνύει με τα κατάλληλα μέσα, πως πρόκειται περί τούτου, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις.

 

Διατάξεις:

  • Α.Υ.Ο Π.7015/690/1986
  • Παρ.1, άρθρο 30 Ν.2859/2000
  • Παρ.2, περ.ε’, άρθρο 30 Ν.2859/2000

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ