ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:Τι ισχύει για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης με τα νέα μέτρα;

0
418

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

  • Για το φορολογικό έτος 2020, δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητα και υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου, εφόσον το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε εντός του έτους 2020.
  • Ως προς τις αμοιβές μελών ΔΣ, για το φορολογικό έτος 2020, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κάτι το οποίο δεν ισχύει για το φορολογικό έτος 2021.
  • Για το φορολογικό έτος 2021, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης , στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

 

Πηγή: Ε.2204/24-12-2020

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων