Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και προκαταβολή φόρου!

0
1117

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Σε περίπτωση που για παράδειγμα ατομική επιχείρηση προβεί σε παύση εργασιών εντός του φορολογικού έτους 2019, στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί εντός του 2020 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, εφόσον δεν υπάρχει εισόδημα στο διανυόμενο έτος( έτος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο, ως προς τις δηλώσεις νομικών προσώπων.

 

Διάταξη: ΔΕΑΦ 1140965/22-09-2017

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων