Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Πιθανές αλλαγές και μια πρόταση που μπορεί να βοηθήσει!

0
1145

Σε διαβούλευση έχει μπει  το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Από τις διατάξεις του έχει δημιουργηθεί  αντίδραση ,κυρίως από την πλευρά  των ελεύθερων επαγγελματιών

Είμαστε σε αναμονή για τις αλλαγές που θα προκύψουν και στις παρακάτω γραμμές θα περιγράψουμε τι  περίπου αναμένουμε να αλλάξει, να θυμηθούμε και θα περιγράψουμε μία εξαιρετική πρόταση του ΟΕΕ για το θέμα,  αλλά και θα θυμηθούμε και τα υπόλοιπα πολύ σημαντικά σημεία του νομοσχεδίου.

Αντικειμενικά κριτήρια ξανά λοιπόν μετά από 30 περίπου χρόνια.

Τότε είχαν  εφαρμοστεί  στο διάστημα 1994-1999 και τα είχε εμπνευστεί ο τότε υπουργός Οικονομικών κος Αλέκος Παπαδόπουλος , εφαρμόσθηκαν δε στο διάστημα 1994-1999 και δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα στην αγορά από ότι απέδωσαν εισπρακτικά και αποσύρθηκαν ως αποτυχημένα.

Για τα νέα τελικά αντικειμενικά κριτήρια όταν  έχουμε στα χέρια  το τελικό νομοσχέδιο θα μπορέσουμε να τα περιγράψουμε και να τοποθετούμε πλήρως.

Πριν προχωρήσουμε όμως θα αναφέρουμε μία πρόταση του ΟΕΕ που στην ουσία υλοποιεί την άποψη μας στο σύνθημα

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ….ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ , που συμφωνεί και με την δική μας  άποψη επί του θέματος

Στόχος λοιπόν θα πρέπει να  είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα) για όλους κάτι παρόμοιο με το σύστημα της Αμερικής.

Στα έξοδα πρέπει  να υπάγονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει ηλεκτρονικά και η πληρωμή έχει γίνει με κάρτα ή και μετρητά(χωρίς όριο ποσού κατά την δική μου άποψη).

Με την διασύνδεση των  POS  με την ΑΑΔΕ αυτόματα μπορεί να γίνει  καταχώρηση των εξόδων στην καρτέλα του φορολογούμενου με την προϋπόθεση  οι αποδείξεις να είναι ονομαστικές και να αναγράφουν το ΑΦΜ του καταναλωτή/συναλλασσόμενου σε πληρωμές με μετρητά.

Την στιγμή της συναλλαγής της λιανικής πώλησης αφού θα υπάρχει διασύνδεση σε κάθε συναλλαγή θα γίνεται αυτόματη απόδοση ΦΠΑ και θα προσθέσω στην συνέχεια ο επιτηδευματίας θα λαμβάνει το πιθανόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ πίσω μετά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης εντός μηνός.  Έτσι μόνο θα υπάρχει σημαντικό κίνητρο για απαίτηση απόδειξης γιατί πλέον ο καταναλωτής δεν θα έχει   το κίνητρο να μην λάβει απόδειξη γιατί θα έχει όφελος από την φορολογία εισοδήματος.

Με αυτό τον τρόπο έχουμε:

 • Δημιουργία κίνητρου για αύξηση της έκδοσης  αποδείξεων-τιμολογίων
 • Φανέρωση κρυφών εισοδημάτων
 • Αύξηση του ΑΕΠ,
 • Αύξηση του φορολογητέου  εισοδήματος ,
 • Αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ,
 • Μείωση παραοικονομίας και  φοροδιαφυγής.

Επίσης θα αναφέρουμε κάποια σημεία που κατά την γνώμη μας θα πρέπει να προσεχθούν στο τελικό στάδιο, τα οποία είναι :

 • Αλλαγές  για όσους δεν είναι μισθωτοί, αλλά έχουν άλλα δηλωμένα εισοδήματα (π.χ. από συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.) και  προκύπτει ότι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης και τα  10.920 ευρώ .
 •  θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και για άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, τους φορολογούμενους άνω των 65 ετών.
 • Την γεωγραφική κατανομή
 • Το τεκμήριο να έχει απαλλαγή την πρώτη πενταετία

Ας δούμε όμως μερικά από τα σημεία του νομοσχεδίου που έχουν αναρτηθεί στην διαβούλευση.

 • Θεσπίζεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η μείωση κατά 50% του τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το τεκμήριο, ενώ για όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, το τέλος μειώνεται κατά 25%.
 • Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι η προσωπική συνεισφορά κάθε ελεύθερου επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Προκειμένου να μην υπάρχει εξισωτική αντίληψη, το ύψος της προσωπικής αυτής συνεισφοράς προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της φορολογίας λαμβάνονται υπόψιν:

α) Ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός προσαυξημένος κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή ο ανώτερος ετήσιος μισθός που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει σε υπάλληλό του. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

β) Συντελεστής προσαύξησης του ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο κριτήριο, στις περιπτώσεις που ο ετήσιος τζίρος είναι υψηλότερος από το μέσο όρο του εκάστοτε κλάδου. Η προσαύξηση είναι 35 % για όσους πραγματοποιούν τζίρο μεγαλύτερο του μέσου όρου, 70% για τζίρο μεγαλύτερο του 150% του μέσου όρου και 100% για τζίρο που υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου.

γ) Το 10 % του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.
Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 50.000 ευρώ και είναι το άθροισμα τριών συντελεστών.
Ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67 % και για το πέμπτο έτος κατά 33 %.

Υπενθυμίζεται ότι το τεκμήριο είναι μαχητό. Με το νομοσχέδιο εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις προκειμένου ο φορολογούμενος να αμφισβητήσει το τεκμήριο

Πιο αναλυτικά:
Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο στις περιπτώσεις ιδίως που:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50 % για τους επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100.

Τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-5.000).

Ορίζεται μεταβατική διάταξη με την οποία οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν για τα φετινά (2023) εισοδήματα με το τεκμήριο, θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50 % προκαταβολή φόρου.

Για την αντιμετώπιση καταχρηστικών ενεργειών ορίζεται ότι φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα , μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Προβλέπεται ότι η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30. Διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.

Για τους επαγγελματίες που δηλώνουν ζημιές και φορολογούνται με το τεκμήριο, προβλέπεται ότι οι ζημιές δεν μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με τα κέρδη επομένων ετών.

5. Άλλες ρυθμίσεις

Εισάγεται σειρά νέων ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

-Μεγαλύτερη μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με το σημερινό καθεστώς εκπίπτει το 40 % της δαπάνης (το όριο αυτό καταργείται με το νομοσχέδιο) ενώ λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες μόνο για τις εργασίες κι όχι για τα υλικά (οι οποίες περιλαμβάνονται με το νομοσχέδιο).

– Μειώνονται όπως είχε ήδη γίνει γνωστό οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5 σε 0,2%) και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, σε 1 τοις χιλίοις.

-Για τις φορολογικές δηλώσεις συζύγων, προβλέπεται ότι η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ