Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προκαταβολή φόρου σε διακοπή εργασιών!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  Δύο πολύ σημαντικά έγγραφα που αφορούν τις περιπτώσεις προκαταβολής φόρου,σε περίπτωση διακοπής εργασιών, έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας λύση σε ένα φλέγον θέμα, που διαχρονικά απασχολούσε χιλιάδες επαγγελματίες!

  Παρακάτω παρατίθενται τα έγγραφα 1140965/22-9-2017 και 1165181/6-11-2017:

   

  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017
  Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ2017/22-09-2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
  Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
  Πληροφ. : Σ.Πίνη
  Τηλέφωνο : 210 3375315
  Fax : 210 3375001
  E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
  Url : www.aade.gr

  Θέμα: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

  Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1067/20.3.2015 εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4172/2013 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, καθώς και των άρθρων 69 και 70 του ίδιου νόμου αναφορικά με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2016.
  Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.

  2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονομικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

  3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

   

  Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 2017
  Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017
  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  TMHMA A’

  Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
  Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
  Πληροφ. :Σ.Πίνη
  Τηλέφωνο:210 3375315
  Fax:210 3375001
  E-Mail:d12.a@vo.syzefxis.gov.gr
  Url:www.aade.gr

  Θέμα: Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

  Σε συνέχεια του ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017/22-9-2017 εγγράφου μας, με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης, σας γνωρίζουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, να καταθέσουν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής αίτηση διαγραφής της βεβαιωθείσας γι αυτόν τον λόγο προκαταβολής.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

   

  Όταν ένα φυσικό πρόσωπο(ατομική επιχείρηση), προβεί σε παύση εργασιών και δεν έχει γίνει εκ νέου έναρξη μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης , δε βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου.

  Αν παρόλα αυτά βεβαιώθηκε προκαταβολή, ο φορολογούμενος, δύναται να καταθέσει αίτηση διαγραφής της!

   

   

   

   

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Γράψτε ένα σχόλιο

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  Ει΄σαγετε το ονομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ