Μείωση φόρου νέων επαγγελματιών! Πού κρύβονται παγίδες;

0
418

Ο Νόμος 4172/2013, στο άρθρο 29, παράγραφος 2, αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.¨

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:(περιλαμβάνει και την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα-άρθρο 15 Ν.4172/2013.)

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

 

Το άρθρο 29, του ίδιου Νόμου στην αμέσως παραπάνω παράγραφο 1  αναφέρει:

“Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.”

Για να κάνουμε ολοκληρωμένα την παρουσίαση του σημερινού θέματος, θα πρέπει συνδυαστικά να ανατρέξουμε και σε κάποια άλλα άρθρα του φορολογικού νόμου.

Στο άρθρο 30 , γίνεται μνεία για τα λεγόμενα τεκμήρια, ή τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

Στο άρθρο 34(παρ.1), αναφέρονται τα εξής:

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:
α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ ή
β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
γ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.
δ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο. Α. Ε.Δ).
ε) ………………..

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  • Με μια πρώτη ανάγνωση των διατάξεων(άρθρο 29 Ν.4172/2013), ένας νέος επαγγελματίας που έχει κάνει πρώτη έναρξη από 1/1/2013 και μετά, για τα 3 πρώτα χρόνια που θα ασκήσει τη δραστηριότητά του και εφ’ όσον ο τζίρος του δεν υπερβαίνει τις 10000 ευρώ, θα φορολογηθεί με το 50% του συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας. Θα φορολογηθεί λοιπόν, όχι με 22%, αλλά με 11%.
  • Για να ισχύει η παραπάνω διάταξη, κομβικό σημείο είναι ο επαγγελματίας να μην φορολογείται με βάση τα τεκμήρια! Για παράδειγμα αν κάποιος βγάζει ζημιά και έχει όλα τα παραπάνω κριτήρια έναρξης και τζίρου, δεν ισχύει η παραπάνω ευεργετική διάταξη, αλλά θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 34( δηλαδή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29). Αυτό σημαίνει φορολογία με τον κανονικό συντελεστή 22%.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ