Εισοδήματα από ακίνητα-έντυπο Ε2!

0
1822

 

Εισοδήματα από ακίνητα-έντυπο Ε2:

Α. ΠΟΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ε2

Μία από τις πηγές εισοδημάτων είναι αυτή που προέρχεται από ακίνητα.

Συγκεκριμένα εισοδήματα από ακίνητα είναι όσο προέρχονται από :

 • από εκμίσθωση κατοικιών
 • από εκμίσθωση γραφείων
 • από εκμίσθωση καταστημάτων
 • από παραχώρηση
 • από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb

 

Όλοι οι παραπάνω υποβάλουν το έντυπο Ε2 όπου δηλώνουν τα εισοδήματα που έχουν εισπράξει ή τα τεκμαρτά ποσά εισοδημάτων που προκύπτουν με συγκεκριμένο τρόπο προσδιορισμού από δωρεάν παραχώρηση.

Όμως το έντυπο Ε2 έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν και όσοι είχαν πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα από:

 • Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 • Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 • Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 • Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 • Ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικών ακινήτων
 • Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 • Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και όσοι είχαν:
 • Κενά ακίνητα
 • Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων
 • Οικοδομές προς ανέγερση

 

Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ:

 

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με τους εξής συντελεστές για το φορολογικό έτος 2021:

– Με συντελεστή 15% μέχρι τα 12.000 ευρώ του  εισοδήματος που προέρχεται μόνο από ακίνητα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου(αυτοτελώς).

– Με συντελεστή 35% στην επιπλέον διαφορά από 12000 έως 35000 ευρώ

– Με συντελεστή 45% στα ποσά πάνω 35.000 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων απαλλάσσονται φέτος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κάτι που αναμένουμε να νομοθετηθεί και τα επόμενα χρόνια.΄

Γ. ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και πως πρέπει να δηλωθούν

 • Θα πρέπει να επιλέξουμε τον κωδικό 60 της στήλης 17 και να δηλώσουμε συγκεντρωτικά για κάθε ακίνητο ξεχωριστά όλα τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.), ενώ επίσης στον κωδικό 61 της στήλης 17 πρέπει να δηλώσουμε συγκεντρωτικά για κάθε ακίνητο ξεχωριστά όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2021.
 • Στην περίπτωση που έχουμε Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δηλώνεται στον κωδικό 63 το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: Στη στήλη 19 να συμπληρώνουμε τον αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
 • Ένα άλλο σημείο που δεν έπρεπε να ξεχάσουμε ήταν ότι όσοι είχαν εισπράξεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις, και οι κάτοχοι των συγκεκριμένων ακινήτων, όφειλαν έως τις 28 Φεβρουαρίου, να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το έτος 2021.
 • Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι θα γίνουν πολλές  διασταυρώσεις των εισοδημάτων από ακίνητα θα πραγματοποιήσει  η ΑΑΔΕ, τόσο για τα ενοίκια όσο και τις εισπράξεις από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

 

Δ. Τα εισοδήματα από  ανείσπρακτα ενοίκια πώς θα δηλωθούν:

 

 • Αρχικά πρέπει να πάμε στην αρμόδια εφορία και να προσκομίσουμε ό,τι έγγραφα προβλέπονται με τις ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016 και  λόγω των ειδικών συνθηκών του covid-19, αντίγραφο εξωδίκου προς το ενοικιαστή και το αποδεικτικό επίδοσης του. Όταν η εφορία ολοκληρώσει την διαδικασία υποβάλουμε  το Ε2 και συμπληρώνουμε  το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2021.

Περιπτώσεις συνεχών ερωτημάτων στην ΑΑΔΕ:

 • Περίπτωση ακίνητου με εισόδημα , που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

 • Ποιον αριθμό παροχής συμπληρώνουμε σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές  συμπληρώνουμε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

 • Ποιον αριθμό παροχής συμπληρώνουμε σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνουμε στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές  συμπληρώνουμε  το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

 • Πώς συμπληρώνουμε τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνουμε ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που μας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

 • Η συμπλήρωση της στήλης 11 (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Η ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ) είναι υποχρεωτική;

Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, βάσει της Ε.2136/2021, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος (στήλες 13 έως 16) από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομισθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.
Τα ανωτέρω, καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις που αποκτάται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (έντυπο Ε2).
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τις ήδη υποβληθείσες.

. Κατά την καταχώρηση μίας εγγραφής στο Ε2 φορολογικού έτους 2021, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό, ζητάει το μηνιαίο μίσθωμα.

Υπάρχει περίπτωση να μην έχει ενημερωθεί το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, με τους τελευταίους ελέγχους για την καταχώρηση μιας εγγραφής. Για να ανανεώσετε τους ελέγχους, πατήστε Ctrl+F5 στην οθόνη υποβολής του Ε2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ