Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές αποσβέσεις, απλά και κατανοητά!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

   

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

  Οι φορολογικές αποσβέσεις των παγίων γίνονται σε ετήσια βάση, είναι υποχρεωτικές και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους μεταξύ των οικονομικών χρήσεων.

  Στην πράξη σε περίπτωση που σε κάποια χρήση δεν υπολογισθούν αποσβέσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν στην επόμενη και φορολογικά να αναμορφωθούν δηλαδή να μην περάσουν στο φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης αλλά μόνο στο λογιστικό αποτέλεσμα.

  Οι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης επί της % ανά φορολογικό έτος των παγίων που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι ως εξής :

  • Κτίρια, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις , αποθήκες κτλ 4%
  • Μηχανήματα , εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
  • Μέσα μεταφοράς ατόμων ( π.χ. Ε.Ι.Χ.) 16%
  • Μέσα μεταφοράς Εμπορευμάτων (π.χ. Φ.Ι.Χ.) 12%
  • Άυλα στοιχεία και δικαιώματα 10%
  • Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό 20%

  Η φορολογική απόσβεση ενός παγίου αρχίζει από τον επόμενο μήνα που ξεκινά η χρήση του από την οντότητα κατ’ αναλογία με τους παραπάνω συντελεστές.

  Στο κόστος κτήσης ενός παγίου περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η αγορά, τυχόν έξοδα μεταφοράς και τυχόν έξοδα εγκατάστασης και συναρμολόγησης. Στην πράξη κάθε δαπάνη που απαιτείται ώστε ένα πάγιο να περιέλθει σε κατάσταση προς χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης του. ( Σύμφωνα με την νομολογία τα έξοδα εκτελωνισμού προσαυξάνουν την αξία του και δεν πρέπει να τα αναγνωρίσουμε ως γενικά έξοδα – ΣτΕ 810/1982 , ο τόκος που επιβαρύνει το κόστος κτήσης ενός παγίου είναι δυνητική επιλογή κατά την κρίση της οντότητας).

  Για τις οντότητες που είναι εξαιρούμενες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ ο φόρος θα βαρύνει την τιμή κτήσης του παγίου. ( Συνήθης είναι η περίπτωση αγοράς Επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου, όπου ο ΦΠΑ εισροών δεν εκπίπτει και στην ουσία αναγνωρίζεται ως δαπάνη μέσω των ετήσιων φορολογικών αποσβέσεων ).

  Πάγιο περιουσιακό στοιχείο με αξία μικρότερη από 1.500,00 ευρώ μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε. Η τμηματική ή εφάπαξ φορολογική απόσβεση είναι επιλογή που αφορά κάθε πάγιο ξεχωριστά, που σημαίνει ότι οι οντότητες έχουν την επιλογή άλλα να τα αποσβένουν τμηματικά και άλλα εφάπαξ. (Πολ. 1073/2015).

  Οι νέες οντότητες έχουν την δυνατότητα να αναβάλουν για τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη την φορολογική απόσβεση για το σύνολο των παγίων τους. Από το τέταρτο φορολογικό έτος και μετά θα υπολογισθούν αποσβέσεις κανονικά ανεξάρτητα του έτους που αποκτήθηκαν.

  Για τις οντότητες εποχικής λειτουργίας ( πχ ξενοδοχειακές ) θα υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις για όλο το έτος, διότι η μη χρήση των παγίων οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν είναι επιλογή τους. ( Πολ. 1073/2015 και Νομολογία ΣτΕ 3310/1987).

  Σύμφωνα με την νομολογία η ξυλεία που χρησιμοποιείτε από τεχνικές – οικοδομικές οντότητες δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των εργαλείων αλλά υπόκειται σε τμηματική απόσβεση – ΣτΕ 4297/1980 – επίσης τα σεντόνια , οι πετσέτες κλπ είδη ξενοδοχειακών οντοτήτων υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση. Αν όμως η αξία του καθενός ξεχωριστά είναι κάτω από 1.500,00 ευρώ μπορεί να γίνει εφάπαξ.                  – ΣτΕ 4297/1980 –

  Σε περίπτωση παγίου το οποίο αποτελείτε από περισσότερα από ένα συστατικά στοιχεία το καθένα από αυτά παρακολουθείται ως διακεκριμένο πάγιο, δηλαδή τηρείται ξεχωριστή μερίδα στο μητρώο παγίων, έστω και εάν το σύνολο των επιμέρους συστατικών συνιστά λειτουργικά ενιαίο πάγιο.

  Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης δεν αποτελούν κόστος κτήσης ή βελτίωσης και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 ως έξοδο κατά τον χρόνο πραγματοποίησης τους – Πολ. 1073/2015 -.

  Η υπολειμματική αξία κάθε πάγιου ορίζεται στο ποσό του 0,01 € για την φορολογία εισοδήματος. – Πολ. 1073/2015 –

  Τέλος από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 δεν υπάρχει η έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης για τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης , οπότε δεν θεωρούνται άυλα περιουσιακά στοιχεία με συνέπεια να αναγνωρίζονται ως έξοδα και να βαρύνουν την χρήση στην οποία γίνονται κατά την έναρξη μιας οντότητας ( π.χ. Δαπάνες για δικηγόρους, συμβολαιογράφους , λογιστές για την ίδρυση και λειτουργία μιας οντότητας). Για φορολογικά έτη πριν το 2014 τα παραπάνω έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης αποσβενόταν με συντελεστή 10% ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης τους.

   

   

   

  Πέτσογλου Ι. Ιορδάνης

  Λογιστής – Φοροτεχνικός

  Διευθύνων Σύμβουλος

  ALPHA Λογιστική

  Accounting Office

  Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ