ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Πότε γίνεται παρακράτηση φόρου στις αμοιβές των δικηγόρων;

0
4662

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Ο εντολέας-πελάτης δικηγόρου, ο οποίος τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, είναι υποχρεωμένος, όταν καταβάλλει την αμοιβή του δικηγόρου, να κάνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.

Η παρακράτηση αυτή γίνεται, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί το ποσό του γραμματίου του δικηγορικού συλλόγου.

Μετά την αφαίρεση αυτού του ποσού, αν η αμοιβή που καταβάλλεται είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, γίνεται στο εναπομείναν ποσό η παρακράτηση 20%.

Εξυπακούεται πως αν η αμοιβή, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού δεν είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου.

 

Παράδειγμα:

Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, για δικαστική της υπόθεση έχει συμφωνήσει να καταβάλλει στο δικηγόρο 2000 ευρώ. Το ποσό του γραμματίου προκαταβολής του δικηγορικού συλλόγου για παράσταση στο δικαστήριο είναι πχ 350 ευρώ. Κατά την καταβολή του ποσού στο δικηγόρο, η επιχείρηση θα κάνει παρακράτηση φόρου 20% επί του ποσού των 1650 ευρώ( 2000-350). Η παρακράτηση φόρου λοιπόν θα είναι 20%*1650=330 ευρώ.

 

Διάταξη: ΠΟΛ 1067/2015

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων