Φόρος πολυτελούς διαβίωσης και Ι.Χ με απλά λόγια!

0
650

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Ο Ν.4111/2013, έφερε στη ζωή μας και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, γνωστό σε όλους μας ως φόρο πολυτελείας.

Στη σημερινή μας ανάλυση θα αναφερθούμε στο θέμα Ι.Χ και πόσο αυτά επιβαρύνονται με τον φόρο αυτό.

Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, η κατοχή και συντήρηση ενός Ι.Χ, προσδίδει αυτόματα στον φορολογούμενο και μια ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ή αλλιώς τεκμήριο.

Για φρεσκάρισμα της γνώσης που πρέπει να διαθέτουμε, θα παραθέσουμε έναν ενδεικτικό πίνακα με τα τεκμήρια των Ι.Χ:

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη €
Κυβικά εκατοστά Μέχρι και 5 έτη Από 5 έτη έως 10 Πάνω από 10 έτη
1000 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00

Ως προς το φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα Ι.Χ ισχύουν τα εξής:

ι)Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

Παρατήρηση:

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Παράδειγμα: Έστω ότι φορολογούμενος διαθέτει Ι.Χ παλαιότητας 2 ετών 2000 κυβικών εκατοστών. Το τεκμήριο του Ι.Χ αυτού είναι 8800 ευρώ και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που θα κληθεί να καταβάλλει με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα είναι: 5%*8800=440 ευρώ.

Σε επόμενα άρθρα μας θα αναδείξουμε και άλλες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα του φόρου πολυτελείας των κατόχων Ι.Χ και όχι μόνο..

Το taxvoice.gr είναι ο φορολογικός σας σύμβουλος σε όλα τα θέματα που καίνε την τσέπη σας!

Είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε!

 

Διατάξεις:

  • Άρθρο 44 Ν.4111/2013
  • Άρθρο 31 Ν.4172/2013

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ