ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιστρεπτέας προκαταβολής!

0
1133

Κατερίνα Γ.Μ. Κουσουνή – Ρόμπολα 

Οικονομολόγος, M.Sc., Λογίστρια Α΄ Τάξης 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Οι Φορολογικές Δηλώσεις έχουν ξεκινήσει…..

μαζί και οι θερμές ημέρες του καλοκαιριού ……αλλά τους  Λογιστές ΔΕΝ τους τρομάζει Φοβέρα καμία….

Τι πανδημίες.. τι καταστροφές ….τι και εάν το 40αρι μας λιώνει….

εμείς Αγέρωχοι!!!  να συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία και κυρίως την μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα μας που τόσο πολύ έχει ματώσει τα τελευταία  χρόνια….

Αναμένοντας  λοιπόν – όχι μόνο ηθική…αλλά και ουσιαστική αναγνώριση από το αρμόδιο Υπουργείο θα δούμε συνοπτικά το χειρισμό της Ειδικής Αποζημίωσης και της Επιστρεπτέας προκαταβολής με βάση και τις τελευταίες Ερωτήσεις-Απαντήσεις της ΑΑΔΕ στις 22/6/2021.

 

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

ΦΠΑ – Ε 2185/2020

Κωδικός 310: ΝΑΙ

Κωδικός 312: ΟΧΙ

 

Ε3 / Ερωτήσεις –  Απαντήσεις ΑΑΔΕ 22-6-2021 & Ε 2112/2021 & Α.1118/2021

Ζ1«Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα

Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση

Δ8 122,222,322,422

 

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

ΣΤ εσωτερικού υπο-πίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 /

Έντυπο Ε1 κωδικό 781-782

Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 493 του εντύπου Ν, κατά περίπτωση.

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή

ΦΠΑ – Ε 2185/2020

 

Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής  δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους.

Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου

Οπότε προς το παρόν ΦΠΑ ΟΧΙ- Το βλέπουμε πάλι Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης

Ε3 / Ερωτήσεις –  Απαντήσεις ΑΑΔΕ 22-6-2021 & Ε 2112/2021 & Α.1118/2021

Ζ3 κωδικό 999 προ συμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Έντυπο Ε1 κωδικό 781-782

Στα νομικά πρόσωπα/ νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται

πίνακας  Ζ1 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 481 του εντύπου Ν.

* Η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020

Σημαντική παρατήρηση: Κατά την γνώμη του ΣΛΟΤ137 ΕΞ / 16.06.2020 , εφόσον η οικονομική οντότητα τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση αρχείου, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία κ.λπ.).

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων