Το τέλος των απλογραφικών βιβλίων με τη μορφή που τα ξέραμε ως τώρα;

0
360

 

Γράφει ο Δουκέρης Αναστάσιος, λογιστής-φοροτεχνικός Α’τάξης και υπεύθυνος του taxvoice.gr!

 

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, όλοι οι συνάδερφοι λογιστές ανά την επικράτεια, ζούμε στο ίδιο έργο θεατές…Αλλαγές επί αλλαγών επί καθημερινής βάσης, εκατοντάδες νόμοι, διευκρινιστικές και μετά από λίγο διευκρινιστικές επί διευκρινιστικών!

Τα χτυπήματα που δεχόμαστε είναι και απανωτά και ακαριαία…Η απλοποίηση των φορολογικών και εργατικών νόμων είναι ένα άπιαστο όνειρο…Αντί αυτού η πολυπλοκότητα που φέρνουν όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο που κάνουμε την δουλειά μας, το μόνο που επιφέρει είναι μια απίστευτη σύγχυση….ένα τεράστιο γιατί;

  • Γιατί ενώ η οικονομία ασθαίνει και οι μικρές επιχειρήσεις φυτοζωούν ζητούνται ολοένα και περισσότερα οικονομικά, ακόμα και στατιστικά στοιχεία;
  • Γιατί ενώ μέσα από την απλότητα και τη σαφήνεια, θα μπορούσε ο λογιστής να επιτελέσει ένα κομβικό ρόλο ακόμα και ελεγκτικό, βοηθώντας επί της ουσίας τις αρχές, τον βάζουν να αναλώνεται με ανούσιες δουλειές, χωρίς καν να γνωρίζει για ποιο λόγο ακριβώς τις εκτελεί;
  • Γιατί ενώ επί των τύπων γίνεται δημόσια διαβούλευση πριν από κάθε αλλαγή ενός νέου εντύπου, ποτέ δεν λαμβάνονται υπόψιν από τους ιθύνοντες οι απόψεις των μαχόμενων λογιστών;
  • Γιατί χάνουμε το δάσος και βλέπουμε μόνο το δέντρο;
  • Γιατί δεν βοηθάμε την μικρή επιχειρηματικότητα, που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, απλοποιώντας δομές και διαδικασίες, αλλά την εξωθούμε μια ώρα αρχύτερα στο γκρεμό;
  • Γιατί δε βοηθάμε το λογιστή φοροτεχνικό να κάνει σωστά τη δουλειά του και να ασχολείται με την ουσία και τον οδηγούμε μαθηματικά σε ένα αδιέξοδο δρόμο, γεμάτο άγχος, σύγχυση και ανασφάλεια;
  • Γιατί δεν ακολουθούμε πραγματικά παραδείγματα άλλων αναπτυγμένων χωρών που είναι 200 χρόνια μπροστά από εμάς και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε μόνοι μας την “Αμερική”;

 

Η εισαγωγή στη ζωή μας του νέου εντύπου Ε3, έρχεται σαν “κερασάκι στη τούρτα”…μετά από τη θέσπιση του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013, την καθιέρωση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τη διενέργεια σε ευρύ επίπεδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και την εφαρμογή δεκάδων νόμων και εγκυκλίων, που αφορούν τη μνημονιακή, αλλά και μεταμνημονιακή περίοδο….

Η μεγάλη πλειοψηφία των λογιστικών γραφείων της χώρας, υποστηρίζει λογιστικά και φοροτεχνικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και τηρούν το λεγόμενο απλογραφικό σύστημα. Το απλογραφικό αυτό σύστημα, πέραν της εμφανούς μη παρακολούθησης υπολοίπων πελατών-προμηθευτών, ταμείου, καθώς και εισπράξεων πληρωμών, είχε πάντοτε ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση αφενός των πολύ μικρών οντοτήτων στις καθημερινές συναλλαγές τους και αφετέρου την εξυπηρέτηση των συναδέρφων, ώστε να μπορούν αξιοπρεπώς να διαχειρίζονται αυξημένο όγκο εργασίας.

Βασικός κορμός της λογιστικής παρακολούθησης στα απλογραφικά βιβλία ήταν η λεγόμενη φορολογική βάση. Φορολογική βάση με απλά λόγια είναι η τήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος( βιβλίου εσόδων-εξόδων), που παρακολουθεί κάθε συναλλαγή με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με σκοπό την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη φορολογική νομοθεσία και τη σωστή απόδοση των πάσης φύσεως οφειλόμενων φόρων.

Η έννοια που ήρθε και τάραξε τα νερά στον κλάδο μετά την καθιέρωση των ενιαίων λογιστικών κανόνων για όλες τις κατηγορίες των οντοτήτων, με βάση τα ΕΛΠ, είναι αυτή της λογιστικής βάσης. Λογιστική βάση με απλά λόγια για οποιαδήποτε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη είναι η εφαρμογή των λογιστικών κανόνων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων(Ν.4308/2014). Αναπόφευκτα λίγο αργότερα ήρθαν στο προσκήνιο έννοιες όπως Διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, Προσωρινές Διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης, Μόνιμες διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης, κλπ…

Φυσικό επακόλουθο των ραγδαίων αυτών αλλαγών για τα απλογραφικά βιβλία, είναι η τήρηση ενός πιο πολύπλοκου λογιστικού σχεδίου λογαριασμών, κατά τα πρότυπα του διπλογραφικού συστήματος, αλλά και η παροχή από την πλευρά των επιχειρήσεων ολοένα και περισσότερων πληροφοριών προς τις φορολογικές αρχές.

Οι πληροφορίες αυτές, απαιτούνται όχι μόνο για την ορθή τήρηση της λογιστικής βάσης(που παλαιότερα δεν εζητείτο στα τότε βιβλία Β κατηγορίας ΚΒΣ), αλλά  κυρίως της φορολογικής βάσης, της οποίας ο χειρισμός δυσκολεύει λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών, αλλά και διφορούμενων ερμηνειών σε θέματα φορολογίας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της διαρκώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας στους λογιστικούς και φορολογικούς χειρισμούς είναι η αντιμετώπιση της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο ΕΝΦΙΑ, η παρακολούθηση των πληρωμών τιμολογίων άνω των 500 ευρώ, οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός φόρων και τελών, οι δαπάνες μη εκπιπτόμενες, οι επιχειρήσεις που απαλλάσονται από το ΦΠΑ λόγω τζίρου, το σύστημα παρακολούθησης ΦΠΑ με βάση την είσπραξη και δεκάδες  άλλα παραδείγματα…

Άμεση συνέπεια της ορθής συμμόρφωσης επιχειρήσεων και λογιστών με τη συστηματική και  και αναλυτική παρακολούθηση τόσο της λογιστικής, όσο και της φορολογικής βάσης, είναι η ανάπτυξη ενός πολύπλοκου, τεκμηριωμένου και επαρκούς λογιστικού συστήματος, που όχι μόνο δεν μοιάζει με αυτό που ξέραμε όλοι ως τώρα ως βιβλίο εσόδων-εξόδων, αλλά ολοένα και συγκλίνει με ένα μίνι διπλογραφικό σύστημα, το οποίο παρέχει στις αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο μια πολύπλευρη ανάλυση ποικίλλων πληροφοριών…Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως πλέον στα απλογραφικά βιβλία, οι πληροφορίες που απαιτούνται, επιτάσσουν την τήρηση ενός απλοποιημένου διπλογραφικού συστήματος, όχι γιατί αυτό επιβάλλεται δια νόμου, αλλά γιατί διαφορετικά δεν δύνανται να παρασχεθούν στις αρχές με τεκμηριωμένο τρόπο, όλες αυτές οι ουκ ολίγες πληροφορίες.

Τέλος η εισαγωγή του ανανεωμένου εντύπου Ε3, έρχεται και ανακατεύει την τράπουλα…ακόμα περισσότερο, υπενθυμίζοντας μας, πως η υποβολή του είναι κοινή τόσο για τα διπλογραφικά, όσο και τα απλογραφικά βιβλία, ζητώντας ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες, με γνώμονα τα ΕΛΠ, που μέχρι σήμερα όλοι αμφέβαλλαν αν έχουν σαφή πεδίο εφαρμογής στα απλογραφικά βιβλία…

Μήπως ήδη ξεκίνησε το τέλος των απλογραφικών βιβλίων με τη μορφή που τα γνωρίζαμε ως σήμερα; Αυτό τι συνέπειες θα έχει για τον κλάδο μας, σε συνδυασμό και με την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και στοιχείων;

Ο καιρός γαρ εγγύς…..

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ