Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ! Έγγραφο που αποδεικνύει τη μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Το άρθρο 67 του Ν.4172/2013,αναφέρει ποιοι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος!

  Ένα θέμα που κατά καιρούς δημιουργούσε αρκετά προβλήματα μεταξύ των φορολογούμενων που για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε να προσκομίσουν σε μια δημόσια υπηρεσία ένα έγγραφο περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών, τακτοποιήθηκε με μια σαφή απάντηση μέσω εγγράφου από το Υπουργείο Οικονομικών!

  Παρακάτω παρατίθεται αυτούσιο το επίμαχο έγγραφο με αρ.πρωτ.ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015/16-10-2015:

  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/16.10.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

  (Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος)

  Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
  Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  (Ως προς την Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού έτους 2012)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ Α΄Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
  Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο: 210 3375315-6
  ΦΑΞ: 210 3375001ΘΕΜΑ: Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος1. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ Β΄1368) απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δε θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ, αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες.Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις που τα τμήματα των Δ.Ο.Υ πρέπει να εκδώσουν διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση Α.Φ.Ε.) για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η σχετική μη υποχρέωσή τους.Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει τη μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ.. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθμ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).

  2. Οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ως ανωτέρω. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).

  3. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014 βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα επόμενα φορολογικά έτη το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα διαμορφωθεί ανάλογα.

  4. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πτώχευσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ενός εκ των συζύγων.

  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
  Αικ. Σαββαΐδου

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  Πλέον δε χρειάζεται έγκριση και έλεγχος στο τμήμα εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, για να πιστοποιηθεί η μη υποχρέωση ενός φορολογούμενου για την υποβολή φορολογικής δήλωσης ενός φορολογικού έτους. Απαιτείται μόνο η προσκόμιση μιας υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, επικυρωμένης σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, που έχουν εφαρμογή κάθε φορολογικό έτος!

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ