Πώς οι Εξαιρετικοί Ηγέτες διπλασιάζουν τα κέρδη μιας επιχείρησης!

0
430

Μάρα Μαρινάκη

Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Achieve Performance

[email protected]

 

Πώς οι Εξαιρετικοί Ηγέτες διπλασιάζουν τα κέρδη μιας επιχείρησης!

Γιατί αξίζει να επενδύσουν σήμερα οι οργανισμοί οποιουδήποτε μεγέθους στην ανάπτυξη εξαιρετικής ηγεσίας;

Εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία των επιχειρήσεων της έρευνας της Zenger- Folkman – κορυφαίας εταιρίας στον τομέα της ηγεσίας – αποδεικνύουν ότι οι εξαιρετικοί ηγέτες δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία για έναν οργανισμό από τους ηγέτες που είναι απλώς καλοί.

Η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Από τον κλάδο στον οποίο ανήκει μια επιχείρηση, νέες τεχνολογίες που ανακαλύπτει ή εισάγει, εξαιρετικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες, στοχευμένη και προνοητική στρατηγική, και άλλα πολλά όπως ακόμα και απλά καλή τύχη!

Όλα αυτά σίγουρα μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Υπάρχει ένας παράγοντας, ωστόσο, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Αυτή είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας!

Δεν είναι πάντα δυνατό να μετρηθεί η άμεση σχέση μεταξύ ηγεσίας και κερδοφορίας, αλλά η Zenger Folkman μελετά συνεχώς εδώ και 10 και πλέον χρόνια, τη σχέση μεταξύ της εξαιρετικής ηγεσίας και της κερδοφορίας, και, των συμπεριφορών που ξεχωρίζουν τους εξαιρετικούς ηγέτες από τους μέσους ή κακούς ομολόγους τους.

Το αποτέλεσμα: Οι κακοί ηγέτες χάνουν χρήματα, οι καλοί ηγέτες κερδίζουν χρήματα και οι εξαιρετικοί ηγέτες διπλασιάζουν την κερδοφορία των εταιριών τους.

Για παράδειγμα, σε μια από τις μελέτες που έχει κάνει η Zenger-Folkman σε μια μεγάλη εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαπίστωσε ότι οι «κακοί» ηγέτες έχασαν κατά μέσο όρο 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά έσοδα, ενώ οι «εξαιρετικοί» ηγέτες αύξησαν τα καθαρά έσοδα κατά 4,5 εκατομμύρια δολάρια. (Δείτε το Σχήμα 1)

«Ο βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί τους μεγάλους ηγέτες από τους μέσους ή τους κακούς ομολόγους τους είναι η παρουσία συγκεκριμένων διαφοροποιητικών δεξιοτήτων», δήλωσε ο Joe Folkman, πρόεδρος της Zenger Folkman και επικεφαλής της έρευνας. «Το εκατό τοις εκατό των «εξαιρετικών» ηγετών παρουσίασε εξαιρετική ικανότητα σε 3 έως 5 από  τις παρακάτω διαφοροποιητικές δεξιότητες ηγεσίας» (Δείτε το Σχήμα 2 με τις δεξιότητες ηγεσίας που κάνουν τη διαφορά)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα στα χρόνια η έρευνα έχει δείξει ότι ένας ηγέτης για να είναι εξαιρετικός δεν χρειάζεται να είναι εξαιρετικός και στις 19 διαφοροποιητικές δεξιότητες αλλά μόνο σε 3-5 από αυτές αρκεί αυτές να είναι κρίσιμες και σημαντικές για την επιτυχία του συγκεκριμένου οργανισμού.

Αντιθέτως, το 100% των ηγετών στην κατηγορία των «κακών» είχε σε δύο ή περισσότερες  διαφοροποιητικές δεξιότητες πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα σε τέτοιο βαθμό που λειτουργούν ως μοιραία ελαττώματα με τεράστιο αντίκτυπο στα αποτελέσματα.

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, που είναι ασταθές, αβέβαιο, ασαφές και περίπλοκο είναι κρίσιμης σημασίας, όλοι οι οργανισμοί, ανεξαρτήτου μεγέθους να επενδύουν στο να χτίζουν συστηματικά και στοχευμένα εξαιρετική ηγεσία. Επιλέγοντας και αναπτύσσοντας τους ηγέτες τους από ικανούς σε εξαιρετικούς θα μπορούν να ελίσσονται με ευελιξία, ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα παντός καιρού!

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα ανάπτυξης εξαιρετικής ηγεσίας της Achieve Performance – που στηρίζεται στην πρωτοποριακή έρευνα της Zenger-Folkman εδώ: Extraordinary Leadership Performance System | Achieve Performance

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ηγεσίας των ΗΠΑ,  η Zenger- Folkman την οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η Achieve Performance χρησιμοποιεί μεθόδους βασισμένες σε στοιχεία που βελτιώνουν τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους.

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων